Anasayfa / Sendikal Haberler / 4/B’lilerin Haklarını Düzenleyen Yönerge Hazır

4/B’lilerin Haklarını Düzenleyen Yönerge Hazır

Sendikamız, 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin sabırsızlıkla beklediği düzenlemenin bir an önce çıkması konusunda 6 Nisan 2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun ile yaptığı görüşme sonrası, kamuoyuna sözkonusu yönergenin kısa süre zarfında çıkacağını açıklamıştı.

10 Nisan 2009 tarihinde ise Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile görüşen Sendikamız Genel Merkez Yöneticileri, hem 4/B’lilerin hem de 4924 Kapsamında çalışan sözleşmeli personelin beklentilerini karşılayacak düzenlemenin bir an önce çıkarılması konusundaki taleplerini ilettiler. Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda gereken yönerge hazırlığının bir an önce çıkartılması talimatını vermiştir.

17 Nisan 2009 tarihinde ise yönergenin çerçevesini belirleyen Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hazırlanan yönerge ile ilgili görüş ve taleplerimizi almak üzere sendikamız yönetim kurulunu Bakanlığa davet etmişlerdir.

Yaklaşık 50 bin çalışanı ilgilendiren düzenlemenin önemine binaen Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar’ın bizzat katıldığı toplantıda, Bakanlık yetkilileri, 4/B’lilerin eş ve sağlık durumu mazereti tayini, becayiş, askerlik ve ücretsiz doğum izni sonrası işe başlama, gibi konularda hazırladığı yönerge hakkında sendikamızın talep ve önerilerini dinledi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yapılan toplantıya, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz Mustafa Kulluk ve Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Metin Memiş de katıldılar.

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, iki haftalık bir süre zarfında çıkması beklenen yönergede eş durumu tayini ve becayiş için belirli tarihler öngörüldüğüne dikkat çekerek, hali hazırda eş durumu tayini ve becayiş beklentisi içinde olan binlerce çalışanın taleplerinin, bir kereye mahsus olmak üzere, yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren karşılanmaya başlanması görüşünü aktardılar.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yönergenin ayrıntıları ise şöyle:

1-Doğum ve Askerlik Dönüşü İşe Başlama: Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesini fesheden sözleşmeli personel; sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması ve doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne başvurması halinde ayrıldığı kurumda otuz gün içine göreve başlayabilecek. Ayrıca yönergenin yürürlüğe gireceği tarihten önce doğum veya askerlik nedeniyle sözleşmesini fesheden personel de eklenecek geçici madde ile göreve dönebilecek.

2-Eş Durumu Nedeniyle Tayin : Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilecek. Boş vizeli pozisyonlar bakanlıkça Şubat ayında ilan edilecek .Şartları tutan ve gitmek istediği ilde boş pozisyon bulunan personel eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunacak .Personele gitmek istediği il içersinde boş olan kurumlardan 5 tercih hakkı verilecek ve müracatları uygun olan personelin atamaları Haziran ayı sonuna kadar bakanlıkça yapılacak.

Eş durumu tayininden asker ,hakim, savcı,polis gibi zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunan personel, mecburi hizmetten dolayı ataması mümkün olmayan çalıştığı kurumun eşinin bulunduğu ilde teşkilatı olmaması nedeniyle yada kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan görevlerde bulunanların eşleri faydalanabilecek

3) Becayiş: Aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilecek. Becayiş talebinde bulunan personel Ekim ayında müracat edecek, becayiş talepleri komisyonca değerlendirilip Aralık ayında gerçekleştirilecek.Becayiş yapan personel yeni yıl itibariyle sözleşmesini yeni kurumuyla yapacak. Ayrıca becayiş yapan personele 5 gün izin verilecek.

4) Sağlık durumuyla mazeret tayini: Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde boş pozisyon bulunması, kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığı Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastanelerinden alacağı sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi halinde komisyonca değerlendirilip yerine getirilebilecek.
Kaynak:Sağlık-Sen

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir