Anasayfa / Basın Açıklamaları / “Bilişim Teknolojileri Dersi” Sorununu Bakanlığa Taşıdık

“Bilişim Teknolojileri Dersi” Sorununu Bakanlığa Taşıdık

Konu: Bilişim Teknolojileri Ders Saatleri ve Öğretmenlerinin Formatör Olarak Görevlendirmeleri Hakkında
İlgi: 4688 Sayılı Kamu Çalışanları Sendikaları Kanunu

T.C.

M.E.B.

Personel Genel Müdürlüğü

Mevzuat Dairesi Başkanlığı’na

Türk Eğitim Sistemine yıllardır yöneltilen en önemli eleştiri “Teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmak” yönündeydi. Millî Eğitim Bakanlığımız (MEB) söz konusu eksikliği aşmak amacıyla son yıllarda çeşitli projeleri uygulamaya koymuştur. Öğrencilerin bilgiye daha hızlı ulaşması adına ilk ve ortaöğretim kurumlarında bilgisayar laboratuarları oluşturmak bunların başında gelmektedir. Bu hedefe ulaşmak için Dünya Bankası, yerel kaynaklar ile özel teşebbüsten yararlanılarak şimdiye kadar 15 bin okula 20 bin ‘bilişim teknolojisi’ sınıfı kurulmuş olması memnuniyet vericidir. Her birinin 20 bin dolara mal olduğu düşünüldüğünde bakanlık ve hükümetimizce meseleye büyük bir önem atfedildiği ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda sayılan donanıma yönelik büyük yatırımlarla çelişir şekilde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 23/07/2010 tarihinde yayımlamış olduğu ilköğretim okulları haftalık ders çizelgelerinde Bilişim Teknolojileri alanındaki düzenlemeler şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Eğitimde Teknolojiden yararlanmak iddiasıyla Bilişim Teknolojileri derslerinin ders saatinin düşürülmesi taban tabana çelişmektedir.

Bilişim Teknolojileri dersinin ders saatinin 1 saate indirilmesi, seçmeli ders olarak okutuluyor olması, ders öğretmenlerinin ders saati azaldığı için aylık karşılığı okutacakları dersleri dolduramıyor olması, aynı liyakate sahip-aynı bölümden mezun-aynı işi yapan kadrolu ve sözleşmeli bilişim teknolojileri ders öğretmenlerinin norm fazlası duruma düşmeleri gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Kadrolu öğretmenler formatörlük görevlendirmesi ile bu sorunu kısmen çözebilmekteyken sözleşmeli öğretmenlere -herhangi bir yasal engel olmadığı halde- böyle bir hak tanınmamaktadır.

Büyük Merkez okullarda bile 12 saat Bilişim Teknolojileri dersi kaldığı için çoğu öğretmen maaş karşılığını bile dolduramayacak durumda kalmıştır. Tam gün eğitim yapan okullarda Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin %90 ı maaş karşılığını dolduramayacak duruma gelmişlerdir.

Çağımızın gereği olarak yabancı dil ilköğretim birinci kademeye kadar indirilirken teknoloji yok sayılmamalıdır. Bu süreçte hem kadrolu öğretmenlerimiz hem de sözleşmeli öğretmenlerimiz mağdur edilmektedir. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 01/09/2010 tarih ve 22168 sayılı Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Görevlendirmesi ile ilgili açıklamasında;

“1.Sözleşmeli öğretmenler ve Branşı Bilişim Teknolojileri/Bilgisayar olsa dahi asker öğretmenler Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni olarak teklif edilmeyecektir.
2.Okulda tek bir Bilişim Teknolojileri/Bilgisayar Öğretmeninin olması durumunda, zorunlu olarak görev verilecektir. Kişinin görev talep etmemesi söz konusu değildir.

3.TEP1 Faz kapsamında BT sınıfı bulunan okullarda mevcut BT sınıfı farklı okuldaki öğretmenlerin görevlendirmesi yapılmayacaktır. Sadece ilgili okulun varsa kadrolu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni görevlendirilecektir. Söz konusu okulda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni bulunmaması durumunda BT sınıfına ait 15+1 bilgisayar faal olarak çalışıyor ise 180 saatlik Bilgisayar/Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenliği belgesine sahip okulun kadrolu öğretmenlerinden biri görevlendirme alabilecektir.”

Denilmektedir.

Bu yazıyla kadrolu öğretmenlere zorunlu olarak görev verileceği belirtilip, sözleşmeli öğretmenlerin ellerinden alınan hak, sadece formatörlük belgesi almış olan bir başka branştan öğretmene verilmektedir.

2010-2014 Stratejik planlarını incelediğimizde Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin kullanımının geliştirilmesi, BT sınıflarının Etkin Kullanımı, Yeni BT sınıfları kurulması gibi hedefler olduğunu görmekteyiz. Bu hedeflere böyle yaptırımlarla varılamayacağı aşikardır. Bilişim Teknolojileri dersinin ders saati mutlaka arttırılmalıdır. Bu öğretim yılı için ders saati arttırılmayacaksa kadrolu ve sözleşmeli bütün bilişim teknolojileri öğretmenlerinin özlük hakları da dikkate alınarak Bilişim Teknolojileri Formatörü olarak görev yapması yerinde olacaktır.

Haftalık ders çizelgesinin birinci kademe öğrencilerine ayrılan bölümünde yer alan, seçmeli derslerde seçilebilecek ders saati sayısı kısmı boş bırakılmıştır. Bunun yerine, serbest etkinlik adı altında faaliyet yapılmasına imkân sağlanmıştır. 4 ve 5 inci sınıflarda serbest etkinlikler dersine 4’er saat ayrılmış ve bu saatlerde gerçekleştirilebilecek faaliyetlerin neler olabileceği hususu velilerin görüşleri de dikkate alınarak öğretmenler kuruluna bırakılmıştır. İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgeleri – Açıklamalar kısmının 10. maddesinde de içerik hakkında daha detaylı bilgilere yer verildiği gibi 11. maddesinde: “2010–2011 Öğretim Yılında seçmeli bilişim teknolojileri dersini 1–5. sınıflarda seçmiş olan okullar, serbest etkinliklerin ders saatleri içerisinde bu dersi işleyeceklerdir. Basım ve dağıtımı yapılan ders kitapları kullanılacaktır.” denilmektedir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere Bilişim Teknolojileri dersi, serbest etkinlikler ders saatleri içinde işlenebilecektir. Söz konusu dersin kaç saat işleneceği ve bu dersi kimin okutacağı belirsizdir. Hazırlanan kitaplara göre de ders saati 2 olmalıdır. Ancak “serbest etkinliklere zaman kalmıyor” düşüncesiyle bu dersi 1 saate indiren birçok okul bulunmaktadır. Geçen sene de aynı kitap dağıtılmış ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca haftalık ders saatinin 2 olması uygun görülmüşken, bu okullarımızın haftalık ders saatini 1’e düşürmeleri uygun değildir.

Serbest etkinlikler saatinde Bilişim Teknolojileri dersini seçen okullarda, bu derse sınıf öğretmeninin mi yoksa Bilişim Teknolojileri öğretmeninin mi gireceği konusunda farklı uygulamalar olduğunu görmekteyiz. Mevcut mevzuatın eksik veya yanlış anlaşılmasından kaynaklanan bu farklı uygulamaların önlenmesine yönelik bir görüş yazısı yayımlanması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı, çağdaş normlarda yetişen, teknolojiyi takip eden ve teknolojiden üst düzeyde yararlanan bireyler hedeflemekte iken, ilköğretim ikinci kademede Bilişim Teknolojileri dersinin haftalık ders saatinin düşürülerek seçmeli duruma getirilmesi bizce doğru olmamıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, Bilişim Teknolojileri dersinin işlenişine yönelik belirsizliklerin ortadan kaldırılması, ilköğretim birinci ve ikinci kademede bu dersin haftalık ders saatlerinin zorunluluğa bağlı olarak artırılması yönünde haftalık ders çizelgelerinde değişikliğe gidilmesi, bu öğretim yılı için bir değişiklik yapılmayacaksa kadrolu-sözleşmeli bilişim teknolojileri ders öğretmenlerimizin formatör öğretmen olarak görevlendirilebilmesi yönündeki düzenlemelerin ivedilikle yapılması için gereğini arz ederim.

Cansel GÜVEN

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir