Anasayfa / Basın Açıklamaları / Felsefe ve Sosyoloji Mezunlarının Rehber Öğretmen Olarak Atanma

Felsefe ve Sosyoloji Mezunlarının Rehber Öğretmen Olarak Atanma

Anadolu Eğitim Sendikası Felsefe ve Sosyoloji Mezunlarının Rehber Öğretmen Olarak Atanma Konusunu Bakanlığa Taşıdık
Konu: Felsefe ve Sosyoloji Bölüm Mezunlarının

Rehber Öğretmen Olarak Atanmaları Hakkında

İlgi: a) 4688 Sayılı Kamu Çalışanları Sendikaları Kanunu, b) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

T.C.

M.E.B.

Personel Genel Müdürlüğü

Mevzuat Dairesi Başkanlığı’na

Hayat Boyu Eğitim ve Gelişim Derneği’nin (HEGEM), suç ve şiddet ile ilgili uzun süren bir araştırmadan sonra ulaştığı sonuçlara göre:

1-2009-2010 öğretim yılında disiplin ve devamsızlık nedeniyle 404 bin 383 çocuğun okulla ilişiği kesilmiş ve bunların en az yarısı suça bulaşmıştır.

2-Çocukların suça bulaşmasının nedenlerinden biri okulla ilişiklerinin kesilmesidir.

3-Suça bulaşan çocukların önemli bir kısmının okulla ve ailesiyle sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştır.

Hayat Boyu Eğitim ve Gelişim Derneği’nin ulaştığı bir diğer önemli sonuç da okullarda “Rehber Öğretmen” eksikliğidir. Araştırma sonucuna göre Şırnak’ta bir rehber öğretmene 3 bin 240 öğrenci, Urfa’da 2 bin 934 öğrenci, Ağrı’da 2 bin 574 öğrenci, Batman’da bin 925 öğrenci, Muş’ta bin 905 öğrenci düşmektedir. Bu sonuçlar durumun ne kadar vahim olduğunun göstergesidir. Tunceli’de ise diğer illerimize nazaran daha iyimser bir tablo var ve 443 öğrenciye bir rehber öğretmen düşüyor. Araştırma sonucuna göre, Türkiye genelini aynı orana getirmek için 36 bin 117 rehber öğretmene ihtiyaç bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet ÇUBUKÇU, Mayıs ayı itibarıyla en fazla öğretmen ihtiyacının rehber öğretmenlik alanında bulunduğunu, bu alanda 24 bin 331 öğretmene ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.

Talim Terbiye Kurulu’nun 80 sayılı kararı ve ekli çizelgesinde belirtildiği üzere okullara Rehber Öğretmen olarak atanacakların mezun olmaları gereken bölümler “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı ve Psikoloji Bölümü olarak belirlenmiştir. 2003/2004 yılında başka bölümlerden mezun olup rehber öğretmen olarak atananlar mevcuttur. Bugün itibariyle bu bölümler dışında mezun olup Rehber Öğretmen olarak atanmak mümkün olmamasına rağmen üniversitelerin Felsefe, Sosyoloji bölümlerinden mezun olanlara “Formasyon” eğitimi alma olanağı sağlanmıştır. Söz konusu formasyonu alan, bakanlığımızın açmış olduğu Rehberlik kursunu başarıyla tamamlayıp sertifikayla belgelendiren ancak kendi alanında ataması sağlanmayan bu grubun büyük bir kısmı işsiz olup, bir kısmı dershanelerde çok zor şartlar altında yine rehber öğretmenlik yapmakta, diğer bir kısmı da bakanlığımıza bağlı okullarda ücretli “Rehber Öğretmen” olarak çalışmaktadır. Mevcut rehber öğretmen ihtiyacının Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık bölümü mezunları tarafından karşılanamayan bölümünün Formasyonu almış, bakanlığımızın rehberlik kursunu tamamlamış Felsefe- Felsefe Öğretmenliği ve Sosyoloji mezunları ile karşılanması yerinde olacaktır.

Bakanlığımızca PDR bölüm mezunları atanmasında kontenjan sayısının mevcut rehber öğretmen açığı düşünülerek belirlenmesi, formasyon almış Felsefe-Sosyoloji mezunlarının atanma koşullarının sağlanmasında kamu yararı vardır. Bu bölümlerden mezun olanların tamamının Rehber Öğretmen olarak atanması bile mevcut rehber öğretmen açığını kapatmayacaktır. Atamalar yapıldıktan sonra Bakanlığımız sürekli hizmetiçi eğitimlerle bu bölüm mezunlarını alanla ilgili daha kapsamlı hale getirebilecektir.

Yukarıdaki açıklamalar ve mevcut Rehber öğretmen açığı göz önünde bulundurularak aşağıdaki sorularımızın süresi içinde yanıtlanması için gereğini arz ve talep ederim.

Kasım ayı sonu ve Aralık ayı başında yapılması düşünülen öğretmen atamalarına esas olacak rehber öğretmen açığımız kaçtır?

Atama bekleyen Rehber Öğretmen sayısı kaçtır?

Bu atamalar öncesi formasyon almış, rehberlik kursunu tamamlamış Felsefe ve Sosyoloji mezunlarının rehber öğretmen olarak atanabilmesi için Talim Terbiye Kurulu’nun 80 sayılı kararında bir değişiklik yapılması düşünülmekte midir?

Sayim Fikret BULUT

Anadolu Eğitim Sendikası

Hukuk ve Toplu Görüşmelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir