Anasayfa / Davalar ve Sonuçları / 25 Kasım Eylem Cezasına İptal

25 Kasım Eylem Cezasına İptal

25 Kasım 2009 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemine katılması nedeniyle; 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın “Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek” şeklindeki 125/C-b hükmüne aykırılık taşıdığı gerekçesiyle, “aylıktan kesme” cezası alan üyelerimiz hakkında Samsun İdare Mahkemelerine açılan davalarımızdan ilk iptal kararı çıktı. Samsun 2. İdare Mahkemesi’nin 15.06.2010 tarihli, 2010/109 E. ve 2010/667 K. sayılı kararıyla bir sendika üyemiz hakkında hükmedilen dava konusu “aylıktan kesme” işlemi hukuka aykırı bulunarak İPTAL EDİLMİŞTİR.

Gerekçesinde Anayasa’nın “Sendika Kurma Hakkı” başlığını taşıyan 51. maddesine atıf yapılarak sendikal haklardan bahsedilen kararda; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri esas alınarak, memurlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların sendikal örgüt kurabileceğine işaret edilmiştir. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 18. maddesindeki “Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika ve konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez” hükmüne değinilen kararda “… Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğinden, 657 sayılı Kanunun 125/C-b maddesinde öngörülen “özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek” fiilinin sübuta ermediği sonuç ve kanaatine varılmış olup, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denmekle; iş bırakma eylemine katılan sendika üyesine verilen aylıktan kesme cezasının dayandığı işlem iptal edilmiştir.

Samsun 2. İdare Mahkemesi’nin kararının yüksek yargı mercilerince bozulmaması ve devamında da aynı doğrultuda kararlar verilmesi halinde; aynı durumdaki birçok üyemizin de hukuka aykırı gelişen bu hak kaybının önlenmesi beklenmektedir, temennimiz bu yöndedir.

TÜRK BÜRO SEN

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

SİVAS BÖLGE İDAREDEN ROTASYON KARARI

Sivas ilinde zorunlu yer değişikliği kapsamında görev yeri değiştirilen okul müdürü üyemizin açmış olduğu davada …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir