Anasayfa / Basın Açıklamaları / Ege Bölgesi Eğitim Toplantısı Denizli´de (Türk Diy Vakıf-Sen)

Ege Bölgesi Eğitim Toplantısı Denizli´de (Türk Diy Vakıf-Sen)

Türk Diy Vakıf-Sen

Ege Bölgesi Eğitim Toplantısı Denizli´de Yapıldı.
23.02.2009
Sendika Genel Merkezimizce, 2009 yılı çalışma programı kapsamında iş yeri, ilçe ve il temsilcileri ile şube yönetim kurullarının katılımı ile eğitim, bilgilendirme, istişare toplantılarının yapılması kararlaştırılmıştı. Bu itibarla Ankara’ da şube yönetim kurulu üyeleri, İl ve ilçe temsilcileri eğitim ve istişare Toplantısı 14-15 Şubat 2009 tarihlerinde Denizli’ de yapıldı. Toplantıya 10 ilden toplam 234 kişi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Genel Başkanımız Hazım Zeki Sergi yaptı.
Daha sonra Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Sayın Bircan AKYILDIZ sendikal faaliyetler ve Türkiye Kamu- Sen’ in hizmet politikaları ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Genel Başkan konuşmasında;Sendikal faaliyetlerden beklenilen amaca ulaşılabilmesi için teşkilat ilişkilerinin sevgi saygı ve güvene dayanmasının gerekliliğine dikkat çekerek, güvenin olmadığı yerde başarının olamayacağını ifade etti.

Bir hareketin ve bir mücadelenin misyonu ve vizyonu olmalıdır.Sendika temsilcileri gelişi güzel insanlar değil seçilmiş ve önder insanlardır.Bu münasebetle kendisine ulaşan bilgiye dikkat etmek zorundadırlar.Elde ettikleri bilgi sıhhatli ise yapacağı değerlendirmeler ve sonuçları sıhhatli olacaktır.Aksi halde zor durumlarda kalabilirler.Bunun için bir temsilci usul ve erkanı bilmelidir.Aksi takdirde darda kalır, zorda kalır, yolda kalır.Mücadelemiz hak arama mücadelesidir.Hak’ ta Canab-ı Allah’ ın güzel isimlerinden birisidir.Hak bir şeyi yerli yerine koymak ve hakkı sahibine vermektir.Bunun için mücadele veriyoruz.Haddimizi ve hakkımızı da bilmek zorundayız.Keyfiliğin hakim olduğu yerde hak ve hukuk olmaz, hukukun olmadığı yerde de adalet, barış ve huzur olmaz.Bunun için herkesin hakkına saygı gösteren bir mücadeleyi esas alarak hedefimizi dikkate alınan, ilgi ve itibar gören sorumlu sendikal mücadele olarak belirledik.Sadece eleştiren değil üreten, yol gösteren ve hak ettiğini kimseden çekinmeden, ezilmeden dik durarak mutlaka alan bir sendikal mücadele yapmak zorundayız.

Bunun için görevlilerimizi ve sizleri bilgilendirmek için kitaplar çıkardığımız gibi, yaklaşık sekiz aydır süren bir çalışmamızı sonuçlandırdık.Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat kanunu ile ilgili teklif metni hazırlayarak, ciddiyetimizi ve çalışma anlayışımızı göstermiş olduk.Bununla birlikte çalışma hayatında karşılaşılan problemleri ve hakkımızdaki düşünceleri sizinle paylaşmak istiyorum.
1-Görevlilerin hakla ilişkilerini ve iletişimlerini geliştirmek zorunda olduğu,
2-İmaj ve saygınlıklarına dikkat etmelerini
3-Mesleki yeterliliklerini geliştirme ve artırmalarını
4-İdarecilerle ilişkilerin sağlıklı zeminde olmadığını
5-Temel kaynaklardan yararlanamadığı,
6-Sosyal hayattan kopuk olunduğu,
Gibi konular problemlerimiz olarak ifade edildiğinden bunları gidermek zorundayız.
Bunun için kimseye görevimizi tarif ettirmemeliyiz. Huzurlu bir çalışma hayatı ancak böyle sağlanır.

Sendika olarak görevimiz, Diyanet ve Vakıf çalışanlarının hak ve hukuklarını koruyup geliştirmektir.Bunun için bir kompleksimiz yok.Kurumlara ve idarecilerine saygılıyız.Ancak keyfi uygulamalarda üyelerimizin hakkını sonuna kadar aramaktan asla çekinmeyeceğiz.

Tayin konularına bir kıstas getirilmesini, sağlık mazereti olanlara tayin konusunda öncelik tanınmasını, hac görevlendirmelerinde imtihansız hacca gönderilmesinin sağlanmasını, soruşturmalarda bazı muhakkiklerin kaba ve yanlı davranarak, personeli suçlu gören bir anlayış içinde olmamaları için mücadelemizi ıslarla yılmadan devam ettireceğimizi beyan ediyoruz.
Oturumun öğleden sonraki bölümünde Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Sekretaryaları ile ilgili sunup yaptılar.

Toplantının ikinci günü Sendika Eğitim Uzmanı Tarkan ZENGİN Kadro ve Teşkilatçılık hakkında temsilcilerimize bir sunum yaptı.Daha sonra katılımcıların sendikal faaliyetler ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar, talep ve önerileri içeren konuşmaları ile devam etti.

Temsilcilerimizin memnuniyeti ve coşkusu ile geçen toplantı Genel Başkan Hazım Zeki SERGİ’ nin sorulara cevap vermesi, toplantıyı değerlendirmesi ve Diyanet ve Vakıf Çalışanlarının sıkıntılarının çözümü için mutlaka Türk Diyanet Vakıf-Sen in yetkili olması gerektiğini ve temsilcilere gösterdiği hedefle yetki isteyen konuşması ile sona erdi.

Kaynak: Türk Diy Vakıf-Sen

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir