Anasayfa / Basın Açıklamaları / ÇALIŞANLARLA ALAY EDİLİYOR!

ÇALIŞANLARLA ALAY EDİLİYOR!

Konut Edindirme Yardımı ödemeleri yine arapsaçına döndü. Yıllardır beceriksiz ellerde hak sahiplerine geri iadesi gerçekleştirilemeyen KEY paralarında skandal üstüne skandal yaşanıyor. KEY ödemelerini alamayan ya da eksik alan KEY sahipleri, bir kez daha mağdur edildi.

Maaşlarından KEY adı altında kesinti yapılmasına karşın, çalışanların bir kısmının isminin ikinci listede de yer almaması, BÜYÜK BİR BECERİKSİZLİĞİ ortaya koymaktadır.

Yıllarca KEY parası kesilen çalışanlara, bunca zamandır hala ödeme yapılmaması, ödemelerin eksik yapılması DEVLET CİDDİYETİYLE DE BAĞDAŞMAMAKTADIR.

Konut Edindirme Yardımı ödemelerinde yaşanan keşmekeş, çalışanlar arasında infial uyandırmıştır. Devlet, kimden ne kadar kesinti yaptığını gayet iyi bilmektedir. Buna karşın maaşlarından kesinti yapılan çalışanların isimlerinin KEY ödeme listesinde olmaması manidardır. Kısacası çalışanın maaşından kesinti yaparken hiç kimseyi es geçmeyen, titiz davranan devlet, her nedense aynı hassasiyeti sıra ödeme yapmaya gelince göstermemektedir.

TÜRK EĞİTİM-SEN, AÇILACAK DAVALARDA KEY MAĞDURLARINA YARDIMCI OLACAKTIR

Eğitimciler de günlerdir sendikamızı arayarak, KEY ödemeleri konusunda ne yapmaları gerektiğini sormakta ve yol göstermemizi istemektedir. Çalışanların KEY itiraz dilekçesi hazırlayarak, kurumlarına başvuru yapması gerekmektedir. Talepleri karşılanmayan KEY sahipleri, dava açabilir. TÜRK EĞİTİM-SEN AVUKATLARI, AÇILACAK DAVALARDA KEY MAĞDURLARINA YARDIMCI OLACAKTIR.

KEY ödemelerinde yaşanan SKANDALIN SORUMLULARI HESAP VERMELİDİR. Çalışanlarla alay eden bu zihniyet, hem çalışanlara eziyet çektirmekte, hem de devleti gülünç duruma düşürmektedir. Hiç kimsenin, hiçbir devletin kendi çalışanına bu eziyeti yaşatma hakkı yoktur.

Konut Edindirme Yardımı hesaplarında biriken paraların ödenmesi için mücadele veren çalışanlar, bu işkencenin son bulmasını istemektedir. Çalışanlara yaşatılan bu rezalet, haksızlık, hukuksuzluk 2010 yılı Türkiye’sine yakışmamaktadır.

Hakları gasp edilen çalışanlar, sonuna kadar mücadele etmelidir. Çalışanının emeği, alın teri olan paralar, kuruşu kuruşuna geri ödenmelidir. Türk Eğitim-Sen konunun takipçisi olacak ve çalışanların hakkını sonuna kadar savunacaktır.

Türk Eğitim-Sen

İstanbul Bölge Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

ÖRNEK DİLEKÇE

…………………………………….DEKANLIĞINA / MÜDÜRLÜĞÜNE

…/… tarihleri arasında kurumunuzda görev yaptım. Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yukarıdaki tarihleri arasında adıma konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilmiştir. Anılan tarihlerde adıma konut edindirme yardımı yatırılmasına rağmen 5664 sayılı kanun gereğince 21 Mart 2010 tarih ve 27528 sayılı Resmi Gazetede (mükerrer) ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listede ismim yer almamaktadır/ismim yer almaktadır ancak tarafıma ödenmesi gereken miktar eksik hesaplanmıştır.

5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3/2. maddesi; “ Bu süre içerisinde hak sahibine ilişkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgi kurum ve kuruluşa aittir.” Şeklindedir. Aynı Kanunun 5/2. maddesi ise; “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Bu hükümler gereğince tarafıma ödenmesi gereken konut edindirme yardımının tahakkuk ettirilerek ilgili bankaya bildirmekle yükümlü kurumunuzun gerekli düzeltmeyi yaparak ilgili ödemelerin yapılmasının sağlaması hususunda gereğini arz ederim.

TC Kimlik No:

Tarih:

ADRES Adı Soyadı:

İmza:

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir