Anasayfa / Kamu Haberleri / Aile Hekimliği Formları

Aile Hekimliği Formları

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Aile Hekimliği Formları” konulu 2010/48 sayılı genelge yayınlandı.Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Aile Hekimliği Formları ” konulu 2010/48 sayılı genelge;

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B. 10. O.TSH.0.20.00.01
Konu : Aile hekimliği formları

GENELGE
2010/48

Ülkemizde aile hekimliği uygulaması 5258 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Yönetmelikler çerçevesinde 2005 yılında Düzce İlinde başlamış ve halen 46 ilimizde devam etmektedir. 2010 yılı sonunda ülkemizin tamamında aile hekimliği uygulamasına geçilecektir.

Aile hekimliği uygulamasında standart veri toplanması ve Bakanlığımıza gönderilmesi amacıyla Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) oluşturulmuştur. 05.01.2009 tarih ve 154 sayılı “Protokol defteri” konulu genel yazımız ile aile hekimlerinin kullandıkları basılı ortamdaki protokol defterleri yerine 01.05.2009 tarihi itibari ile elektronik protokol defteri uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Bu ve diğer uygulamalarla ihtiyaç duyulan veriler ulusal sağlık veri sözlüğü standartlarında eksiksiz olarak Sağlık Bakanlığı bilgi işlem veri tabanına gönderilmekte ve kaydedilerek depolanmaktadır.

Yukarıda değinildiği üzere Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar sonucunda söz konusu verilerin aile hekimliği bilgi sistemi aracılığıyla toplanması için gerekli olan bilişim ve donanım alt yapısı oluşturulmuştur. Aile hekimlerinin yapmış olduğu tüm iş ve işlemler ile uygulamaları Aile Hekimliği Bilgi Sistemine girmeleri nedeniyle, 01.07.2010 tarihinden itibaren aile hekimlerinden ayrıca basılı veya elektronik ortamda (form) herhangi bir bilgi istenmeyecektir.

Bakanlığımız birimleri, il sağlık müdürlükleri, sağlık grup başkanlıkları ve toplum sağlığı merkezleri ihtiyaçları olan bilgileri, Sağlık Bakanlığı internet sayfası web uygulamaları linkinden ulaşılabilen Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) ve Karar Destek Sistemin (KDS-İş Zekası)’den temin edeceklerdir. İl Sağlık Müdürlüklerine bu sistemlerin kullanım yetkisini Bakanlığımız İdari Mali İşler Daire Başkanlığı verecektir.

Bu genelgenin yayımı tarihinden evvel yürürlükte bulunan genelgelerdeki aile hekimlerinden yazılı veya elektronik olarak verilerin toplanacağına dair hükümler 1.7.2010 tarihi itibariyle uygulanmayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Recep Akdağ
Bakan

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir