Anasayfa / Davalar ve Sonuçları / Danıştay´dan ´harcırah´ kararı

Danıştay´dan ´harcırah´ kararı

Danıştay, sözleşmeli personele tayin ve becayişlerde harcırah ödenmesini engelleyen düzenlemenin yürütmeliğini durdurdu.Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinden kaynaklanan adaletsizliklere karşı birçok hukuk zaferi elde eden sendikamız, son olarak Danıştay’a açtığı dava ile tayin ve becayişlerde harcırah ödenmesini engelleyen düzenlemenin yürürlüğünü durdurdu. Kamuda çalışan memurların sahip olduğu sosyal hakların birçoğundan mahrum olarak çalışan sözleşmeli personelin hakları için her platformda mücadele veren sendikamız, ilk niteliğinde yeni bir hukuk zaferi daha elde etti.
Sendikamız Danıştay’a açtığı davada, sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinde geçen “Sözleşmeli Personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez” şeklindeki düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptalini istemişti. Danıştay 5. Dairesi, Sendikamızın dava gerekçelerini haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Danıştay 5. Dairesi kararında, sözleşmeli personelin tayin ve becayiş durumlarında kamudaki diğer memurlar gibi harcırah hakkı bulunduğu görüşüne yer verirken, gerekçesinde, tayin veya atama sonucu görev yeri değişen kamu çalışanlarının karşı karşıya kaldıkları parasal külfetin kamu idaresince karşılanacağına dair yasal düzenlemeler bulunduğuna dikkat çekti.
Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı ile genel nitelikte olduğundan sözleşmeli personel, harcırah hakkı için bireysel dava açmaktan da kurtulmuş oldu.
“SÖZLEŞMELİ PERSONEL ADALETSİZLİĞİ SON BULANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM”
Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Sağlık-Sen’in sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinden kaynaklanan adaletsizliklere karşı geçmişte açtıkları bir çok davayı zaferle sonuçlandırdıklarını belirterek, tayin ve becayişlerde yolluk ödenmesini engelleyen düzenlemenin yürürlüğünün durdurulmasının önemli bir mağduriyeti ortadan kaldıracağını söyledi.
Danıştay kararını değerlendiren Genel Başkanımız, sözleşmeli personel uygulamalarından kaynaklanan adaletsizliklerin çözümünde idarenin gösterdiği direnç nedeniyle devletin her konuda çalışanı ile davalık konuma geldiğini hatırlattı. Kaçar, Anayasanın, Devlete çalışma barışını koruma görevi verdiğini belirterek, “Sözleşmeli personel uygulamaları ise kamudaki çalışma düzeni ve barışını ciddi şekilde tehdit etmektedir. İdare, kamu hizmeti sunan çalışanını ayrımcılığa tabi tutmamalı, adil, eşit ve insan onuruna yaraşır haklar sağlamalıdır. Sağlık-Sen olarak tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının adil ve eşit haklara kavuştuğu ana kadar mücadelemiz sürecektir” şeklinde konuştu.
Sağlık-Sen olarak sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinden kaynaklanan adaletsizliklere karşı açtığımız davalar neticesinde; döner sermaye gelirlerinin yetersizliğinden dolayı idareye fesih yetkisi, hastalık izninin 30 günle sınırlandırılması, sebepsiz fesih hakkı gibi düzenlemelerin yürürlüğü Danıştay tarafından durdurulmuştu.

Sağlık-Sen Genel Merkezi

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir