Anasayfa / Davalar ve Sonuçları / YÖK ÜYELERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

YÖK ÜYELERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın onlarca yıldır yerleşik hale getirdiği içtihatları ile Türkiye Cumhuriyeti yargı kurumları açısından bağlayıcı etkiye sahip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını yok saymaya yönelik YÖK dayatması olan 2010 – Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) Lisans Eğitim Bilimleri Testi Sınavı Kılavuzu ile 2010 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) Sonbahar Dönemi Kılavuzu’nun hukukdışı kılık-kıyafet düzenlemelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açmıştık. Sözkonusu davaları açarken, demokratik hukuk devleti ve toplumsal barışı yok etmeye yönelik hukukdışı tasarrufları yaşama geçirerek, türban sorununu kalıcı olarak aşmaya dönük uzlaşma arayışlarını baltalayan YÖK üyeleri hakkında hukuki girişimde bulunacağımızı ifade etmiştik.

Anayasanın 138. maddesinin son fıkrasında, “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” denilmektedir. Sözkonusu anayasal hüküm, yoruma yer bırakmaksızın mahkeme kararlarının yerine getirilmesi yükümlülüğün hiçbir koşulda aşılamayacağını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda kamu görevlileri, mahkemelerin sadece beğendikleri kararlarını değil, tüm yargı kararlarını uygulamak zorundadırlar. Demokratik hukuk devletinde, makamı ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kamu görevlisi, -kendilerine bahşedilen makamın güç ve yetkilerini – hukukun üstünlüğünü çiğneyerek kullanamaz. Yargı kararlarının uygulanmaması, Anayasanın 36. maddesinde yazılı hak arama özgürlüğünü de anlamsız bir hale getirdiği gibi, bu hukuka aykırı tutum, “hukukun üstünlüğü” ve “yargı kararlarının bağlayıcılığı” ilkelerini zedelemektedir.

Sonuç olarak yargı kararlarını yok sayarak suç işleyen YÖK üyelerinin keyfi tutumlarının karşılıksız kalmaması amacıyla, bugün itibariyle suç duyurusunda bulunduk.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

YÜKSEL ADIBELLİ
Eğitim-İş Genel Başkanı

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

SİVAS BÖLGE İDAREDEN ROTASYON KARARI

Sivas ilinde zorunlu yer değişikliği kapsamında görev yeri değiştirilen okul müdürü üyemizin açmış olduğu davada …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir