Anasayfa / Davalar ve Sonuçları / Kariyer Basamaklarına İlişkin Açtığımız Davayı Kazandık!

Kariyer Basamaklarına İlişkin Açtığımız Davayı Kazandık!

Öğretmenlik Kariyer Basamak- larında Yükselme Sınavı’nda başarılı olmak suretiyle veya sınavdan muaf olarak 2006 yılında gerçekleştirilen Öğret- menlik Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Değerlen- dirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden söz konusu unvanı elde edemeyenlerin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen hükümlere dayalı olarak 2006 yılında yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu unvanı elde eden öğretmenlerle aynı tarihten geçerli olmak üzere uzman öğretmen unvanına sahip olmasının sağlanması ve buna dayalı mali haklardan yararlandırılması gerekçesiyle Sendikamızca, üyelerimiz adına Mart 2010 tarihinden sonra açtığımız yüzlerce bireysel davadan ilk olumlu karar Zonguldak İdare Mahkemesinden geldi.

Zonguldak İdare Mahkemesi; söz konusu kararında; “…Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği üzere; hukuk devleti ilkesinin ön koşullarından biri olan hukuk güvenliği ile kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Hukuk güvenliği ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.

Uyuşmazlık konusu olayda; Anayasa Mahkemesince 5204 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. maddesiyle; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. Maddesinin sonuna eklenen 6. fıkrada yer alan branşlar temelindeki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayılarının ve diğer hususların Yönetmelikle düzenleneceğine ve toplam serbest öğretmen kadrosu içinde, uzman öğretmen kontenjan oranının %20, başöğretmenlik kontenjan oranının % 10 ile sınırlanmasına ilişkin 5204 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. Maddesiyle eklenen 7. fıkranın iptal edildiği göz önünde bulundurulduğunda branşlara göre kontenjan sınırlaması getirilmesinin yasal dayanağının kalmadığı görülmektedir.

Buna göre; Milli Eğitim Temel Kanununun 43. Maddesine 5204 sayılı Kanunla eklenen 6. fıkra ile, kontenjan sınırlamasına ilişkin hükümler ile uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları ile diğer hususların yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin hükmünün iptal edildiği ve bu konuda yeni bir düzenleme yapılmadığının anlaşılması karşısında 2005 yılında yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavında başarılı olmasına rağmen kontenjan yetersizliği nedeniyle uzman öğretmen sertifikası alamayan davacının kontenjan sınırlamasına tabi olmadığı sonucuna varılarak, tarafına uzman öğretmen sertifikası verilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık görülmemiştir.” ifadelerine yer vermek suretiyle olumlu karar vermiş ve üyemiz adına talep ettiğimiz mali hakların tazmini istemimizi de kabul etmiştir.

Dava Kararını görmek için tıklayınız

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

SİVAS BÖLGE İDAREDEN ROTASYON KARARI

Sivas ilinde zorunlu yer değişikliği kapsamında görev yeri değiştirilen okul müdürü üyemizin açmış olduğu davada …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir