TCDD Genel Müdürü Sayın Süleyman Karaman’ın hızlı trenle ilgili TCDD Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasında yayınlanan açıklamasına yönelik Sendikamızca “TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’a Açık Mektup” başlığı ile Genel Başkanımız Yunus AKIL tarafından yapılan açıklama ektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası
(BTS) GENEL MERKEZİ

TCDD GENEL MÜDÜRÜ SÜLEYMAN KARAMAN’A AÇIK MEKTUP

Sayın Süleyman Karaman
TCDD Genel Müdürü,

Sendikamızın tüm iyi niyetli ikazlarına karşın sefere almış olduğunuz trenle ilgili olarak kamuoyuna da yansıyan Kuruluşunuza ait yazışmalar üzerine Yüksek hızlı tren hattında güvenliğin en üst seviyede olduğunu belirttiğiniz “TCDD: YHT İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ DENETİME AÇIĞIZ” başlıklı TCDD’nin resmi internet sayfasında yer alan açıklamanızı okudum. Açıklamanın “Yüksek Hızlı Tren Hattı ile ilgili olarak 13 Nisan 2009 tarihinde bazı basın organlarında yer alan ve hatta bozulmalar oluştuğuna dönük değerlendirmeler üzerine” yapılmasına gerek duyulduğunu belirtiyorsunuz.

Öncelikle belirtmek isterim ki söz konusu yazılar kişisel değerlendirmelerin ötesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bölge Müdür Yardımcısının yardım talebi olarak şekillenmekte ve bu anlamda haber niteliği taşımaktadır.
Hattın güvenliğinden, işletmesinden ve bakımından sorumlu olan YHT Bölge Müdür Yardımcısı 24 Mart tarihli yazısında “ hattı 13 Martta ticari işletmeye açtık (yani yolcu taşımacılığına başladık) ancak kontrol elemanlarımızın incelemeleri sırasında hatta yer yer bozulmalar gördük ve hatta yapılabilecek hızı düşürdük.” demektedir.

Bununla ilgili olarak Kuruluşunuzca yapılan açıklamaları ana hatlarıyla hatırlamakta fayda görüyorum.
“İlgili gazetelerde yer alan, YHT Bölge Müdür Yardımcısı tarafından gönderilen yazı, kurum içi rutin bir yazışma olup, dünyada hızlı tren hatlarının işletmeye açıldığı yıllarda gözlenen olağan ölçüsel değişimlerle ilgilidir.
Bahsedilen yazı, basında yer aldığı gibi vahim bir durumun tespiti değil, hattın bakımıyla ilgili olarak zaman zaman dile getirilen ve bundan sonra da getirilecek olan normal taleplerle ilgilidir.

İlgili yazıda “yolda yer yer deformasyonlar oluştuğu” şeklindeki ibare ise, tamamen teknik bir tespit olup, anlamı ise hat üzerinde noktasal (+2 veya -2 mm) değerleri arasındaki sapmaları ifade etmektedir. Bu sapmalar bakım değerleri olup müsaade edilen sapma değerleri içindedir ve lokal tamiratlarla. giderilmektedir.

Bu çerçevede, YHT Bölge Müdür Yardımcılığı tarafından yazılan yazıya istinaden Kuruluşumuz makine parkında bulunan 1 adet buraj, 1 adet regülatör ve 1 adet tokmaklama makinesi derhal tahsis edilmiştir. Ayrıca hizmet alımı ile de makine parkı desteklenmiştir.

Ayrıca, yol tamirat işleri için hızlı trenler üzerine monte edilmiş bulunan dinamik ölçüm cihazlarından (Aksolometre) elde edilen değerlere göre yol bakım çalışmalarında süreklilik sağlanmaktadır.

Bu teknik tahlillere bağlı bakımlar, periyodik olarak yerine getirilmekte ve bahsedilen cihazlardan elde edilen veriler, büyük bir hassasiyetle hem Kuruluşumuz teknik personeli, hem de bu hatta güvenli işletme sertifikası veren TÜV-SÜD RAIL uzman elemanları ile kontrolleri yapılmaktadır.”

Sayın Genel Müdürüm, belki de yanlış yönlendirildiğiniz için kamuoyu ile paylaştığınız bu satırları okuduğumda bazı kaygılarımı sizinle paylaşmak istedim.
Dünyanın hangi demiryolunda bir hat ticari işletmeye açıldığından yani canlarını o idareye teslim eden insanlar taşınmaya başlandığından bir hafta sonra durup dururken yolda deformasyon oluşmuştur. Mümkün olmamakla beraber duyulmuş bile olsa hangi demiryolu kuruluşunda hattın bakım ve onarımdan sorumlu yetkilisi “bu hataları düzeltmek için elimde gerekli araç yok hemen temin edilmelidir” demiştir?

Sayın Genel Müdürüm, açıklamanız içerisinde yer alan;
“yolda yer yer deformasyonlar oluştuğu şeklindeki ibare ise, tamamen teknik bir tespit olup, anlamı ise hat üzerinde noktasal (+2 veya -2 mm) değerleri arasındaki sapmaları ifade etmektedir” şeklindeki açıklamayı ise anlamak mümkün değildir.

Sizin de bildiğiniz gibi demiryolu hattının bir çok noktasında güvenlik açısından bir çok uyulması gereken değer vardır. Rayların arasındaki açıklıktan, rayların seviye farkına, doğrultu sapmalarından, traverslerin yerleşimine onlarcası.

Açıklamada (+2 veya -2 mm) denirken sanırım (deformasyonla birlikte kullanıldığı için) altyapıdaki deformasyon nedeniyle ray seviyesinde meydana gelen sapma kastedilmektedir.
Eğer kastedilen bu ise noktasal olarak ray üst kotunda meydana gelecek 2 mm.lik bir sapmanın nelere yol açacağını düşünmek bile istemiyorum.

Yani o hızla giden bir trenin 2 mm.lik bir boşluğa düşmesi halinde raya gelecek kuvvetlerde nasıl bir artış olacağını bunun darbesel bir etki yaratacağını, trenin sıçramasına, ray kırılmasına neden olabileceğini… Bu nedenle dua edelim ki bu sapma noktasal değil bölgesel olsun.

Sayın Genel Müdürüm;
Siz uzun zamandır deneme sürüşleri yaptığınızı sürekli yineliyorsunuz. Anlayamadığım konulardan biri, bu kadar uzun süredir devam eden deneme sürüşlerine karşın, neden hala bu hattın dinamik etkiler altında nasıl davranacağının bilinmemesidir. Hem bu deneme sürüşleri sonrasında elde edilen veriler doğrultusunda ticari işletmecilik öncesinde hattın bakım, onarım, izleme, gözlem programları niçin hazırlanmamıştır? Bu programlara göre ihtiyaçlar niçin tedarik edilmemiştir. Yoksa bu noktada bir ihmal mi söz konusudur?

Anlayamadığım diğer bir husus, geçici kabulü 5 Martta yapılan bir hatta 13 Martta ticari işletmeye nasıl başlanabildiğidir? Hattın yüklenicisi buna nasıl izin verebilmiştir? Oysa genel uygulama geçici kabul sonrası deneme sürüşlerine başlanması ve düşünülen işletme şartları altında hattın davranışları gözlenmesidir. Ancak; böylelikle, olası aksaklıklar yine yüklenicisi tarafından giderilebilir ki bu süre de genel olarak bir yıldır.
Sayın Genel Müdürüm 16 Nisan 2009 tarihinde NTV’de yaptığınız açıklamada hattın kesin kabulünün de yapıldığını söylediniz, umarım bunu ben yanlış anlamışımdır. Yanlış anlamadıysam ve 5 Mart 2009’da geçici kabulü yapılmış olan bir hattın bu kadar kısa sürede kesin kabulü yapılmış ise lütfen bu konuyu da uzmanlarınıza bir kez daha gözden geçirtin.

Sayın Genel Müdürüm,
Hani acil ihtiyaç olarak gösterilen makineler var ya onları da YHT hatlarında lütfen dikkatli kullandırın. Çünkü bazıları hattın stabilitesini olumsuz etkileyebilir. Bu olumsuzluğu gidermek için başka araçlar kullanılması yada hattın hızının düşürülerek belirli bir yükün üzerinden geçirilmesi ve hattın hızının bu stabilite tekrar kazanıldıktan sonra arttırılması gerekebilir. Lütfen bu makinelerle yapılan bakımdan sonra, 250 km hızla yola devam demeden önce kendinize düşünmek için zaman ayırın.

Sayın Genel Müdürüm,
Açıklamada trenlerin üzerinde ivme ölçerler (aksolemetre) olduğu söylenmektedir. Bunlar Kurum açısından ne ifade ediyor bilmiyorum. Ancak; benim bildiğim kadarı ile bu ivme ölçerler; sadece, trenin hat üzerindeki hareketi sırasında tren gövdesine takılmışsa tren gövdesinde, bojisine takılmışsa bojisindeki yalpalama nedeniyle oluşan ivmeleri verir.

Öyle sanıyorum ki uzmanlar bu ivmelerin durumuna bağlı olarak hatta bozulma olup olmadığını tespit ediyorlardır. Ancak bu ivme ölçerlerin bozulmanın niteliği hakkında bir bilgi vermesi yani ray açıklığı, raydaki burulma vb. onlarca değer hakkında bu ivme ölçerlerle bilgi alınması mümkün değildir. İvme ölçerlerden alınan değerlere göre bir bakım programı oluşturulmuşsa lütfen bunu da gözden geçirin.

Sayın Genel Müdürüm;
Katıldığınız televizyon programlarında sorulmamış bile olsa, bir kez daha hatırlatmak isterim ki Defalarca talep etmemize karşın, hızlı tren hattında görev yapmış üniversite öğretim görevlilerinin hızlı trene ilişkin uzmanlıklarını, inceledikleri konuları ve tuttukları raporları bizlerle paylaşmadınız.
Tıpkı bunun gibi, hızlı treni sertifike eden TÜV-SÜD Firmasının raporları ve sertifikasyona ilişkin Firmanın verdiği belge de bizimle paylaşılmadı.

Esenkent-Hasanbey arasında altyapı kontrol hizmetlerini yürüten Mescioğlu firmasının; işlerin kesin kabul aşamasına geldiğine ilişkin raporlarını da bizimle paylaşmadınız.

Sayın Genel Müdürüm;
Dünyada örneği görülmeyen bir şekilde yeni bir uzmanlık dalı oluşturup bizleri hızlı tren uzmanı olmamakla değerlendirip, sanki farklı bir oluşummuşuz gibi kamuoyuna tanıtmak istemenizi anlıyorum. Ancak üyelerimizin TCDD işletmesinin yani Genel Müdürü olduğunuz Kuruluşun tüm birimlerine dağılmış memur, uzman, teknisyen, mühendis, işletmeci, makinist, müdür vb. pozisyonlar da çalışıyor olduklarını lütfen unutmayınız.

Sayın Genel Müdürüm,
İnanın sizin başarınız bizim de başarımız olacaktır. Uyarılarımızın zaman zaman sizi üzdüğünün de farkındayız ancak yüksek hızlı trenle ilgili olarak, bizi acı acı düşündüren açıklamanız nedeniyle boğazımıza düğümlenip kalan sözlerimizi iletmek de unutulmamalıdır ki bizim sorumluluğumuzdur.

Yolunuz açık olsun.

Yunus AKIL
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası
Genel Başkanı

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir