Anasayfa / Kamu Sendikaları / Neoliberalizmin İflası!‏

Neoliberalizmin İflası!‏

Liberalizim 1929 yılında “Devlete” sığınmıştı! Neoliberalizim ise 2008 de İngiltere’de Thaecher’in, ABD’de Reagan’ın uygulamalarıyla Keynescilik üzerine zaferini ilan eden neoliberalizm, son mali krizin de gösterdiği gibi, kutsal ilkelerini ayaklar altına almaya başladı. “Bırakın yapsınlar-bırakın geçsinler” in modern sürümü neoliberal anlayış, devletin ekonomiden çekilmesini, her alanda özelleştirmeyi, ekonomide genel anlamda kuralsızlaştırmayı, ücretlerin düşürülmesini vb. talep eder ve her şeyi pazarın düzenleyeceğine inancın ifadesidir. Şu ana kadarki gelişmeler dahi neoliberalizmin savunucularını ve uygulayıcılarını o derece korkutmuş olmalı ki, ilkelerini, kutsal anlayışlarını ayaklar altına alıyorlar. Bunları korkutan, “pazar her şeyi düzenler” anlayışına güvenin kalmaması ve bunu da bizzat neoliberalistlerin açıklıyor olmasıdır. Neoliberalizm, yeni bir “dünya dini” mertebesine çıkartıldı ve şimdi o dine inanç yıkılıyor. Sorun burada, bu nedenden dolayı panikliyorlar.
“Devlet Baba” iş başında!
Bu mali kriz daha şimdiden o denli etkili olmuş ki, veya giderek derinleşeceğinden korkulduğu için, neoliberalizmin savunucusu ve uygulayıcısı otoriteler ve kurumlar devleti yardıma çağırıyorlar. İngiltere’de bir bankanın, ABD’de Bear Stearns gibi bir mali “çınar”ın devrilmesi, devleti yeniden hatırlattı. Dün devleti ekonomiden dışlayan neoliberalizm, şimdi onu yardıma çağırarak, zararların devletleştirilmesini, işçi sınıfı ve emekçi yığınların sırtına yıkılmasını talep ediyor.
Emperyalist kapitalist ülkelerin son bir kaç yılda aldıkları korumacı tedbirler dikkati çekiyor. Bu tedbirlerin altında yatan gerçek, uluslararası tekeller arasındaki rekabet ve çelişkilerin keskinleşmesidir. Rekabet, tekelci sermayeyi, devletin korumasına ihtiyaç duyacak hale getirmiş. Bu taleplerin sonucudur ki, özellikle ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok emperyalist ülke kendi sermayesini başka sermayelere karşı rekabetinde korumak için tedbirler aldı. Şimdi buna mali krizin ortaya koyduğu gibi yeni talepler eklendi. Yok, sayılan devlet, iflasların önlenmesi, zararın üstlenilmesi için göreve çağrılıyor. Özelleştir diyen neoliberalizm şimdi de devletleştir diyor. Bu dayatmanın sonucudur ki İngiltere’de Britanya Northern Rock bankası, Britanya hükümeti ve İngiltere Bankası’nın ortak planı sonucunda bütün zararları devralınarak devletleştirildi. ABD’de Merkez Bankası FED, batmak üzere olan ABD’nin beşinci büyük yatırım bankası Bear Stearns’i kurtarmak için başka bir yatırım bankasına peşkeş çekti.
Borsacılar, devletin radikal tedbirler almasını, yani geri dönmeyecek kredilerin, tamamen değersizleşen spekülatif kağıtların devlet tarafından devralınmasını talep ediyorlar. Mali krizden dolayı büyük risk altına girmiş olan özel kredi sigortacıları, işlemlerinin devlet tarafından devralmasını ve durumu kurtarmak için yapacakları her türden sahtekârlığa göz yumulmasını talep ediyorlar. Neoliberal dayatmacılığın mimarı IMF de, neoliberal para politikasının artık sonunun geldiğini açıklamak zorunda kaldı. Şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz: IMF, yeni sömürge ülkelere, örneğin Türkiye’ye özelleştirmeye devam etmelisin diyebilir ve aynı zamanda emperyalist ülkelerde devletleştirmeleri destekleyebilir.
Bu mali kriz birçok konuyu yeniden gündeme getirecektir. Neoliberal propagandanın etkisinde kalarak devletin yok olduğu veya önemsizleştiği vb. görüşleri öne sürenler, emperyalist küreselleşme ve kapitalizmde ulus-devlet konusunda hayaller yayanlar şimdi bu durumu nasıl izah edecekler, bunu bilemeyiz. Ama talepleriyle iflasını bizzat açıklayan neoliberalizmin teşhiri ve mahkûm edilmesi, Keynesciliğin yeniden alternatif olacağı anlamına asla gelmez. Tarih geriye gitmeyecek, ileriye doğru gidecek. Onu ileriye doğru, sınıf sendikacılarının önderliğinde işçi sınıfı ve emekçi yığınlar taşıyacaktır. Neoliberalizmin alternatifi keynescilik değil, toplum için üretimdir.
Neoliberalizmin iflası, kapitalist/emperyalist sistemin çürümüşlüğü ve iflasıdır.
Göksel Rıza Özkan
Niğde Eğitim Sen Başkanı KESK Niğde Sözcüsü

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Ambulans Çalışanlarına ve Hastalara Sigorta Yapılsın.

Türk Sağlık-Sen ambulans çalışanlarına ve ambulansta bulunan hastalara devlet tarafından ferdi kaza sigortası yapılması için …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir