Anasayfa / Basın Açıklamaları / Anadolu Lisesi Öğretmenliği Başvurularında Önemli Husus

Anadolu Lisesi Öğretmenliği Başvurularında Önemli Husus

Anadolu Lisesi Öğretmenliği Başvurularında Önemli Husus Fen, Sosyal Bilimler ve her türden Anadolu Lisesi öğretmenliği için başvurular devam ediyor. Daha önce bu tür okullarda görev yapmış Anadolu lisesi öğretmeni ünvanlı kişiler, 19 Eylül’e kadar başvurularını yapacaklar. 27 Aralık 2009 sınavından alınan puanlarla başvurular ise 24 Eylül- 03 Ekim 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.

2010-Şubat ayında yapılan her türden Anadolu lisesi öğretmenliği ilk atamalarında, sınavdan 40 puan üzeri alan öğretmenler başvuru yapabilmiş ve 40-60 puan arasındaki birçok kişinin Anadolu türü liselere ataması gerçekleşmişti.

Ancak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Her Türden Anadolu Liselerine Öğretmen Alımına Dair Yönetmeliği’nin yayımından sonra Eğitim- İş Sendikasının “40 puan ibaresinin” yürütmesinin durdurulması için açtığı dava, Ağustos ayında karara başlanmış ve Danıştay İkinci Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liselerine Öğretmen Atama Başvurularının başladığı 14 Eylül tarihinde MEB Personel Genel Müdürlüğü yazı yayımlayarak, 2009 sınavına göre 40-60 arasında puanla bu tür okullara atananların atamasını iptal etmiştir.

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liselerine Öğretmen Başvuru ve Atama Kılavuzu’nda şu hükümler yer almaktadır:

“3.11. Danıştay İkinci Dairesinin 29/03/2010 tarihli ve 2009/6333, 29/03/2010 tarihli ve 2009/5902 sayılı kararlarında “…daha önceki Yönetmelikte “60” puan olarak belirlenmiş olan başarı düzeyinin “40” puana indirilmesine ilişkin dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir….. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liseleri Seçme Sınavı e-Kılavuzu’nun 8/b maddesindeki “40 (kırk)” ibaresi ile Yönetmeliğin 12. Maddesinde yer alan “Sınavda kırk ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.” cümlesinin yürütülmesinin durdurulması kararı verilmiştir. Bu bağlamda 27/12/2009 tarihinde yapılan seçme sınavında 60 puandan aşağı puan alanlardan; Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına atanıp da daha sonra çeşitli nedenlerle bu kapsamdaki eğitim kurumlarından ayrılanlar ile söz konusu yargı kararı uygulananlar Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarında görev yapmış gibi değerlendirilemeyeceğinden, ilgi (c) Yönetmeliğin “Yeniden Atama” başlıklı 19’uncu maddesine göre başvuruda bulunamazlar.

3.12. 3.11. maddesinde belirtilen yargı kararı esas alınarak 27/12/2009 tarihinde yapılanseçme sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar ilgi (c) Yönetmeliğin “İlk defa atama” başlıklı 20’nci maddesine göre başvuruda bulunabileceklerdir.”

Buna göre;

Şubat ayında Anadolu türü okullara 40-60 arası bir sınav puanıyla atanmış öğretmen , artık “Anadolu Lisesi Öğretmeni ” değildir. Bu öğretmenler 24 Eylül – 03 Ekim tarihleri arasında, ilk defa atama başvurusu da yapamayacaklardır. Bu öğretmenlerin durumlarıyla ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından belirlenecek ve valiliklerce uygulanacaktır. Norm fazlası durumuna düşenler eski okullarına dönecektir. 2010-Şubatta Anadolu türü bir okulun kadrosuna geçip daha sonra iller arası tayin alan öğretmenlerin durumu ise, o öğretmenlerin bulundukları ilin valiliğince işleme konulacak ve muhtemelen norm açığı bulunan okullara yönlendirileceklerdir.

Güven DOĞAN

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkan Danışmanı

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir