Anasayfa / Basın Açıklamaları / 4/B ve 4/C’li Çalışanların Sorunları Toplu Görüşme Masasında

4/B ve 4/C’li Çalışanların Sorunları Toplu Görüşme Masasında

Eğitim İş Kolunda yetkili sendika olarak, Eğitim Çalışanlarından 4/B statüsündeki sözleşmeli öğretmen ve memurla ile 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesine göre istihdam edilen geçici memurların Sorunları, Hükümetle oturulan Toplu Görüşme masasına taşınmıştır. Toplu Görüşme Masasında çözülmesi talep edilen sorunlar şunlardır:

4/B’li Eğitim Çalışanları İle İlgili Talepler:

1- Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından 4/B kapsamında sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerin kadroya geçirileceği, bundan sonra sözleşmeli öğretmen alımı yapılmayacağını 428 gün önce açıklamıştı. Ancak aradan bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen 4/B statüsündeki sözleşmeli öğretmenlere verilen bu kadro sözü yerine getirilmemiştir. 4/B statüsündeki sözleşmeli öğretmenler ve bütün 4/B’liler bir an önce kadroya geçirilmeli ve bu kapsamda personel istihdamına son verilmelidir.

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin farklı mevzuatlara tabi olması nedeni ile meydana gelen mali, sosyal ve özlük haklardaki farklılıkları gidermek ve kadrolu çalışanlarla eşitlemek amacı ile yasal düzenleme yapılmalıdır.

3- 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre istihdam edilen personel kadroya geçirilinceye kadar;

*4/B statüsündeki sözleşmeli öğretmenlerin maaş ve ek dersleri ile ilgili problemler düzeltilmelidir.

* Sözleşmeli öğretmenlerin Ek ders ücretleri kadrolu öğretmenler gibi olmalıdır.

*4/B statüsündeki sözleşmeli öğretmenlerin ve memurların Özlük hakları kadrolu öğretmenler ve kadrolu memurlar gibi olmalıdır.

*Her sözleşme döneminde sözleşme bedeli veya başka adlar altında kesinti yapılmamalıdır.

*Yönetici olabilmeleri sağlanmalıdır.

*Çocuk ve aile yardımı verilmelidir.

* Yer değiştirme hakları kadrolularda olduğu gibi olmalıdır.

* Hizmet puanı verilmelidir.

*Sicil numarası verilmelidir.

*Kadrolu öğretmenlerde ve kadrolu memurlarda olduğu gibi adaylık dönemi uygulanmalıdır.

*Kapsam dâhilinde çalışan personele karşılıklı yer değiştirme hakkı verilmelidir

* Sosyal yardımlardan faydalandırılmalıdır.

*4/B kapsamında çalışan sözleşmeli öğretmenlerin de asker öğretmen olarak görev yapmalarına imkân sağlanmalıdır.

*Özür durumunda yapılan il dışı yer değiştirmelerde bütün 4/B’li memurlara sürekli görev yolluğu ödenmelidir.

*Aralık ayındaki ücret tam olarak verilmelidir.

*Sözleşmeli personelce kullanılmayan yıllık izinlerin bir sonraki yıla devretilmeli ve kurumca kullandırılmayan izinlerin, kişilerin maaşları esas alınarak ücretlendirilmelidir.

4-Üniversiteler bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar, çalışma sürelerinin çok üzerinde görev yaptıklarından, fazla çalışmalarına karşılık mesai ücreti ödenmelidir.

5- 4/B kapsamında çalışan personelin işe alınışları ve maaşları standarda bağlanarak, maaşlarının alt sınırı emsal memurlara göre belirlenmelidir.

6- Üniversitelerde çalışan 4/B personelin ücretleri kadrolularda olduğu gibi tespit edilmelidir. Taban ve tavan uygulaması yetkisi kurum amirine bırakılmamalıdır.

7- Maaşları döner sermaye gelirlerinden karşılanan 4/B kapsamındaki personelin kadroya geçirilinceye kadar, maaşları genel bütçeden karşılanmalıdır

4/C’li Eğitim Çalışanları İle İlgili Talepler:

1-657 Sayılı Kanun’un 4/C maddesi hükmüne göre istihdam edilen geçici personel kadroya geçirilerek, devlet memurlarıyla aynı haklara sahip olması için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesinde gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve bu kapsamda personel istihdamına son verilmelidir.

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin farklı mevzuatlara tabi olması nedeni ile meydana gelen mali, sosyal ve özlük haklardaki farklılıkları gidermek ve kadrolu çalışanlarla eşitlemek amacı ile yasal düzenleme yapılmalıdır.

3- 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesine göre istihdam edilen personel kadroya geçirilinceye kadar;

*Her sözleşme döneminde sözleşme bedeli veya başka adlar altında kesinti yapılmamalıdır.

*Çocuk ve aile yardımı verilmelidir.
* Yer değiştirme hakları kadrolularda olduğu gibi olmalıdır.

* Hizmet puanı verilmelidir.

*Sicil numarası verilmelidir.

*Kapsam dâhilinde çalışan personele karşılıklı yer değiştirme hakkı verilmelidir

* Sosyal yardımlardan faydalandırılmalıdır.

*Aralık ayındaki ücret tam olarak verilmelidir.

*Sözleşmeli personelce kullanılmayan yıllık izinlerin bir sonraki yıla devretmesi ve kurumca kullandırılmayan izinlerin, kişilerin maaşları esas alınarak ücretlerinin ödenmelidir.

4-4/C çalışanları imzaladıkları sözleşmeler Anayasa ve uluslar arası sözleşmelere aykırı sözleşmedir. Birçok sosyal haktan mahrum bırakılan çalışanların aldıkları ücretler çok yetersizdir. Bu çalışanların kadroya alınarak maaşlarının iyileştirilmesi gerekir.

5- 4/C’ in görev tanımları yapılmalı, tahsil durumlarına göre istihdamı sağlanmalı ve tanımlanan görevin dışında görev verilmemesi için çalışmalar yapılmalıdır.

6-4-C sözleşmeli personelin yılda iki kez sözleşme imzalanması ve iki kez harç, damga vergisi ödenmesinin önüne geçilmeli; işten çıkarılmalarında işsizlik sigortasından faydalandırılmaları sağlanmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan
Türk Eğitim-Sen
İstanbul Bölge Başkanı

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir