Anasayfa / Davalar ve Sonuçları / MEB yönetici atama bir kez daha iptal edildi

MEB yönetici atama bir kez daha iptal edildi

Danıştay kararları sonrasında MEB, yönetici atama yönetmeliği ekindeki formu, son olarak 15 Ekim 2008 tarihinde değiştirmişti. Ancak, Eğitim Sen tarafından mülakatı içermeyen formdaki 5 bölümün yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı. Danıştay taleplerden birisi hakkında yürürlüğü durdurma kararı vermiştir.

24/4/2008 tarihli ve 26856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu son olarak 15 Ekim 2008 tarihinde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikte, Danıştay kararı gözönünde bulundurulmuştu.

Eğitim Sen, aşağıda yer verilen değerlendirme formuna 5 noktada itirazda bulunmuş ve yürütmesinin durdurulmasını istemiştir.

Eğitimi* Görmüş Olduğu Her Bir Yüksek Öğrenimin Her Bir Yılı İçin 1
Yönetim Alanında Yapılan Yüksek Lisans İçin 5
Diğer Alanlardaki Yüksek Lisans İçin(Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Hariç ) 3
Yönetim Alanında Yapılan Doktora İçin 8
Diğer Alanlardaki Doktora İçin 5
Ödüller, Sicil, Ceza Son Üç Yılın Sicil Notu Ortalaması 90 ve Yukarı Sicil Notu Olanlar İçin 10
76-89 Arası Sicil Notu Olanlar İçin 8
En Fazla Üçer Adet Olmak Üzere Aldığı Ödüller Her Aylıkla Ödül İçin 5
Atamaya Yetkili Amirlerce Verilmiş Olan Her Takdir Belgesi İçin 3
Atamaya Yetkili Amirlerce Verilmiş Olan Her Teşekkür Belgesi İçin 1
Aldığı Cezalar Her Uyarma, Kınama, İhtar ve Tevbih Cezaları İçin -1
Her Aylıktan Kesme, Ders Ücretlerinin Kesilmesi, Maaş Kesilmesi Cezaları İçin -3
Her Kademe İlerlemesinin Durdurulması, Kıdem İndirilmesi, Derece İndirilmesi Cezaları İçin -5
Kariyer Uzman Öğretmen Unvanlı Olanlar İçin 5
Başöğretmen Unvanlı Olanlar İçin 8
Ek Puan** Atanmak İstediği Eğitim Kurumuna, Alanı İtibarıyla Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar İçin 5

Kurucu Müdür Olarak Görev Yapanlardan, Kurucu Müdür Olarak Görev Yaptıkları Eğitim Kurumuna Yapılacak İlk Müdür Ataması Kapsamında Atanmak İsteyenler İçin 8

Yöneticilik Hizmetleri*** Müdür Yardımcılığı Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Yürütülen Her Yıl İçin 0.84
Müdür Yardımcılığı Görevinde Asaleten Geçen Her Yıl İçin 1.32
Müdür Başyardımcılığı Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Geçen Her Yıl İçin 0.96
Müdür Başyardımcılığı Görevinde Asaleten Geçen Her Yıl İçin 1.44
Müdürlük Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Geçen Her Yıl İçin 1.08
Müdürlük Görevinde Asaleten Geçen Her Yıl İçin 1.68
Hizmet Yöneticilikte Asaleten/Vekaleten/Görevlendirme Olarak Geçen Süreler Hariç Olmak Üzere Öğretmenlikte Geçen Her Yıl İçin 0.40

YENİ DANIŞTAY KARARI

Eğitim Sen tarafından bugün yayımlanan Danıştay kararına göre, Danıştay yukarıda yer verilen koyu kırmızı renkte gösterilen bölümlerin yürütmesini durdurmuş, sadece koyu renkte gösterilen bölümlerinin yürütülmesinin durdurulması talebini ise reddetmiştir.

Danıştay’ın Yöneticilik Hizmetleri bölümüne ilişkin olarak verdiği yürürlüğü durdurma kararının gerekçesi bir önceki Danıştay kararı ile aynıdır. Danıştay bir kez daha vekaleten ve görevlendirme şeklinde geçirilen sürelere yüklenen puan değerleri ile, asaleten yöneticilikte, geçen sürelere yüklenen puan değerleri arasındaki cüzi bulmuştur.

Eğitim Sen, Danıştay’ın itirazlarından sadece birini kabul eden diğerlerini reddeden karara ilişkin olarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edeceğini duyurmuştur.

Yine Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerin, Danıştay 2. Dairesinin anılan kararı doğrultusunda; “Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Geçen Her Yıl İçin 0.84, 0.96 ve 1.08 puan”lar verilerek yapılan atamaların iptal edilmesi gerektiği, ancak, bu biçimde verilen puanlar başvuru yapılan okuldaki sıralamayı, yapılan atama açısından etkilememiş ise atamanın iptal edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.
Kaynak:Memurlar.net

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir