Anasayfa / Kamu Haberleri / Öğretmen Alımına Dava Açılsın

Öğretmen Alımına Dava Açılsın

Türk Eğitim Sen´in Muhalefet Partilerinden Anayasa Mahkemesî´nde Dava Açma Talepleri  31/12/2009 Tarihli ve 27449 mükerrer sayılı. Resmî Gazete´de yayınlanan 2010 sayılı Bütçe Kanununun “Kadroların kullanımına ilişkin esaslar” başlıklı 22´inci maddesinin 1. fıkrasında; “(1) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2009 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50´sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 4.000 adet, diğerleri için ilave 21.000 adet atama izni verilebilir.” Hükmü ile öğretmen alım sayısı, öğretmen açığının %50 si ile sınırlandırılmıştır. Bu sebeple 2010 yılındaki öğretmen alımı istenilen düzeyde gerçekleşemeyecektir.

Aynı maddenin 2.fıkrasında sayılan kadrolara ise böyle bir sınırlandırma getirilmemiştir. Bu düzenleme, gerek T.C. Anayasasının 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine ve gerekse T.C. Anayasasının “II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı 42.maddesinin 1.fıkrasında yer alan “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” Hükmüne aykırıdır. Ülkemizde atama bekleyen 310.000 civarında öğretmen adayı bulunmakta olup, atanamayan öğretmenlerin durumu artık tüm kamuoyunu rahatsız eden toplumsal bir sorun haline gelmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak muhalefet partilerine gönderdiğimiz yazıyla 31/12/2009 Tarihli ve 27449 mükerrer sayılı. Resmî Gazete´de yayınlanan 2010 sayılı Bütçe Kanununun 22´inci maddesinin 1. fıkrasında “yüzde 50´sini geçmeyecek şekilde..” ibaresinin T.C. Anayasasının 10. ve 42.maddesine aykırı olması sebebiyle öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmasını istedik.

CHP Genel Merkezine Gönderdiğimiz Yazı İçin Tıklayınız

MHP Genel Merkezine Gönderdiğimiz Yazı İçin Tıklayınız

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir