Anasayfa / Basın Açıklamaları / Adana İlinde Eğitim Alanında Yaşanılan Sorunlar. (Adana Eğitim Sen)

Adana İlinde Eğitim Alanında Yaşanılan Sorunlar. (Adana Eğitim Sen)

İlimizde Eğitim Alanında Yaşanılan Sorunlar Bir Rapor Halinde Eğitim Sen Şube Yöneticileri Tarafından 28.04.2009 Tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bir dosya halinde sunulmuştur.

Raporun içeriği aşağıdaki gibidir.

• Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bulunan okul kutularına sendika evrakları atılmaya gidildiğinde sendika görevlimize, bu evrakların içinde bulunan 1 Mayıs çağrı metninde kurumumuzun imzası olmasına rağmen “bunlar yasak evraklar izin belgesi getirin”, diyerek zorluk çıkarılmış; izin belgesi faks geçilene kadar kutulara attırılmamıştır. Oysa ki yöneticilerimiz sık sık Yüreğir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gittiğinde bir başka sendikanın evraklarının milli eğitim çalışanı memur tarafından kutulara atıldığına şahit olmuştur. Mili Eğitim Müdürlüğünde yöneticiler dahil tüm çalışanların tüm sendikalara eşit mesafede durması ve tarafsız olması gerekir.

• Milli Eğitim tarafından yapılan merkezi sınavlar; MTSK sınavları, Açık Öğretim Sınavları, ÖSS Sınavları, SBS Sınavları gibi MEB tarafından yapılan merkezi sınavlarda görevlendirilen personelin hangi kriterlere göre belirlendiğinin açıklanması,

• 23 Nisan çalışmalarında 1200 öğrencinin çalışma yaptığı 5 Ocak Stadyumunda görevli Doktor, Sağlık görevlisi, ambulans bulunmadığı gözlenmiş; yapılan uyarılara rağmen son provada ambulans görevlendirilmiştir. Prova çalışmalarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullara bu konu ile herhangi bir bütçe ayırmamış, okullar da öğrencilerin gidiş-geliş masraflarını kendileri karşılamak zorunda kalmış, bunun faturası ise yine öğrencilere ve ailelerine çıkarılmış okullarda ek paralar toplanmıştır. Ayrıca bu çalışmalarda öğrenciler öğle yemeği, su ihtiyaçlarını kendileri karşılamak zorunda kalmış, stadyumdaki büfeciler de bunu fırsat bilip bir küçük suyu bir TL’ye satarak fırsatçılık yapmıştır.

• Milli Eğitim Bakanlığı 2009 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde; atama takviminde en çok dikkat çeken bölüm ataması yapılacak öğretmenlerin İlk ilişik kesme tarihi olarak 4 Ağustos tarihinin alınmasıdır. 4 Ağustos tarihi o yıl ataması yapılan öğretmenlerin yeni atandıkları yerde iki değil üç yıl çalışmasını getirmektedir. Atama ve göreve başlama tarihleri 31 Temmuz öncesinde gerçekleştirmelidir,

• Bazı okullardaki kurul toplantılarında katkı payı toplayanlar- toplamayanlar, kimin ne kadar topladığı projeksiyonla yansıtılıp toplamayanlar teşhir edilmektedir. Az toplayanlar ve çok toplayanlar rekabete sürüklenmekte; öğretmenler arasında ticarethaneyi andırır rekabet ortamı yaratılmaktadır.

• Bilim Sanat Merkezlerinde; WISR-C sınavında görev alacak rehber öğretmenler bakanlık onaylı, sertifikalı rehber öğretmenlerdir. Bunların Adana’daki sayıları sınırlıdır. Bu sınavda uygulayıcıların kimliği, uygulama sertifikasının olup olmadığı açıklanmalıdır. Bu sınavın yönetmeliği rehber öğretmenlerin de aydınlatılacağı şekilde açıklanıp belirsizlik ortadan kaldırılmalıdır. Sınavda kazanan ve kazanamayan öğrencilerin neye göre kazanıp kazanamadığı daha net açıklanmalı velilerin kafalarındaki soru işaretleri ortadan kaldırılmalıdır.

Burada ki asıl sorun oluşturan noktalar şunlardır:

1. Bakanlık kurumun yapmış olduğu değerlendirmeleri ve tanılamaları neden istiyor? (Aslında kurumun yapmış olduğu tanılama işleminin bu noktada bağlayıcı olması gerekir.)

2.Uygulayıcıların nitelikleri ve kimlikleri hakkında nitelikli bilgiye ulaşma yolları neden kapalıdır? (Bu konuyla ilgili gerek 1. basamak gerekse 2. basamak için herhangi bir bilgi söz konusu değil)

3. Adana’da WİSC-R ehliyetli rehber öğretmen varken neden ehliyetsiz rehber öğretmenler uygulamada görevlendirilmiştir?

4. Gerek TKT uygulamasında gerekse WİSC-R uygulamasında uygulayıcının tarafsızlığını korumaya yönelik hangi tedbirler alınmıştır?

İLÇELERDE YAŞANAN SORUNLAR

• 27.08.2003 tarih ve 25212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki 5.değişiklik 20.08.2007 tarih ve 26619 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan değişikliklere göre yürürlükten kaldırılan bent:

Madde 32 — ı) Öğrenci başarı düzeyinin belirlenmesinde ve eğitim-öğretimde verimlilik düzeyinin yükseltilmesi amacıyla ülke genelinde Bakanlıkça merkezî sınavlar yapılıncaya kadar 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bütün öğrencilerin katılımıyla Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinden Mayıs ayı içinde il milli eğitim müdürlüklerince başarı değerlendirme sınavları yapılabilir.

Bu maddeye göre seviye tespiti veya başarı değerlendirme adı altında illerde yapılan sınavlar artık yapılamayacak.

Buna rağmen:

• Tufanbeyli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetiminde SBS’ ye hazırlık için deneme sınavları zorunlu olarak yapılmakta, Öğretmenler görevlendirilmektedir.

• İlçelerde Öğretmen Evi bandrol ücreti zorunlu tutulmakta, öğretmenler buna zorlanmaktadır.

• Banka şubesinin tek olduğu ilçelerde (Saimbeyli, Tufanbeyli, Aladağ) promosyon sözleşmesi yapılmamakta; ne İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri teklif istemekte ne de bankalar buna yanaşmaktadır. Oysa ki İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu gibi ilçelerle ilgili promosyon anlaşmasını kendisi yapıp personelin hak kayıplarının önüne geçebilir.

• Tufanbeyli İlçesinde eğlence amaçlı etkinliklere öğretmenlerin katılması emirle zorunlu tutulmaktadır. Kaymakamın öğretmenlere karşı davranışı çoğu zaman aşağılayıcı ve onur kırıcı olmaktadır.

• İlçelerden sevk alarak il merkezine gelen personelin yollukları ve tedavi ücretleri çok geç ödenmekte(6 ay – 8 ay gibi) çalışanlar mağdur edilmektedir.

Eğitim Sen Adana Şube Yönetim Kurulu adına

Güven BOĞA

Şube Başkanı

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir