Anasayfa / Kamu Haberleri / Eğitim Müfettiş Yardımcılığı yeterlik sınavı

Eğitim Müfettiş Yardımcılığı yeterlik sınavı

MEB, Eğitim Müfettiş Yardımcılığı yeterlik sınavı açtı. Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavı.

SINAV YERİ Ankara

SINAV TARİHİ VE SAATİ 26 Eylül 2010 Pazar günü, Saat: 10.00

SINAV UYGULAMASI

Sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

Adaylar sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Personel kimlik kartı, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Adayların sınav giriş belgeleri 15 Eylül 2010 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.Sınav giriş belgeleri adaylar tarafından internet ortamından alınacak ve bağlı bulundukları kurum tarafından onaylanacaktır.

Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAV KONULARI

Yeterlik sınav konuları ve puan değerleri aşağıdaki gibi olacaktır.

a) Mevzuat ve uygulamaları % 25,

b) İnceleme ve soruşturma % 25,

c) Meslekî yardım, rehberlik ve iş başında yetiştirme ile teftiş % 40,

d) Genel kültür % 10.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır. Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığa sahip olacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Bu duyuruda bulunmayan hususlarda MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ile MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM ve DUYURU

ü Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 nolu EğiTek Çağrı Merkezinin telefonundan yararlanabilecektir.

Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar EĞİTEK ve PGM tarafından yapılacaktır.

Sınav soru ve cevap anahtarları 28 Eylül 2010 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Adayların sınav sonuçları 18 Ekim 2010 tarihinde PGM’ye teslim edilecek ve aynı gün http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

ü Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki 5495218-5001 no’lu hesabına 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, eğitim müfettiş yardımcılığı yeterlik sınav sonucuna, sınav sonuçlarının ilanını izleyen on gün içinde, bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü kanalıyla İtiraz edilebileceklerdir. İtirazlar Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından en geç on beş gün içinde incelenerek sonuçlandırılır ve Personel Genel Müdürlüğünce ilgiliye bildirilir.

Yeterlik sınav sonucuna yapılan söz konusu itirazları PGM değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik olanları sonuçlandırmak üzere EĞİTEK’e gönderecektir. EĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak Yeterlilik Sınav Komisyonu’na bildirecektir.
kamudan.com

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir