Anasayfa / Kamu Haberleri / Hastane Personeli Sözleşmeli Olacak

Hastane Personeli Sözleşmeli Olacak

Çalışanın iş güvencesini alan, hastaneleri ticari işletmelere dönüştüren, sağlığı alınıp satılan bir meta haline getirecek olan Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısıyla ilgili olarak Türk Sağlık-Sen’in dikkat çektiği konular, ulusal basında da yer almaya başladı. Vatan Gazetesinde konuyla ilgili olarak yer alan haber şöyle: Kamu Hastaneleri ‘Birlik’ çatısı altında toplanıyor. Hastaneleri başhekim değil ‘Devlet CEO’ları yönetecek. Hastaneler beş sınıfa ayrılacak. Küme düşen hastane yönetimi görevden alınacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı kabul edildi. Tasarıya göre, Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, Bakanlığın ilgili kuruluşu statüsünde birliğe dönüştürülecek. Tasarıyla genel sekreter, tıbbi hizmetler başkanı, idari hizmetler başkanı, mali hizmetler başkanı, uzman ve hastane yöneticisi pozisyonları kapsamında, 2 bin 860 yeni kadro ihdas edilecek.

Yönetim kurulu atanacak

Sunulan hizmetin büyüklüğü göz önünde bulundurularak, aynı ilde birden fazla birlik kurulabileceği gibi birden fazla ili kapsayacak şekilde de birlik kurulabilecek. Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetleri ve yatırımlarının müştereken planlanması ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, belirleyeceği birden fazla birliği bir araya getirerek, birlikler koordinatörlüğü oluşturabilecek. Birlikler, yönetim kurulu, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşacak. Yönetim kurulu, ayda en aza iki defa, en az 5 kişiyle toplanacak. Birliğe bağlı hastaneler, hastane yöneticisi tarafından yönetilecek. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulacak.

5 sınıfa ayrılacaklar

Hastaneler; hizmet altyapısı, organizasyonu, kalite, verimlilik ve hasta memnuniyeti gibi konularda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre değerlendirmeye tabi tutulacak. Değerlendirme sonuçlarına göre hastanelere 100 üzerinden puan verilecek ve her yıl değerlendirme yenilenecek. Puanlarına göre hastaneler A, B, C, D ve E olmak üzere 5 sınıfa ayrılacak. Sınıflara ayrılan hastanelerden gruplar oluşturulacak ve bu grubun ağırlıklı ortalaması C ve üzeri olanlar birliğe dönüştürülebilecek. Hastane puanları düşerse birliklerde yönetim kurulu üyelerinin görevleri ile yönetici personelinin sözleşmeleri bitecek.

Görevleri bitiyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kabul edilen “Kamu Hastane Birlikleri Kanun Tasarısı” ile farklı pozisyonlarda 2 bin 860 yeni kadro ihdas edilecek. Mevcut başhekim, müdür, başhekim yardımcısı ve müdür yardımcısı pozisyonlarıyla birlikte toplam pozisyon sayısı 9 bin 910 olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının onayıyla söz konusu pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilecek. Bu pozisyonlara atanacak personelde, atanacakları alanlara göre belli nitelik ve statüler aranacak. Birlik gelirlerinden, birlik personeline ek ödeme yapılabilecek. Ödemeler, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları, performansı, riske göre belirlenecek. Sağlık kurumları bünyesinde bulunan yönetici kadroların görevi birliğe dönüştürmeye ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürürlük tarihi itibariyle sona erecek. Görevleri sona eren personel en fazla 3 ay içinde kazanılmış hak ve aylık derecelerine uygun kadrolara atanacak.

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir