Anasayfa / Sendikal Haberler / ‘Atama-İptal’ Döngüsüne Son Verilmelidir

‘Atama-İptal’ Döngüsüne Son Verilmelidir

Danıştay; Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama Yönetmeliği’nin Ek-2 Değerlendirme Formu’nun “Yöneticilik Hizmetleri” bölümünün “Müdür Yardımcılığı Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Yürütülen Her Yıl İçin 0.84”, “Müdür Başyardımcılığı Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Geçen Her Yıl İçin 0.96”, “Müdürlük Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Geçen Her Yıl İçin 1.08” puan verilmesine ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın son 5 yılda yayınladığı Eğitim kurumları Yönetici Atama yönetmelikleri sürekli yargı kararları ile iptal edilmiş, bu da binlerce yöneticinin mağdur olmasına neden olmuştur.

Danıştay’ın Yönetici Atama Yönetmeliği’ni iptal kararlarını ve oluşan mağduriyetleri gözönünde bulundurduğumuzda, bir daha aynı sıkıntıların yaşanmaması için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.

Bu nedenle ‘Yönetici Atama’daki kaosun giderilmesi için sınav esasına dayalı, adil, ehliyet ve liyakati gözeten objektif bir düzenleme yapılmalıdır. Bu konudaki görüş ve önerilerimizi daha önce Bakanlık yetkililerine iletmiş, kamuoyuyla da paylaşmıştık.

Görüş ve önerilerimiz şöyle:

-Kariyer, liyakat esaslı, sınav kurgulu yeni bir düzenlemeyle; müdür yardımcılığında sınav ve puan üstünlüğü esasına dayalı atama yapılması, okul müdürlüklerinde ise sınav ve Ek-2 Formu’nun birlikte değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkacak toplam puan ile atama işleminin gerçekleştirilmesi; Ek-2 Yönetici Atama ve Değerlendirme Formu’ndaki ödüller bölümünde, her ödülden birer tanesi geçerli olmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 122 ve 123. maddelerine göre verilen ödüllerin (Bakan, Vali ve kaymakamlar tarafından verilen takdirler ve aylıkla ödüllendirme) puanlamaya dahil edilmesi,

-Mevcut eğitim kurumu yöneticilerine iliçi/illerarası yer değişikliği imkânının sağlanması.

Bu önerilerimiz doğrultusunda Danıştay’ın iptaline mahal bırakmayacak şekilde yasal düzenleme yapılmalıdır.

Ayrıca; iptal edilen düzenlemeye göre ataması yapılan yöneticiler mağdur edilmemeli, müdür yardımcılığı sınavını kazananların atamaları yeni düzenleme beklenmeden biran önce gerçekleştirilmelidir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitimle ilgili tüm konularda olduğu gibi ‘Yönetici Atama’ya ilişkin düzenlemede de çözümün tarafı olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bakanlığın Yönetici Atama’da adaleti ve eşitliği esas alan köklü bir değişiklik yapması için konunun takipçisi olacağız.

Kaynak:Eğitim Bir-Sen

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir