Anasayfa / Basın Açıklamaları / EMEKLE, SEVGİYLE, MÜCADELEYLE, DOSTLUKLA, KARDEŞLİKLE YOĞRULMUŞ 16 YIL…

EMEKLE, SEVGİYLE, MÜCADELEYLE, DOSTLUKLA, KARDEŞLİKLE YOĞRULMUŞ 16 YIL…

Ülkemizde eğitim ve bilim emekçilerinin sendikal mücadelesinin tartışmasız öncüsü Eğitim Sen, mücadelesinde 16. yılına giriyor. Yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan eğitim emekçileri mücadelesinin günümüzdeki tek gerçek temsilcisi olan sendikamızın mücadele tarihi, sadece eğitim ve bilim emekçilerinin sendikal örgütlenmesinin ve mücadelesinin tarihi olmamıştır. Encümen-i Muallimin’den Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu’na (TÖDMF), TÖS’ten Eğitim Sen’e kadar uzanan onurlu ve kararlı mücadelemizin temelini aynı zamanda ülkemizin demokratikleşmesi, her türlü sınıfsal, dinsel, etnik ve cinsel ayrımcılığın son bulması mücadelesinin de tarihidir. Eğitim Sen, 16 yıllık mücadele sürecinde, emekçilerin haklarının ancak demokratik, laik, eşitlikçi ve barış içinde bir ortamda anlam bulacağı inancından hareket etmiştir.
Sendikamızın 16 yıllık örgütlenme ve mücadele süreci, emeğin haklarında ısrar eden, her türlü haksız ve adaletsiz uygulamanın karşısında örgütlü gücüyle duran soluksuz bir mücadele ile geçmiştir. Bizlerin fiili meşru mücadeleye dayanarak çıkarken haklılığımıza olan inancımızdan ve mücadelemizin meşruiyetine duyduğumuz güvenden başka hiçbir dayanağı olmamıştır. Eğitim Sen, her dönem kendi öz gücüne ve diğer emek dostlarına güvenerek, ilkelerini ve değerlerini ödeyeceği bütün bedellerin üzerinde tutarak hareket etmeyi benimsemiştir.
Eğitim ve bilim emekçilerinin örgütlenme çabalarının yoğunlaştığı yıllarda 12 Eylül karanlığının etkileri hüküm sürmekteydi. Toplumun bütün demokratik dinamikleri bastırılmış, örgütlenme, sendikalaşma ya da hak arama gibi kavramlar neredeyse suçla özdeşleştirilmişti. Böylesi bir karanlık içinde diğer alanlardaki kamu emekçileri ile birlikte Eğitim Sen de söz konusu karanlık ve yıldırma atmosferini dağıtarak mücadelesini yürüttü ve 23 Ocak 1995 tarihinde Eğitim ve Bilim Emekçileri adıyla kuruldu.
Eğitim Sen, 16 yıllık mücadelesi boyunca sadece sendikal hak ve özgürlüklerin değil, aynı zamanda demokrasi, eşit haklar ve barış mücadelesinin de öznesi olmayı benimsemiştir. Toplumun özgür ve demokratik gelişimi önündeki engellerin ortadan kaldırılması için mücadele eden her platformun içinde yer almış, sermayenin saldırılarına karşı emek hareketinin güçlenmesi için çaba harcamıştır.
Eğitim Sen in mücadele tarihi, aynı zamanda, emeğin kazanılmış haklarının ortadan kaldırılmasına, kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesine, özelleştirmelere, esnek ve sözleşmeli çalışma yöntemleriyle çalışma hayatının güvencesiz hale getirilmesine, işsizliğin ve yoksulluğun artmasına karşı onurlu duruşun, kararlı direnişin tarihidir.
Sendikamız başta eğitim ve sağlık olmak üzere, kamu hizmetlerinin herkese eşit, parasız ve ulaşılabilir olmasını savunmayı sürdürmektedir. Eğitimin giderek piyasa ilişkileri içine çekilmeye çalışıldığı, ticarileştirilerek özelleştirilmek istendiği günümüzde bu konudaki kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.
Ülkemizdeki emek, demokrasi ve eşitlik mücadelesinin yüz aklarından olan Eğitim Sen 16. yılını kutlarken, geride bıraktığımız 15 yılda sendikal hakların, demokrasinin ve emeğin sesi olarak yürüttüğü mücadelesini, geçmişten bugüne taşıdığı ilke ve değerlere sadık kalarak, yarında emeğin, demokrasinin ve barışın sesi olmayı sürdürecektir.
Eğitim Sen’in güneşi, eğitim ve bilim emekçilerinin yüz yıllık mücadele birikiminden ve kararlılığından aldığı güç ve güvenle aydınlık, özgür ve demokratik bir Türkiye yi işaret etmeye devam edecektir.
Eğitim emekçilerinin onurlu, başı dik örgütlü mücadelesinde nice yıllara…
Nazif ŞANLITÜRK
Eğitim Sen Karaman Şube Başkanı

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir