Anasayfa / Basın Açıklamaları / Haydi Yürüyüş ve Mitinge

Haydi Yürüyüş ve Mitinge

Yetkililerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi nedeniyle eğitim çalışanlarının ve kamu görevlilerinin sorunları çözümsüz kalmıştır. Sözleşmeli 4/B ve 4/C statüleri, 50/D’li Araştırma Görevliliği, taşeronlaşma, özelleştirme ve ihtiyaç olduğu halde öğretmen atamama gibi yanlış politikalar nedeniyle yeni mağduriyetler ortaya çıkmıştır. Uzlaştırma Kurulu’nun kararları kabul edilmeyerek, eğitim ve kamu çalışanlarının talepleri karşısında uzlaşma mekanizmasının esamesinin okunmadığı keyfi bir durum meydana gelmiştir.

Milli Eğitimde haksız ve usulsüz kadrolaşma faaliyetleri tüm hızıyla sürmektedir. Usulsüz, torpilli atamalarla Milli Eğitim Bakanlığı felç edilmiş, haksızlığa ve zulme uğrayanların sayısı yüz binlere ulaşmıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak başta sözleşmelilere verilen sözlerin yerine getirilmemesi olmak üzere, atama bekleyen öğretmen adayları için, kadrolu öğretmenlik dışındaki öğretmen istihdamına son verilmesi için, il emrine atanma hakkına sahip olmaması nedeniyle aileleri parçalanan öğretmenler için, MEB, Üniversiteler ve Yurt-Kur çalışanlarının sorunlarını dile getirmek için, kısacası yapacağımız yürüyüş ve mitingle eğitim çalışanlarının feryadını ve çığlığını yetkililere duyuracağız.

Türk Eğitim Sen olarak, 13 Mart 2010 Cumartesi günü Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelecek olan eğitim çalışanlarıyla birlikte Sıhhiye Abdi İpekçi Park’ında büyük bir miting yapılacaktır. Saat 10.00’da Hipodrom’dan büyük bir yürüyüşle başlayacak eylem, Abdi İpekçi Park’ında yapılacak mitingle sona erecektir.

Değerli Eğitim Çalışanı;

· Halen açlık sınırının düzeyinde maaş alan Eğitim Çalışanlarının açlık sınırından kurtarılarak, asgari geçim haddi seviyesinin üstüne çıkarılması için,

· Farklı kurumlarda aynı işi yapmakta olan kamu görevlileri arasındaki ücret farklılığının giderilmesi için,

· 657 Sayılı kanunun 4/B ve 4/C Maddesi kapsamında çalışan personelin kadroya geçirilerek, sözleşmeli köleliğe son verilmesi; bu çalışanların kadrolu çalışanların yararlandığı hakların tamamından faydalanması için,

· Üniversite çalışanlarının; idari, ekonomik ve sosyal hakları için,

· Kadrolu öğretmenlik dışındaki öğretmen istihdamına son verilmesi için,

· Sözleşmeli öğretmenlere verilen kadro sözünün yerine getirilmesi için,

· Aileleri parçalanan, eşlerinden, çocuklarından uzakta görev yapmak zorunda bırakılan eğitim çalışanları için,

· Akademik yükselmelerdeki keyfi uygulamalara dur demek için,

· Görev tanımı yapılmayan, özlük ve sosyal açıdan hak kayıplarına uğrayan memur, hizmetli, teknisyen vb. için,

· İnsanca yaşama hakkından tamamen mahrum bırakılan 4C’li personel için,

· Usulsüz atamalara son verilmesi, yandaş kayırmacılığı ve kadrolaşma anlayışının tarihe gömülmesi için,

· Yurt-Kur çalışanlarının idari, ekonomik ve sosyal hakları için,

· Rant kesimlerine oluk oluk para akıtılırken, maaşlarına %2.5 zam yapılan, giderek yoksullaşan tüm eğitim çalışanları için,

· MEB, Yurt-Kur ve YÖK’ün eğitim çalışanlarını kucaklamayan, katılımcı olmayan tutumunu protesto etmek için,

· Ataması yapılmayan 320 bin öğretmen adayının geleceği için,

· Gelişmiş ülkeler seviyesinde bir eğitim bütçesi için,

· Geçmiş, dönemlerde yapılan toplu görüşmelerde taraflarca kabul edilen ancak bugüne kadar hayata geçirilmeyen konular hakkında gerekli düzenlemelerin yapılması için,

· Başta Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Üniversiteler ve Yurt-Kur ile tüm Bakanlıkların hukuka uyması ve kamu çalışanlarının haklarını göz önüne alması için,

· Mesai ve Ek ders ücretlerinin gasp edilmemesi için,

· Keyfi ve usulsüz uygulama ve atamalara son verilmesi için,

· Anayasada yerini bulan “Eşitlik” ilkesine uyulması; çalışma barışının sağlanması ve kamu çalışanları arasındaki ayrımcılığın sona ermesi için,

· Eğitim Çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerinin huzur ve çalışma şevkini artıracak şekilde yeniden düzenlenmesi için,

· Hükümeti, kamu çalışanlarına % 2,5 maaş artışını reva görerek ekonomik krizin faturasını memurlara ve eğitim çalışanlarına ödetmekten vazgeçirmek için,

· Ek ödemelerdeki haksızlıkların giderilmesi için,

· Tedavi katılım payının kaldırılması için,

• 50/d kadrosundaki Araştırma Görevlilerinin mağduriyetini önlemek için,

• Atanmayan Öğretmen adaylarının atamasını sağlamak için,

• Toplu sözleşme, grev ve siyaset yapma hakkımız için,

Haydi… Ülken, Milletin, Çocukların, İşin, Aşın, Geleceğin için

Doğrulup Ayağa Kalkıyoruz.

Haydi, Hep Birlikte 13 Martta ANKARA’da buluşalım.

Türk Eğitim-Sen

İstanbul Bölge Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir