Şehit Yardımı (İLKSAN)
07 Şubat 2012 – 23:29 |

Madde 7- (1) Görevi başında iken şehit edilen üyelerin kanuni varislerine yapılacak şehit yardımı miktarı, her yıl Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.
(2) (Değişik ikinci fıkra: Şubat 2010/2629) Şehit yardımının yapılabilmesi için;
a) Veraset ilâmı aslı veya Mahkemece …

Haberin tümü »
Basın Açıklamaları

Sendikal Haberler ve basın açıklamaları…

Davalar ve Sonuçları

Sendikal davalar ve dava sonuçları …

Kamu Sendikaları

Kamu sendikaları, basın açıklamaları…

Key Haberleri

Key ödemeleri, keylerde son durum…

Sendikal Haberler

Sendikalarla ilgili güncel haberler…

Mevzuatlar »

Teknisyen kadrosunda görev yapan ve meslek yüksek okulu ….. bölümünden mezun olanlar sınava tabi olmaksızın tekniker kadrosuna, atanabilirler mi?
08 Şubat 2012 – 16:40 |

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 21/09/2004 tarihli ve 2004/ 8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Haberin tümü »

TALEP VE TAAHHÜT BELGESİ
08 Şubat 2012 – 13:36 |

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
……………………… SİGORTA/SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Doğal Afet Yardımı (İLKSAN)
08 Şubat 2012 – 03:31 |

Madde 8- (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629) Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde, hasar tespit

Memur olarak çalışan özürlüler, …. fakültesini bitirmeleri halinde mesleklerine uygun münhal bir kadroya atanabilirler mi?
07 Şubat 2012 – 23:50 |

Bilindiği üzere, 07/072005 tarihli ve 25868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki

Memur olarak çalışanlar, Meslek Yüksek Okulu ….. bölümü mezunu olmaları halinde tekniker kadrosuna atanabilirler mi?
07 Şubat 2012 – 15:40 |

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 21/092004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve

SAĞLIK KARNESİNİ KAYBEDENLERDEN ALINACAK DİLEKÇE ÖRNEĞİ
07 Şubat 2012 – 10:37 |

 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
……………………… SİGORTA/ SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE
……………………

Ölüm Yardımı (İksan)
07 Şubat 2012 – 08:33 |

Madde 6- (1) Sandık üyesi iken ölenlerin kanuni varislerine; üyelik sürelerine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul ve esaslarına göre hesaplanan miktar kadar yardım yapılır.

Evlenme Ödeneği nedir ve kimlere hangi tutarda ödenir?
07 Şubat 2012 – 00:33 |

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 37 nci maddesinde düzenlenen evlenme ödeneği, evlenmeleri nedeniyle gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde,

Evlenme yardımı (İLKSAN)
06 Şubat 2012 – 14:37 |

Madde 5- (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629) Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere evlenme yardımı yapılır. Evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

İlksan Üyeleri Ferdi Kaza Sigortası
04 Şubat 2012 – 14:50 |
İlksan Üyeleri Ferdi Kaza Sigortası

Sandık Ana Statüsü ve Yönetmeliklerinde yer almayan ancak, üyelerin yararı açısından 2004 yılında başlatılan Grup Ferdi Kaza Sigortası uygulamasının, 2009 – 2010 döneminde de devam etmesine karar verilmiştir.

Dul ve yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır?
04 Şubat 2012 – 10:54 |
Dul ve yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır?

Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanacak dul ve yetimler; eş (karı ve koca) ve çocuklar ile ana ve baba olarak belirlenmiştir.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
04 Şubat 2012 – 04:31 |
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

Kanun Numarası: 5580      Kabul Tarihi: 8/2/2007         Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 14/2/2007 Sayı: 26434
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 46 Sayfa:

Aday olarak atanan Devlet memurlarının asli memurluğa atanabilmeleri için adaylık eğitiminde başarılı olmaları şart mıdır?
03 Şubat 2012 – 17:42 |

Aday olarak atanan Devlet memurlarının asli memurluğa atanabilmeleri için adaylık eğitiminde başarılı olmaları şart mıdır?
Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja …

Kurumlarca düzenlenen hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi gerekiyor mu?
03 Şubat 2012 – 17:41 |

Kurumlarca düzenlenen hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi gerekiyor mu?
Cevap 8: Her kamu kurum veya kuruluşu hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını, bu eğitimlerin başlangıç ve bitim

Temel eğitim, Hazırlayıcı eğitim ve Stajda sıra önemli midir?
03 Şubat 2012 – 17:39 |

Temel eğitim, Hazırlayıcı eğitim ve Stajda sıra önemli midir?
 Evet önemlidir. Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Stajın birbirini takip eden bir sıra içinde gerçekleştirilmesi gerekir.

Temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programları ne kadarlık bir süre içinde tamamlanmalıdır?
03 Şubat 2012 – 17:37 |

 Devlet memurlarının daha iyi yetişmelerini sağlamak için düzenlenecek olan temel eğitimin süre olarak (10) günden daha az (2) aydan çok olamayacak şekilde, hazırlayıcı eğitimin ise (1) aydan az (3) aydan çok olamayacak biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.

Aday memurun tabi tutulacağı temel eğitim programları nereden temin edilebilir?
03 Şubat 2012 – 17:36 |

Aday memurların tabi tutulacakları temel eğitim programları, ders notları ile birlikte üç kitap halinde Temel Eğitim Kurulu Kararı çerçevesinde hazırlanarak Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesinden temine edilmesi mümkündür.

Kpss A Grubu Yaş Sınırı Hk
03 Şubat 2012 – 17:20 |

18 yaşını tamamlayan tüm adaylar KPSS’ye girebilmekte ve bu Sınav sonucuna göre gerçekleştirilen yerleştirme işlemlerine başvurabilmektedirler. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel

KPSS tercih işlemlerinde ilan edilen kadro ve pozisyonlarda aranan öğrenim şartları nasıl belirlenmektedir?
03 Şubat 2012 – 17:19 |

Yerleştirme yapılan kurum ve kuruluşlardan gelen talepler ve ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme işlemlerinde başvuru esnasında kontrol yapılabilmesi için Üniversiteye girişte de kullanılan şekliyle, Yüksek Öğrenim Kurumu, Milli Eğitim

Halen memur olarak çalışan kişi, kpss tercih işlemleriyle başka bir kadroya yerleştiğinde, atama işlemleri nasıl olacaktır?
03 Şubat 2012 – 17:15 |

(B) grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yeni bir KPSS sonucunu kullanarak merkezi yerleştirme işlemlerine başvurmaları ve ÖSYM’ce yerleştirilmeleri halinde, halen çalıştıkları kurumun muvafakatiyle atamaları yapılabilir.

Özürlüler Kpss-A sınavlarına girebilir Mi?
03 Şubat 2012 – 17:13 |

 Özürlülerin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi gereğince; “53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.” şartına haiz olmaları halinde, gerek

İki öğrenim mezunu olan aday, hangi öğrenim düzeyinden kpss’ye girmelidir?
03 Şubat 2012 – 17:11 |

 Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS); memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum

Kamu kurumlarındaki özürlü memur/işçi kadrolarına atama nasıl yapılmaktadır?
03 Şubat 2012 – 17:06 |

 KPSS’ye girmiş özürlü adayların ilan edilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro pozisyonlardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri ve yerleştirilmeleri halinde, yerleştirildikleri kadro veya pozisyon için Kılavuzda yer alan diğer