Anasayfa / Kamu Sendikaları / 4/B’Lİ PERSONELİN HAKLARI

4/B’Lİ PERSONELİN HAKLARI

Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyen ve 29 Mart 2009 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararının bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay’a başvurduk.

Türkiye Kamu-Sen , toplu görüşmelerde anlaşmaya vardığı ve mutabakat metninde yer alan 657 Sayılı yasanın 4/B Kapsamında görev yapan personelin sorunlarının çözümü için toplu görüşme süreci sonrasında da gerekli girişimlerini sürdürmüş ve nihayetinde Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayınlanmasını sağlamıştı. Ancak karar, sözleşmeli personelin bazı haklarında iyileştirmeler sağlamakla birlikte yanlışlıkları da içinde barındırmaktadır.

Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararının hukuka aykırı olan ve sözleşmeli personelin haklarını engelleyen maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay’a dava açtık.

Danıştay’a açılan dava ile iptali ve yürütmesinin durdurulması istenen konular şöyle:

Bakanlar Kurulu Kararında :

Ek madde 3 b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

İptalini istediğimiz konu: 3-b) bendinde yer alan “ vizeli olduğu birimde en az 1yıl çalışmış olması ibaresi ile “….kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması” ibaresinin

Bakanlar Kurulu kararı: c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

İptalini istediğimiz konu: 3-c) maddesinde; sağlık sebebine bağlı kurum içi yer talebine ilişkin yer alan; personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması ibaresinin,

Bakanlar Kurulu kararı: MADDE 4 “c) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme,”

İptalini istediğimiz konu: 4. Maddesinin c bendinde yer alan; ve/veya sözlü ibaresinin

Bakanlar Kurulu kararı: MADDE 6 – Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 8 – Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca kendilerine tahsis edilmiş sözleşmeli personel pozisyonları, merkezde birim adına vizelenmiş olanlar merkez teşkilatı adına, taşra teşkilatı adına vizelenmiş olanlar ise il bazında vizesi yapılacak şekilde görüşleri alınmak üzere Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.”

İptalini istediğimiz konu: 6. maddesinin

yürütmesinin durdurulması ve iptali

Kaynak: Kamu-Sen

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Ambulans Çalışanlarına ve Hastalara Sigorta Yapılsın.

Türk Sağlık-Sen ambulans çalışanlarına ve ambulansta bulunan hastalara devlet tarafından ferdi kaza sigortası yapılması için …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir