Anasayfa / Basın Açıklamaları / GİB DE ve SGK DA KADROLAŞMAYA SUSANLAR, SUSMAYANLAR (Susmak Kabul Etmek Demektir!)

GİB DE ve SGK DA KADROLAŞMAYA SUSANLAR, SUSMAYANLAR (Susmak Kabul Etmek Demektir!)

Bir süredir konfederasyonumuza bağlı Büro Emekçileri Sendikası BES Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yaşanan vahim kadrolaşmaya karşı sesini yükseltiyor. GİB (gelir İdaresi başkanlığı)ve SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) için : Sukût İkrardandır, susmak kabul etmektir şiarıyla başlatılan kampanyayı KESK bileşenleri olarak destekliyor AKP’nin devletin tüm kurum ve kuruluşlarına yerleşme politikalarının teşhiri yönünde anlamlı bir çalışma olarak görülmelidir. AKP İktidarının tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığındaki Kadrolaşma Faaliyetlerinin Baş Döndürücü Bir Süratle devam ettiği bilinen bir gerçeklikti. Hatta basın yayın organlarında bir sürü itham almış başını gitmişti! Buna rağmen; ne Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, ne de, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığından bu konuya ilişkin olarak? Tek Satırlık Bir Açıklama dahi yapılmıyor.
Bu durum da gösteriyor ki; “Sükût İkrardandır” yani “Susmak Kabul Etmektir”. Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı da, bu konuda “Suskunluğunu” bir türlü bozmuyor. Yani BES ‘in yapmış olduğu Açıklamaların “Gerçek” olduğunu “Susarak Kabul Ediyorlar”.
Onlar “Sükût İkrardandır” mantığıyla “Suskun Kalıp” olayın “Kamuoyunun Gündeminden Düşmesini Bekleseler de”, biz, bir sınıf örgütü olmanın bilinciyle “Sesimizi Daha Fazla Yükselteceğiz”. Çünkü “Susmak Onaylamaktır”!
Gelir İdaresi Başkanlığı, Ana Muhalefet Partisi CHP tarafından Yürürlüğünün Durdurulması ve İptalinin Sağlanması amacıyla Anayasa Mahkemesine taşınmış olan 6009 sayılı Yasanın 42?nci maddesiyle 5345 sayılı Yasanın 29’uncu maddesine eklenen “Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz” hükmüne dayanarak 13 -24 Eylül 2010 tarihleri arasında yapmış olduğu “Sözlü Sınav” sonucunda, 518 kişi arasından 200 kişiyi Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı olarak atamıştır.
Üstelik Gelir İdaresi Başkanlığı; bu “Sözlü Sınav” öncesinde 28.08.2010 tarihinde yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavının “Yazılı” bölümünde, “Sınav Başarı Listesinin Değiştirildiğine Dair İddia ve İtirazları” “Görmezden Gelerek”, “Sözlü Sınavları” 13?24 Eylül 2010 tarihleri arasında tamamlamış, konuya dair “İtirazları Sözlü Sınavların Tamamlanmasının Ardından Cevaplandırma Yoluna Gitmiş”tir. Yani; Aklı, Mantığı ve Hukuku Katletmiştir.
13?24 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılan “Sözlü Sınavlara” katılan ve “Sözlü Sınavda Başarılı Olamadığı Bildirilen” 318 kişi arasından “İtirazda Bulunanlar”ın “İtirazları”da, halen Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından “Cevaplandırılmamış”tır.
Zaten “Cevaplandırılsa da”, “İtiraz Edenler Lehine bir Sonuç Çıkması da Mümkün Değil”dir. Çünkü Anayasa Mahkemesine taşınmış olan Yasal Düzenlemeye dayanılarak “Sözlü Sınavlar GİB tarafından Kayıt Altına Alınmamıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılan da, Gelir İdaresi Başkanlığında yapılana benzer bir iştir.
Önce Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği değiştirilmiş, Eski Yönetmeliğin 5. Maddesinin 2 ve 3. Sıralarında yer alan Sosyal Güvenlik İl Müdürü ve Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Unvanlarına, Yeni Yönetmeliğin 5. Maddesinde yer verilmeyerek, sadece ve sadece SGK Başkanının Onayı ile SGK İl Müdürü ve SGK İl Müdür Yardımcısı Kadrolarına atanmanın önü açılmış, ardından da, SGK Başkanlığı ve YÖK Üyeliği görevlerine AKP İktidarı tarafından atanan M. Emin ZARARSIZ tarafından, AKP İktidarı tarafından uygun görülen 45 kişi Haksız bir biçimde SGK İl Müdür Yardımcısı Kadrolarına atanmıştır.
45 kişinin SGK İl Müdür Yardımcılığı Kadrosuna Atandığı tarihte Yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği de, BES tarafından Yargıya taşınmış bulunmaktadır.
Yani AKP, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında önce “Kadrolaşma Konusunda Önünde Engel” oluşturan “Yasa” ve “Yönetmelik” Hükümlerini “Devre Dışı Bırakmış”, ardından, “Yeni” “Yasa” ve “Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak, “Yasa” ve “Yönetmelik”lerin “Yürürlüklerinin Durdurulması” ve “İptali” istemiyle, “Anayasa Mahkemesi” ve “Danıştay” nezdinde açılmış olan “Davaların Yürütmenin Durdurulmasıyla ilgili Sonuçların bile ortaya çıkmasına izin vermeyecek bir hızla davranarak, kendi Hedefine” ulaşmıştır.
GİB ve SGK’da yaşanan AKP Kadrolaşmasını Kamuoyunun Gündemine taşıyan başta BES olmak üzere basın yayın emekçilerine teşekkür eder bu konudaki Israrımızın büyük bir İnançla Sürdüreceğimizi bir kez daha bildirirken bilinmesini özellikle isteriz ki ; bir Emek Örgütü, bir Sınıf Örgütü ve bir Mücadele Örgütü olan Sendikamız BES ile birlikte bu konunun Takipçisi olmaya ve bu AKP Kadrolaşmasını Kamuoyu Gündeminden Düşürmemeye devam edeceğiz. Çünkü “Susmak Onaylamaktır”!
Göksel Rıza Özkan
Niğde Eğitim Sen Başkanı
KESK Niğde Dönem Sözcüsü

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir