Anasayfa / Basın Açıklamaları / İstanbul MEM’ deki Hak Gaspına Dur Diyecek Yok Mu?

İstanbul MEM’ deki Hak Gaspına Dur Diyecek Yok Mu?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 9 yıldan beri haksız ve hukuksuz olarak ve hak edenlerin hakkı gasp edilerek İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve muhtelif ilçelerde Şube Müdürü olarak vekâleten ve görevlendirme ile toplam 119 kişi hukuksuz olarak çalıştırılıyor. Devlet bilerek ve kasten zarara uğratılıyor. Kimin umurunda?

Sendikamız tarafından yapılan tespitlere göre İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 18 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı norm kadrosu bulunuyor. Ancak bu kadrolarda 17 asil ve 13 de vekil olmak üzere toplam 30 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görev yapıyor. 11 norm kadrosu bulunan İl Milli Eğitim Şube Müdürlüklerinde de 9’u asıl ve 5’i de vekil olmak üzere toplam 14 kişiye görev yaptırılıyor. 126 norm kadronun bulunduğu İstanbul’un tüm ilçelerindeki şube müdürlüklerinde de 106 asıl şube müdürü, 9 görevlendirme şube müdürü ve 92 de vekil şube müdürü olmak üzere toplam 217 kişiye görev verildiği tespit ediliyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünde 13 vekil İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 5 vekil İl Milli Eğitim Şube Müdürü, İlçelerde de 9 görevlendirme şube müdürü ve 92 de vekil şube müdürü olmak üzere toplam 119 kişi vekil ve görevlendirme ile çalışıyor. Bir başka ifadeyle İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı için 18, İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü için 11, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü için de 126 norm kadro olmak üzere toplam 155 norm kadro bulunuyor. Ancak, fiili olarak aynı görevlerde 251 kişinin görev yaptığı ortaya çıkıyor. Daha doğrusu 132 kişi kadrolu (asaleten) ve 119 kişi de vekâleten veya görevlendirme ile bu önemli görevleri ifa ediyor.

İstanbul’daki 7 nolu şubemiz tarafından 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa gereği görevlendirmeler hakkında bilgi verilmesi için İstanbul Valiliğine 08.03.2010 tarih ve 2010.430.14 sayılı yazı ile başvuruda bulunuluyor. İstanbul Valiliği tarafından süresi içinde bu başvuruya cevap verilmiyor. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığına başvuruluyor. Milli Eğitim Bakanlığının 10.11.2010 tarih ve 3594/68378 sayılı yazısı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Bakanlığa verdiği bilgilere istinaden İstanbul Milli Eğitim bünyesindeki görevlendirmelerle ilgili şu bilgiler sendikamıza gönderiliyor:

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak 18 norm kadro bulunuyor ve bu kadrolarda 18 asıl İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısının görev yaptığı belirtiliyor. Vekil ve görevlendirme ile görev yapan kişilerin bulunmadığı ifade ediliyor. İl Milli Eğitim Şube Müdürü olarak da 11 norm kadro bulunduğu ve bunların dışında hiç kimsenin vekil veya görevlendirme ile şube müdürü olarak görev yapmadığı belirtiliyor. Ayrıca, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlükleri kadrolarında da İstanbul’un tüm ilçeleri için 126 norm kadronun bulunduğu ve buralarda da 110 asıl şube müdürü, 6 görevlendirme şube müdürü, 5 de vekil şube müdürünün görev yaptığı, 5 kadronun da boş bulunduğu bilgisi veriliyor.

Verilen bu bilgilerin norm kadro sayısı dışındakilerin hepsi yanlış. Bir kurum bu kadar yozlaştırılabilir. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Bakanlığı da kullanarak yanlış ve yanıltıcı bilgi vermesi gerçekten üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Çünkü aynı Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul İdari Mahkemesine bir usulsüz atama konusunda da aynı şekilde yanlış ve yanıltıcı bilgi vermişti. Bu durum İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün nasıl idare edildiğinin açık bir göstergesidir.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün il ve ilçelerde norm kadrodan daha fazla şube müdürü çalıştırarak, hem suç işlemekte hem de devleti zarara uğratmaktadır. Geçici görevlendirmeyle şube müdürü çalıştırılması, yandaşçılığın, adam kayırmanın bir sonucudur. Böyle bir dönem bugüne kadar yaşanmamıştır. Yapılan bu atamalar ve verilen ücretler norm kadro yönetmeliğine de aykırıdır, alenen suç işlenmekte, hukuk ayaklar altına alınmaktadır. Bu tablo, İstanbul Milli Eğitimin nasıl keyfi yönetildiğinin de fotoğrafıdır. Yandaşlarını korumak, onlara makam, mevki vermek için ‘geçici görevlendirme” adı altında şube müdürlükleri işgal edilmektedir. Bu kanunlara aykırıdır. Ayrıca bu durum İstanbul Milli Eğitimde kanunsuzluğun ve haksızlığın ne noktaya geldiğinin göstergesidir.

Hala istifa etmeyecek misiniz?

Türk Eğitim-Sen
İstanbul Bölge Başkanı
Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir