Anasayfa / Davalar ve Sonuçları / İLKSAN’a İki Dava Birden Açtık

İLKSAN’a İki Dava Birden Açtık

239 bin eğitim çalışanını ilgilendiren İLKSAN Genel Kurulu ile Sandığın Anastatüsü ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin hukuka aykırı bölümlerinin iptal edilmesi talebiyle dava açtık.  21-22 Şubat 2009 tarihlerinde yapılan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) 6. Dönem 1. Olağan Genel Kurulu’nu yargıya taşıdık.

Ankara İdare Mahkemesi’ne verdiğimiz dava dilekçemizde, Genel Kurul’un, 4357 Sayılı Kanun’un 11. maddesi ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü’nün 6 ve 18. maddeleri ile İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliği’nin 6. maddesine aykırı bir şekilde yapıldığı, yönetmelikte öngörülen sürelere riayet edilmediği, bu nedenle Temsilciler Kurulu’nu oluşturan üyelerin düşünce ve görüşlerini ifade etmelerine gerekli zemin hazırlanmadığı gerekçeleriyle iptalini istedik.

İkinci davayı ise, İLKSAN üyeliğinden ayrılmak ve bugüne kadar maaşından kesilen aidatların tarafına iade edilmesini isteyen ancak bu talebi reddedilen bir üyemiz adına açtık.

Öncelikle üyemizin maaşından zorunlu olarak aidat kesilmesine temel teşkil eden, 31/12/2008 tarihinde Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü’nün hukuka aykırı maddeleriyle, yine 31/12/2008 tarihinde Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü hükümleri uyarınca hazırlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin hukuka aykırı maddelerinin iptal edilmesini talep ettik.

Danıştay’a sunduğumuz dava dilekçemizde, “4357 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan görevlere atanan kişilerin isteklerine bakılmaksızın zorunlu olarak üye yapıldıkları, istekleri dışında aylık ve ücretlerinden bir kısmının aidat olarak kesildiği, yine başka görevlere atanmaları üzerine Sandık’la üyeliklerinin isteklerine bakılmaksızın sona erdirildiği, konunun Anayasa ile güvenceye bağlanmış mülkiyet hakkını da ilgilendirdiği dikkate alındığında; sandığa zorla üye yapılmanın hukuka aykırı olduğu ortadadır. Hukuk devleti ilkesi gereğince herkes dilediği şekilde vakıf, dernek ya da yardım sandığına üye olabilir ve aidat ödeyebilir. Fakat hiç kimse, rızası olmadan zorla bir sandığa üye olamaz, maaşından kesinti yapılamaz. Bu durum hukuk devletinin vatandaşlarına sunmuş olduğu bir teminattır. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’na üye olma ve üyelikten ayrılma hususları objektif ve kesin hukuk kuralları altında düzenlenmelidir…” ifadelerine yer vererek, ‘Gönüllü Üyelik’ esasına dayanmayan bir sistemin hukuka aykırı olduğunu, sandık üyelerinin dilediği gibi üyelikten ayrılabilmeleri gerektiğini, bunun aksi uygulamaların Anayasa’ya aykırı olduğuna dikkat çektik.

Ayrıca 4306 Sayılı Kanun’un 8. maddesi ile “ilkokul” ve “ortaokul” ibaresi “ilköğretim okulu” olarak değiştirildiğinden, haliyle “ilkokul öğretmenliği” ve “ortaokul öğretmenleri” ifadeleri de kalkmıştır. İlkokul Öğretmeni kavramı günümüzde karşılık bulmamaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin Sandığa üye olmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmadığı hususuna da dava dilekçemizde yer verdik.

Kaynak: Eğitim Bir-Sen

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

SİVAS BÖLGE İDAREDEN ROTASYON KARARI

Sivas ilinde zorunlu yer değişikliği kapsamında görev yeri değiştirilen okul müdürü üyemizin açmış olduğu davada …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir