Anasayfa / Kamu Sendikaları / Sözleşmelilere İlişkin Düzenleme Sorunu Çözmekten Uzaktır…

Sözleşmelilere İlişkin Düzenleme Sorunu Çözmekten Uzaktır…

6/6/1978 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da kısmi değişiklikler öngören Bakanlar Kurulu kararı 29.03.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Düzenlemede 18 Mart 2009 tarihinde sonuçlandırdığımız İmza Kampanyası’ndaki kimi taleplerimiz kısmen yerine getirilmiş olsa da sorunun köklü çözümünden oldukça uzaktır. İmza Kampanyamızda aşağıdaki taleplerimizi sıralamıştık:
1- Sözleşmeli, vekil ve geçici personelin kadroya alınarak, memurların (657 sayılı kanun 4/A) yararlandığı tüm hak ve olanaklardan yararlanabilmesini,
Sözleşmeli, vekil ve geçici personel kadroya alınıncaya kadar;
2- Askere giden sözleşmeli personelin pozisyonunun saklı tutularak, askerlik süresince aylıksız izinli sayılmasını, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurmak koşuluyla işe başlayabilmesini,
3- Sözleşmeli personele de ‘intibak, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı’ tanınmasını,
4- Sözleşmeli personellere de ‘eş durumu ve sağlık özrüne dayalı olarak yer değiştirme hakkı’ tanınmasını,
5- Sözleşmeli personellere de ‘becayiş hakkı’ tanınmasını,
6- Sözleşmeli personellere de doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere ücretli doğum izni verilmesini,
7- Doğum izninin bitiminde ‘ücretsiz izin’ kullanan sözleşmeli personelin pozisyonunun saklı tutulmasını; izin bitiminde başvurması halinde göreve başlayabilmesini,
8- Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinden değişik adlar altında kesinti yapılmamasını,
9- Sözleşmeli personele de sürekli görev yolluğu hakkı verilmesini,
10- Sözleşmeli personele de hizmet puanı verilmesini,
11- Sözleşmeli personele de doğum, eş ve çocuk yardımı yapılmasını,
12- Sözleşmeli personel ücretlerinin de, tıpkı kadrolular gibi her ayın 15’inde verilmesi ve geciktirilmemesini,
13- Sözleşmeli öğretmenlere imzalatılan sözleşme metninin 13. maddesinin d bendinde yer alan “Personelin sözleşmesi, norm kadronun gerektirdiği öğretmen temin edildiğinde veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmesi feshedilir.” ile 13. maddesinin ğ bendinde yer alan; “Eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemde aralıksız iki aylık süre zarfında sözleşme ücreti karşılığı ders yükünün doldurulamaması durumunda sözleşmesi feshedilir” ibarelerinin, Sözleşmeli sağlık personelinin sözleşmelerinin 9. maddesinin e fıkrasında yer alan “Kurum, döner sermaye gelirinin yetersiz kalması veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmeyi feshedebilir.” İbarelerinin sözleşme metinlerinden çıkarılmasını talep ediyoruz.

Düzenleme Neler Getirdi?

– Sözleşmeli kadın personelin doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta kullandığı doğum izninde sosyal güvenlik kurumu tarafından kişinin ücretinin 2/3 si ödenmekteydi. Düzenleme ile kalan 1/3 lük kısmı kurum tarafından ödenecek ve doğum yapan kadının temel ücretinde düşüş olmayacaktır.
– Askerle gidenin sözleşmesi feshedilemeyecek. Bunun için askere giden kişinin iş sonu tazminatı almaması gerekmektedir. Askerden dönüşte işe başlamak için terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat etme koşulu aranmaktadır.
– Doğum iznine ayrılırken sözleşmesini feshedenler doğum izninin bitiminde sonra en geç bir yıl içinde başvurmaları halinde göreve başlayacaklardır. Göreve başlayabilmesi için sözleşmesini feshederken iş sonu tazminatı almamış olması gerekmektedir. Bu konuda yapılan düzenleme ile dolaylı yoldan ücretsiz izin kullanımı sağlanmış görünmektedir.
– Fiilen bir yıl çalışmak ve karşılığında aynı unvanda çalışan sözleşmeli personel bulmak kaydıyla becayiş yapılabilecek.
– Eşi kamu personeli (memur, 4/B, 4924, askeri personel, hâkim, savcı ) olan naklen atanması mümkün olmayan veya zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan görevde bulunan sözleşmeli personel, boş vizeli pozisyon bulunması ve fiilen en az bir yıl çalışmış olması kaydıyla eş durumu tayin talebinde bulunabilecek.
– Kendisi eşi ve çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu anne babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde sağlık mazeretinden dolayı yer değiştirme talebinde bulunabilecek
– Unvan değişikliği talebinde bulunanlar, atanmayı istediği pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne uyması durumunda, unvan değişikliği mümkün olacaktır.
– Adli ve idari yargıya, cezaevlerine ve tutukevlerine de sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Düzenleme Sorunu Çözmekten Uzaktır!

Yapılan düzenlemede temel talebimiz olan tüm sözleşmelilerin kadroya alınması gündeme bile alınmamıştır. Üstelik düzenleme ile adli ve idari yargıya, cezaevleri ve tutukevlerine de sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Yine eş durumu tayininden SSK, BAĞ-KUR mensupları ile evli olanlar yararlanamayacaklar. Bekârlar ise tamamen dışta bırakılmış.

Becayiş yapabilmek için karşılıklı aynı unvanda sözleşmeli personel bulmak gerekeceğinden kullanımı neredeyse olanaksız bir düzenleme söz konusudur.

Çakılı sözleşmeli olarak bilinen 4924 sayılı yasaya tabi çalışan emekçilere düzenlemede yer verilmemiştir.

Kadrolu memur (657’li) eşin, 4/B’li eşin yanına tayini yer almamıştır.

Hükümet, işsizliğin ve işten atmaların hızla arttığı, istihdamın durma noktasına geldiği ve krizin derinleştiği böylesi bir süreçte, sözleşmelilerin yaşadığı drama bir son vermeli ve kadroya almalıdır.
Kaynak:KESK

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir