Anasayfa / Davalar ve Sonuçları / Eş Durumu Özrü ile İlgili Bir Dava Daha Kazandık!

Eş Durumu Özrü ile İlgili Bir Dava Daha Kazandık!

Beş yıldır süren sözleşmeli öğretmenlik uygulaması on binlerce meslektaşımızı özlük hakları itibariyle kadrolulardan geride bırakmıştır. Bu hakların başında özür durumundan tayin olma hakkı gelmektedir. Sağlık, eş ve eğitim özrü bulunan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerimizin puan ve kontenjan sınırlaması olmaksızın atanabilmeleri için her türlü hukuksal mücadeleyi veren Anadolu Eğitim Sendikası Danıştay nezdinde açtığı davaların yanında üyeleri için de bireysel davalar açılmasına taraf ve yardımcı olmaktadır.

İmzalatılan sözleşmelere ve yönetmeliklere rağmen temel insan hakları ve Anayasal hükümler doğrultusunda hazırladığımız davalarda sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerimizin yüzünü güldürecek kararlar alınması sevindiricidir.

Son olarak İzmir Narlıdere’de sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni olan Anadolu Eğitim Sendikası üyesi Sayın Aslı BATTAL’ın 2010–2 özür grubu kapsamında Ankara İline yer değiştirme talebinin gerçekleşmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada İzmir 1. İdare Mahkemesi 1,5 ay gibi kısa bir sürede üyemiz lehine, bakanlık aleyhine yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Kararın ayrıntıları incelendiğinde sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ve yer değiştirme hakları açısından çok çarpıcı hususlara vurgu yapıldığı görülmektedir. Önem sırasına göre özetlemek gerekirse:

1. Aslolan öğretmenlik mesleğinin kadrolu olarak yapılmasıdır.

2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Ailenin Korunması” 41. Maddesi sözleşmeliler bakımından da gözetilmelidir.

3. Eşi zorunlu yer değiştirmeye tabii olan öğretmenlerin norm kadro ilkelerine tabii olmaksızın eşlerinin yanına atanabilmesi gerekmektedir.

4. Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmenlerin çalışma koşulları, sorumlulukları ve çalıştırılma prensipleri açısından bir fark bulunmadığına göre kadrolulara tanınan özlük hakları sözleşmeli öğretmenlere de tanınmalıdır.

İzmir 1. Bölge İdare Mahkemesinin karara ilişkin açıklamaları sözleşmeli öğretmenlerin bundan sonra kazanacakları haklar ve kadroya geçirilmeleri açısından çok yerinde ve hayati önemdedir. Gerek Anayasa Mahkemesi gerekse Danıştay nezdindeki davaların da yukarıda özetlenen gerekçelerle sözleşmeli öğretmenlerimiz lehine sonuçlanmasını temenni ediyor, üyelerimiz için her türlü hukuksal mücadeleyi vermeye devam edeceğimizi ilanen duyuruyoruz.

Sayim Fikret Bulut

Anadolu Eğitim Sendikası

Hukuk ve Toplu Görüşmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

SİVAS BÖLGE İDAREDEN ROTASYON KARARI

Sivas ilinde zorunlu yer değişikliği kapsamında görev yeri değiştirilen okul müdürü üyemizin açmış olduğu davada …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir