Anasayfa / Kamu Sendikaları / Ek 2 ile ilgili Danıştay Kararı – 2009-04-07

Ek 2 ile ilgili Danıştay Kararı – 2009-04-07

15 Ekim 2008 gün ve 27025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin eki , Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu’nun;

1. “Ödüller, Sicil, Ceza” Bölümündeki “Son Üç Yılın Sicil Ortalaması” başlığında verilen 10 ve 8 puanın,

2. “Aldığı Cezalar” başlığındaki alınan cezalar nedeniyle eksi puanlar(-1,-3 ve -5) verilmesi düzenlemesinin,

3. “Ek puan” Bölümündeki “Kurucu Müdür Olarak Görev Yapanlardan, Kurucu Müdür Olarak Görev Yaptıkları Eğitim Kurumuna Yapılacak İlk Müdür Ataması Kapsamında Atanmak İsteyenler İçin 8 ek puan verilmesi düzenlemesinin,

4. “Yöneticilik Hizmetleri” Bölümünün 1., 3. ve 5. satırındaki müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ve müdürlük görevlerinde “Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Geçen Her Yıl İçin” ibareleri ile, bu durumdakilere 0.84, 0.96 ve 1.08 puanlar verilmesi düzenlemelerinin ve

5. “Hizmet” Bölümündeki “…/vekaleten/görevlendirme olarak/…” ibarelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştık.

Danıştay 2. Dairesi 28.01.2009 gün ve E.2008/7402 sayılı kararıyla Ek 2’nin iptali istemiyle açtığımız davada yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Karar, (iki ayı aşkın bir süre sonra) 7.4.2009 günü sendikamıza tebliğ edilmiştir.

Danıştay 2. Dairesi, “Yöneticilik Hizmetleri” Bölümünün 1., 3. ve 5. satırındaki müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ve müdürlük görevlerinde “Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Geçen Her Yıl İçin” 0.84, 0.96 ve 1.08 puanlar verilmesi düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Danıştay 2. Dairesinin bu konudaki genel gerekçesi “Yönetici Değerlendirme Formunda, görevlendirme ve vekaleten yürütülen görevlere yüklenen puan değerleri ile asaleten yöneticilikte geçen sürelere yüklenen puan değerleri arasındaki farkın; vekaleten atama ve görevlendirme ile asaleten atanmanın nitelikleri arasındaki farkı yansıtmadığı, yeterli yöneticilik hizmeti puanına sahip olmayan kişileri, değerlendirmenin önüne geçirecek biçimde ve bu tür atamaları özendirecek anlamda kullanmaya elverişli kıldığı, bireyler arasında eşitsizlik yaratacak uygulamalara zemin hazırladığı görüldüğünden vekaleten ve görevlendirme biçiminde atananlar ile asaleten atananlar arasındaki puan farkının makul seviyede tutulmamış olması nedeniyle, dava konusu değerlendirme formunun ‘Yöneticilik Hizmetleri’ bölümünün 1., 3. ve 5. satırlarındaki müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ve müdürlük görevlerinde Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Yürütülen/Geçen hizmetler için belirlenen puanların hukuka uygunluğundan söz etmek mümkün değildir” biçimindedir.

Danıştay 2. Dairesi, son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzerinde olanlara 8 ve 10 arasında değişen ek puanlar verilmesi; aldığı disiplin cezaları nedeniyle (-1, -3 ve -5) puan kesilmesi; kurucu müdür olarak görev yapanlardan, kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yapılacak ilk müdür ataması kapsamında atanmak isteyenler için 8 ek puan verilmesi ile vekaleten veya geçici olarak yürütülen yöneticilik görevleri için puan verilmesi hakkında yürütmenin durdurulması istemimizi reddetmiştir.

EĞİTİM SEN, Ek 2 olarak adlandırılan Yönetici Değerlendirme Formunun, keyfiliğe açık, objektif değerlendirmeye daha az olanak veren ve idarenin takdir hakkını ölçüsüz genişleten hükümler içerir biçimde düzenlendiğine inanmaktadır. Dava dilekçemiz incelendiğinde, bu konudaki gerekçelerimiz de ayrıntılı biçimde görülecektir. Bu nedenle 15 Ekim 2008 gün ve 27025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin eki, Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu hakkındaki yürütmenin durdurulması red kararının kaldırılması istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı, siyasi saiklerle yandaş öğretmenleri görevlendirme olarak ya da vekaleten eğitim kurumu yöneticisi yapmakta, bu hukuka aykırı uygulamayla yandaşlara ek puanlar vererek değerlendirmektedir. Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu haksız uygulamasına geçit vermemiştir.

Sonuç olarak;
Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerin, Danıştay 2. Dairesinin anılan kararı doğrultusunda; “Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Geçen Her Yıl İçin 0.84, 0.96 ve 1.08 puan”lar verilerek yapılan atamaları iptal etmesi gerekmektedir. Ancak, bu biçimde verilen puanlar başvuru yapılan okuldaki sıralamayı, yapılan atama açısından etkilememiş ise atamanın iptal edilmesi gerekmemektedir.
Kaynak:Eğitim-Sen

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Ambulans Çalışanlarına ve Hastalara Sigorta Yapılsın.

Türk Sağlık-Sen ambulans çalışanlarına ve ambulansta bulunan hastalara devlet tarafından ferdi kaza sigortası yapılması için …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir