Anasayfa / Basın Açıklamaları / İstanbul Üniversitesinde Banka Promosyonlarının % 30’u Peşin Dağıtılacak

İstanbul Üniversitesinde Banka Promosyonlarının % 30’u Peşin Dağıtılacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 16.03.2010 tarihinde imzalanan Banka Promosyon Protokolü gereği, alınan banka promosyonunun % 70’inin çalışan personele dağıtılması kararlaştırılmıştı. Sendika olarak bu karara itiraz ederek alınan promosyonun tamamının akademik ve idari personele dağıtılması istenmiş ancak İstanbul Üniversitesi bu talebimizi ret etmişti. Bunun üzerine idare mahkemesine başvurarak bu işlemin iptalini istemiştik. Mahkeme de bu talebimizi kabul ederek İstanbul Üniversitesinin banka promosyonunun % 30’unu personele dağıtmama kararını bozmuştur.

Türk Eğitim Sen olarak bununla yetinmeyerek mahkeme kararı gereği % 30’luk promosyonun peşin olarak ödenmesini 25.11.2010 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile yaptığımız Kurum İdari Kurullarında karara bağladık. 281 TL tutan bu paranın 27 Kasım 2010 tarihinden akademik ve idari personelin hesabına yatırılmıştır. İstanbul Üniversitesinin akademik ve idari personeline önemle duyurulur.

Türk Eğitim-Sen
İstanbul Bölge Başkanı
Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

NOT: İlgili Kurum İari Kurulu Tutanağı Ektedir

25.11.2010
TUTANAK

Üniversitemiz Rektörlüğünce talep edildiği üzere; Üniversitemizde örgütlü Türk-Eğitim-Sen 25.11.2010 tarihinde saat 14:00’da Merkez Bina Rektör Yardımcılığı odasında toplantı yapılarak, sendikanın talepleri üzerinde görüşülmüştür. Görüşmede daha önceki toplantılarda Rektörlüğe iletilen bir kısım sorunların çözümlendiği tespit olunmuş ve aşağıdaki talepler uygun görülerek karara bağlanmıştır.

1. Daha önce yapılan Kurum İdari Kurullarında alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı değerlendirilmiştir.

25.04.2008 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurulunda alınan “Yetkili sendikaya Beyazıt ve Avcılar yerleşkelerinde birer temsilci odası tahsisi” (4 nolu karar) ve Üniversitemizin web sayfasında yetkili sendika olarak Türk Eğitim-Sen sendikasına link tahsis edilmesi hususunda çalışılacaktır.

2. Üniversitenizin idari personeline Üniversite Hastanelerinde ve Diş Hekimliği Fakültesi Polikliniklerinde randevuda gerekli öncelik tanınarak tedavilerinin sağlanması (5 nolu karar) kararlarının uygulamaya geçirilmesi konusunda ihtimam gösterilecektir.

3. Türk Eğitim-Sen Sendikasının açmış olduğu dava neticesinde; T.C İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 20.09.2010 tarihli 2010/936 esas nolu kararı gereği Banka Promosyonlarının % 30’unun dağıtımı gerçekleştirilecektir.

4. Üniversite personelinin maaşını aldığı Garanti Bankasının ilgili şubesi uyarılarak, maaş almaya veya bankaya işlem yapmaya giden personelin bekletilmemesi için Üniversite personelinin işlemlerine bakacak personelin görevlendirilmesinin sağlanmasına çalışılacaktır.

5. Alınan tüm bu kararların uygulanması için gerekli ihtimam gösterilecektir.

Prof.Dr.Ahmet GÖKÇEN
Rektör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Yakup ÇELİK Coşkun Kırca
Sendika Yönetim Kurulu Üyesi Sendika Yönetim Kurulu Üyesi

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan Salman BAL
Sendika Şube Başkanı Raportör

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir