Anasayfa / Davalar ve Sonuçları / EĞİTİM ÇALIŞANLARINI GÖREV ALANLARI DIŞINDA ÇALIŞTIRAMAZSINIZ.

EĞİTİM ÇALIŞANLARINI GÖREV ALANLARI DIŞINDA ÇALIŞTIRAMAZSINIZ.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların elektrik tesisatının bakım ve onarımı, kontrolü ile ilgili eğitim çalışanlarımıza görev verilmesi yönünde (Sivas-Şarkışla ilçesinde tüm okul ve kurumların elektrik tesisatlarının bakım, onarım ve kontrolü, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’nde görev yapan öğretmenler tarafından yapılması istenmiştir) idarece tesis edilen 17.02.2009 gün ve 03957 Sayı Elektrik Tesisatının Kontrolü Konulu İşlemin yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali amacıyla Sivas İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.

SİVAS NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE
Sunulmak Üzere
ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir

DAVACI : Türk Eğitim Sen
(Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

VEKİLİ : Av.Ömer SARPDAĞ-Av.Hatice AKALAN
Av.Hilal Kezban DÜZGÜN-Av.Emel IRGAT SARPDAĞ
Anafartalar Cad.Yüce İşhanı K:4 No:78/65 Ulus/ANKARA
Tel-Faks : 0312 309 76 45 – 0312 309 76 44

DAVALI : Sivas Valiliği / SİVAS

T.KONUSU : Okul ve Kurumların elektrik tesisatı ile ilgili eğitim çalışanlarımıza görev verilmesi yönünde davalı İdarece tesis edilen 17.02.2009 gün ve 03957 Sayı Elektrik Tesisatının Kontrolü Konulu İşlemin Yürütülmesinin Durdurulması ve devamında İptali dileklerimizin Sunulmasından İbarettir.

ÖĞRENME
TARİHİ : 16.03.2009’dur.

İZAHAT :
Davalı idarece tesis edilen işlem usul ve yasaya aykırı olup, iptali hak ve adalet gereğidir. Şöyle ki;
Davalı idare 17.02.2009 gün ve 03957 Sayı Elektrik Tesisatının Kontrolü Konulu İşlem ile eğitim çalışanlarımıza hukuka aykırı olarak görev vermiştir.
Tesis edilen işlem kısaca “ …Müdürlüğünüze bağlı okul ve kurumlardaki, elektrik tesisatının yılda en az bir defa bakım ve kontrolünü Kaymakamlık Makamının oluru alınmak suretiyle yetkili bir teknik elamanın başkanlığında Mesleki Eğitim Merkezleri, Endüstri Meslek Liseleri,Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ile Anadolu Meslek Liselerinde görevli elektrik-elektronik alan öğretmenlerinden oluşacak komisyon marifetiyle yapılmasını rica ederim.” Denilmek suretiyle işlem tesis edilmiştir. ( EK-1 17.02.2009 Gün ve 03957 Sayılı İşlem)
Bu anlamda davalı idarece tesis edilen 17.02.2009 gün ve 03957 Sayılı işlemin iptali amacıyla iş bu dava açılmıştır.
Her şeyden önce, okul ve kurumların elektrik tesisatı ile ilgili eğitim çalışanlarımıza görev verilmesi kabul edilemez.
Zira her şeyden önce, eğitim çalışanlarımıza dava konusu işlem ile görev verilmesi hukuka aykırıdır. Milli Eğitim Temel Kanunun madde 43 “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler…” denilmektedir. Bu anlamda davalı idarece tesis edilen işlem normlar hiyerarşisine aykırıdır.
Diğer taraftan, 657 Sayılı DMK.Madde 35 gereği kadro cetvelleri oluşturulmaktadır. Söz konusu hüküm “33 ve 34 üncü maddeler uyarınca hazırlanan kadro cetvellerinde:Her kurum için gerekli kadroların sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi gösterilir.” Denilmek suretiyle kadro tahsis edilmektedir.
Bu anlamda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev ifa eden eğitim çalışanlarımız 657 sayılı DMK.Madde 36/ 4 gereği eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahildir.
Oysa, davalı idarece tesis edilen işlemin özü dikkate alındığında görülecektir ki, söz konusu görevi ifa edecek olanlar 657 Sayılı DMK.Madde 36/2 gereği teknik hizmetler sınıfı kadrosuna dahildir.
Durum bu olunca, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil olan eğitim çalışanlarımıza dava konusu işlem ile görevlendirme yapılması hukuka aykırıdır.
Takdir Yüce Mahkemenize ait olmak üzere iş bu davanın açılması hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Davalı idarece tesis edilen 17.02.2009 gün ve 03957 Sayı Elektrik Tesisatının Kontrolü Konulu İşlem

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen nazara alınacak hususlarda dikkate alınarak ;
1)Okul ve Kurumların elektrik tesisatı ile ilgili eğitim çalışanlarımıza görev verilmesi yönünde davalı İdarece tesis edilen 17.02.2009 gün ve 03957 Sayı Elektrik Tesisatının Kontrolü Konulu İşlemin Yürütülmesinin Durdurulması ve devamında İptaline
2)Yargılama giderinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

06.04.2009
Davacı ( Türk Eğitim Sen) Vekili
Av.Ömer SARPDAĞ-Av.Hatice AKALAN
Av.Hilal Kezban DÜZGÜN-Av.Emel IRGAT SARPDAĞ

EK :
*Onanmış Vekaletname Örneği ( Baro Pullu-Harçlı)
*Davalı idarece tesis edilen 17.02.2009 gün ve 03957 Sayı
Elektrik Tesisatının Kontrolü Konulu İşlem

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

SİVAS BÖLGE İDAREDEN ROTASYON KARARI

Sivas ilinde zorunlu yer değişikliği kapsamında görev yeri değiştirilen okul müdürü üyemizin açmış olduğu davada …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir