Anasayfa / Kamu Haberleri / Giyecek yardımını kimler nakit olarak alacak

Giyecek yardımını kimler nakit olarak alacak

Yapılacak yardımların miktarı Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2010-2012 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberinde yer almaktadır.Giyecek yardımı yönetmeliği 29 Haziran 2010 tarihi itibariyle değişti. Yönetmelik ekindeki cetvelde, kadro unvanı ve sınıfa göre olmak üzere, iki şekilde giyecek yardımı yapılmaktaydı. Yapılan düzenleme ile bir kaç istisna haricinde, ayni olarak yapılan yardımcıların nakden yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak yardımların miktarı Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2010-2012 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberinde yer almaktadır.

YAPILAN MEVZUAT DÜZENLEMESİ

07/05/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelike ek 1 inci madde eklenmiştir. Söz konusu bakanlar kurulu Kararı 29 Haziran 2010 tarihli ve 27626 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanmış bulunmaktadır.

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIM1 YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELIK
MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1- Bu Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelin (16), (17), (18), (19) ve (20) numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün (3) numaralı sırası hariç olmak üzere, personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli, 11 inci madde uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınmak suretiyle nakden ödenir. Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görev yapan personel için bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
MADDE 2- Ayni Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir,
GEÇİCİ MADDE 1- Ek 1 inci madde uyarınca nakden ödenecek giyecek yardımının belirlenmesinde kullanma suresi devam eden giyim eşyaları dikkate alınmaz.
MADDE 3- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir