Anasayfa / Kamu Haberleri / Anayasa Mahkemesi Kararı Tam Gün’de Bir Kesime İmtiyaz Getirdi

Anayasa Mahkemesi Kararı Tam Gün’de Bir Kesime İmtiyaz Getirdi

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim görevlilerinin kurumları dışında çalışma yasağını iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin; üniversite hastanelerine giden vatandaşların muayenehanelere yönlendirilmesi döneminin devamından yana karar verdiğini söyledi.

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Anayasa Mahkemesinin üniversite ve devlet hastanelerindeki sağlık personelinin çalışma koşullarını düzenleyen Tam Gün Yasasının bazı maddelerinde verdiği iptal kararını değerlendirdi.

Tam Gün Yasasının, vatandaşları hekim, hastane, muayenehane ilişkisinden kurtarması adına gerekli olduğunu belirten Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, “Anayasa Mahkemesi üniversite hastanelerindeki öğretim görevlilerine kurumları dışında çalışma yasağı getiren düzenlemeyi iptal ederek yasanın ruhuna aykırı bir karar vermiştir. Öğretim görevlilerine yönelik ayrıcalıklı bir hak tesis edilmiştir. Bu iptal kararı sosyal devlet ilkesi gereği sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı bulunan vatandaşları eskiden yaşandığı gibi yine muayenehane kapılarına mecbur bırakacak bir karardır. Halk adına yetki kullanan yüksek mahkemenin halkın aleyhine bir karara imza atması üzücüdür” şeklinde konuştu.

“DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ HAKKINDAKİ MADDENİN İPTALİ FIRSATA ÇEVRİLMELİ”

Tam Gün Yasası’nda Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlardaki döner sermaye ek ödemeleri ile ilgili maddenin de iptal edildiğine ve hükümete yeni bir düzenleme için 9 aylık süre tanındığına dikkat çeken Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, “Anayasa Mahkemesinin bu konudaki iptal kararının gerekçesini bilmiyoruz. Ancak bizim döner sermaye tavan oranlarında adalet sağlanması ve döner sermaye gelirlerinin emekliliğe yansıtılması konusundaki ısrarlı mücadelemiz başta sağlık çalışanları olmak üzere kamuoyu tarafından bilinmektedir. Sağlık-Sen olarak, bu iptal kararının, çalışma barışı ve adaletinin sağlanması adına bir fırsata çevrilmesi, döner sermaye tavan oranlarında hekim-hekim dışı personel arasındaki makasın daraltılması ve döner sermaye gelirlerinin emekliliğe yansıtılması talebimizi bir kez daha yeniliyoruz” dedi.

RADYOLOJİ ÇALIŞANLARININ SORUNU GÖZARDI EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi’nin Tam Gün Yasası’nın sağlık çalışanları açısından getirdiği sorunları göz ardı ettiğini kaydeden Genel Başkanımız, “Türkiye’deki radyoloji ünitelerinin büyük çoğunluğu çalışan güvenliği standartlarını taşımazken, haftalık çalışma süresi yükseltilerek radyoloji çalışanlarının sağlığı tehlikeye atılmıştır. Bize göre, Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesi gereken en önemli düzenleme, çalışma koşulları açısından hayati risk taşıyan radyoloji çalışanlarının çalışma sürelerini 35 saate yükselten madde olmalıydı” dedi.

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir