Anasayfa / Mevzuatlar

Mevzuatlar

Teknisyen kadrosunda olan ve meslek yüksek okulu mezunu olanlar sınavsız tekniker kadrosuna, atanabilirler mi?

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 21/09/2004 tarihli ve 2004/ 8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme  ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinin …

Devamı »

Doğal Afet Yardımı (İLKSAN)

Madde 8- (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629) Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde, hasar tespit  oranına göre yardım yapılır. a) Yapılacak yardım miktarı; …

Devamı »

Memur özürlüler fakülte bitirince münhal kadroya atanabilirler mi?

Memur olarak çalışan özürlüler, …. fakültesini bitirmeleri halinde mesleklerine uygun münhal bir kadroya atanabilirler mi? Bilindiği üzere, 07/072005 tarihli ve 25868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde …

Devamı »

Ölüm Yardımı (İksan)

Madde 6- (1) Sandık üyesi iken ölenlerin kanuni varislerine; üyelik sürelerine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul ve esaslarına göre hesaplanan miktar kadar yardım yapılır.

Devamı »

Evlenme yardımı (İLKSAN)

Madde 5- (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629) Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere evlenme yardımı yapılır. Evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

Devamı »

ASKERLİK BORÇLANMASI TALEP DİLEKÇESİ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ………………………………………. SİGORTA/SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE ………………………………………. Halen sigortalı olarak ……………………………. ilinde çalışmaktayım. Başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi değilim. Askerlik süremin tamamını / askerlik süremin …… gününü …

Devamı »

İlksan Üyeleri Ferdi Kaza Sigortası

Sandık Ana Statüsü ve Yönetmeliklerinde yer almayan ancak, üyelerin yararı açısından 2004 yılında başlatılan Grup Ferdi Kaza Sigortası uygulamasının, 2009 – 2010 döneminde de devam etmesine karar verilmiştir.

Devamı »

Emekli yardımı (İLKSAN)

Madde 10- (1) (Değişik birinci fıkra: Aralık EK 2008/2615) Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlardan, en az 120 ay Sandığa üye aidatı ödemiş olanlara; a) Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı, b) Üyenin ödediği son aidat …

Devamı »

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

Kanun Numarası: 5580      Kabul Tarihi: 8/2/2007         Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 14/2/2007 Sayı: 26434 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 46 Sayfa:

Devamı »

Aday olarak atanan Devlet memurlarının asli memurluğa atanabilmeleri için adaylık eğitiminde başarılı olmaları şart mıdır?

Aday olarak atanan Devlet memurlarının asli memurluğa atanabilmeleri için adaylık eğitiminde başarılı olmaları şart mıdır? Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet …

Devamı »

Kpss A Grubu Yaş Sınırı Hk

18 yaşını tamamlayan tüm adaylar KPSS’ye girebilmekte ve bu Sınav sonucuna göre gerçekleştirilen yerleştirme işlemlerine başvurabilmektedirler. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel

Devamı »