Anasayfa / Basın Açıklamaları / İZMİR SHÇEK’ DE NELER OLUYOR ?

İZMİR SHÇEK’ DE NELER OLUYOR ?

SHÇEK PERSONELİNİN ÇALIŞMA ZORLUKLARI VE PROBLEMLERİ.
SHÇEK İzmir İl Müdürlüğü ve bağlı Kuruluşları ile ilgili olarak son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan haberler il müdürlüğü yöneticilerini ve çalışanlarını hayal kırıklığına uğratmıştır.
Haber ve yorumlarla İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve İl Müdürü Sn. Zekeriya ERTAŞ yıpratılmak istenmekte, sürekli kurumun aleyhine yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlar olumlu eleştiriden çok yıpratmaya yönelik olarak gerçekleşmekte, bu durum idarecilerimiz ile kurum çalışanlarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Kurum yöneticilerinin görüşü alınmadan bazı sendikaların ve soruşturma geçiren şahısların haber kaynağı olduğu haberlerde rakamsal veriler gerçeği çarpıtmakta olup, iddia edildiği gibi kurumun yeniden yapılanması için harcandığı iddia edilen para 7.500.000. TL değil, kurum yöneticilerinin ifadesi ile 1.200.000 TL.’dir.
İlimizde 2007 yılından beri başarı ile uygulamaya konmuş olan çocuk evleri projesiyle kimsesiz çocuklarımız aile ortamına kavuşmuş, bu örnek çalışma neticesinde şuanda 30 Çocuk Evinde 180 çocuğa hizmet verilmekte olup, ülkemizde bu hizmetin yaygınlaştırılmasında il müdürlüğümüz öncülük etmiştir.
İzmir İlinin yaşlı nüfusunun yüksek olması ve kuruma yapılan yoğun yaşlı başvurusu nedeniyle yaşlılar huzurevlerinde sıraya alınmakta idi, bu yoğunluğu azaltmak için yöneticilerin gayreti ile 2004 yılında 2 adet olan huzurevi sayısı 2010 yılı sonunda 5 Kuruluşa çıkartılarak toplam 700 yatak kapasiteye ulaşılmıştır. Aynı dönemde; 1 Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 1 Çocuk Yuvası, 1 Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşu ve bir çok özel ve resmi sosyal hizmet kuruluşu açılmıştır.
2004 yılında 55 civarında olan koruyucu aile sayısının Valilik, İl Özel İdaresi, STK, çeşitli kurum ve kuruluşların da desteğini alarak yapılan kampanyalar sonucu 2010 yılında 230 çocuk koruyucu aileye yerleştirilmiş ve İzmir Türkiye 1. si olmuştur. İzmir İli Koruyucu Aile, Çocuk Evleri, Özürlü Evde Bakım, Aileye Dönüş Projesi, Yaşlı Gündüzlü Bakım uygulamaları ile Türkiye’ ye örnek çalışmalara imza atmıştır. SHÇEK İl Müdürlüğü 325 kamu görevlisi, 655 hizmet alımı, toplam 980 civarındaki personeli ile 2009 yılında toplam 28.556 kişiye hizmet götürmüştür.
Bir sendikanın şube başkanı tarafından; Büyükşehir Belediyesinden kuruma aktarılan yardım paraların amaca uygun olarak harcanmadığını ve örtülü ödenek olarak kullanıldığını ve kurum müfettişlerince denetlenmeğini iddia etmiştir. Oysa ki bilgi edinme çerçevesinde tarafımıza verilen bilgide, bu paranın “SHÇEK Kuruluşlarının hizmetlerinin iyileştirilmesi, kalitesinin arttırılması ve genel giderlerinin karşılanması, bu genel giderlerin fatura ile belgelendirilmesi” ibaresinden hareketle 2009 yılında her ay gelen 50.000 TL’ nin 45.000 TL. sinin 35 işçinin hak edişine ödendiği, kalan 5.000 TL ise İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarının genel bütçeden karşılanamayan ancak karşılanması zaruri olan acil ve önemli ihtiyaçlarında bakım, onarım, malzeme, vb. kullanıldığı ve tüm ödeme evraklarının düzenli olarak takip edildiği, Kuruluş Müdürleri tarafından kuruluşlarının acil ve önemli ihtiyaçlarında kullanıldığı, ayrıca kurum müfettişleri tarafından da her yıl kurumun denetlendiği ifade edilmiştir.
Kaldı ki; SHÇEK çalışanları çalışma zorlukları ve ekonomik açıdan ülkemizde ki en mağdur kesimlerdendir.
Siz hiç öksüz yetim bir çocuğa annelik babalık yaptınız mı?
Siz hiç huzurevindeki bir yaşlının oğlu, kızı, kardeşi, torunu oldunuz mu? Olamazsınız. Çünkü SHÇEK çalışmıyorsunuz.
Söylemek istediğimiz, elbette hizmet üreten kurumlarımızda eksik, hata, kusur olabilir. Ancak, bunları dile getirirken rakamların doğru, haber kaynaklarının da objektif olması gerekir.

SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan Ek Ders Yönetmeliği 2000 yılından beri sürekli olarak değişikliklere uğratılmakta ancak, bu değişiklikler sadece belli bir sınıfı kapsamaktadır. Belirli personel Ek Ders ve Egzersiz ücreti ile korunmakta, ya da kadro karşılığı Sözleşmeli yapılmaktadır. Oysa bu kurumda emeğiyle büyük, ama adını duyuramayan Bakıcı Annesiyle, Hizmetlisiyle ve GİH sınıfı çalışanları ile yani kurumun her kademesinde görev yapan personeli bugüne kadar hep unutulmuş yada görmezden gelinmiştir.
Kimsenin bakmadığı devletin sahip çıktığı düşkün, muhtaç ve kimsesizlere 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren kurum personelinin bir kısmının korunmasına, bir kısmının da mali ve sosyal haklardan yoksun bırakılması, iş barışı açısında bir uygunsuzluktur. Sık sık Ek Ders Yönetmeliğini değiştirmek, kadro karşılığı sözleşme getirmektense Başbakanlık tazminatına bir düzenleme getirilip herkesin hak ettiği ücretin verilmesi en adil yöntem olmalıdır.
Emeğiyle büyük ama adıyla küçük gördükleri bu personellerimizin, kimi 3,75 TL, kimi 4,50 TL başbakanlık tazminatı almaktadırlar. Ancak yıllardır her yönetim döneminde Başbakanlık tazminatı masallıyla uyutulmuşlar, özlük hakları söz konusu olunca SHÇEK Genel Müdürlüğü gerekli adımları atmamıştır. Yıllardan beri Başbakanlık Tazminatı adı altında 3,00 TL 3,75 TL 4,50 TL gibi, utanç verici miktardaki bu ücretin artırılarak katsayıya bağlanmasını ve SHÇEK Kurumunda işlenen bu ücret adaletsizliğine son verilmesi için gerekli girişimlerin biran önce yapılmasını talep ediyoruz.
Mali ve özlük haklarında unutulan, hor görülen personele kurumun her biriminde ağır sorumluluklar verilmekte, ancak kadro ve unvanların özlük haklarından yararlandırılmamaktadır. Yeni bir personel yapılanması ve görev tanımları belirlenmeli ve mağdur olan personelin unvanları acilen verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Sendikamız gerekli girişimlerde bulunmuştur. Ancak hala bir çalışma yapılmadığı görülmüştür. Mağdur olan YHS personelinin bir defaya mahsus GİH sınıfına geçmesi sağlanmalıdır. Bu girişim hem çalışanların çalışma şevkini, hem iş barışını olumlu yönde etkileyecek, mali ve özlük haklardaki kayıplar nedeniyle kurum personelinin başka kurumlara geçişini de durduracaktır.
Bir başka konu ise; SHÇEK Kurumunda çalışan personelin kreş sorunudur. Bu konuda üye arkadaşlarımız SHÇEK Genel Müdürlüğüne taleplerini iletmiş, ancak olumsuz yanıt almışlardır. Diğer Devlet dairelerinde çocuğu bulunanlara çocuk bakımevi ve kreş hizmeti verilmekte, ancak çocuklar ile ilgili Yönetmelikleri, Genelgeleri düzenleyen SHÇEK Genel Müdürlüğünün kendi memuruna bu hizmeti çok görmesi, böyle bir hizmeti gündemine bile almaması anlaşılır gibi değildir.
Bu nedenlerle;
Kurumun kamuoyunda yıpratılmaması, kurum yöneticilerin yaptığı ve Türkiye’ye örnek olan Projelerinin desteklenmesi ve takdir edilmesi,
Kuruma ait Toplum Merkezlerinin yeniden yapılandırılması, amacına uygun hale getirilmesi,
Acilen SHÇEK çalışanlarının mali ve sosyal yönden desteklenmesi, çalışma barışının sağlanması için Başbakanlık tazminatına bir düzenleme getirilip herkesin hak ettiği ücretin verilmesi,
Yeni bir personel yapılanması ve görev tanımları belirlenmesi ve mağdur olan personelin unvanlarının Acilen verilmesi,
YHS personelinin, GİH sınıfına geçmesinin sağlanması,
Çalışan annelerin kreş hizmetinden yararlandırılması, gerekmekte olup
Bu konuda gerekli somut adımlar atılıncaya kadar, konunun takipçisi olacağız ve mücadelemizi sonuna kadar süreceğiz.
Saygılarımla,

Ahmet DOĞRUYOL
Türk Sağlık-Sen İzmir-1 Nolu Şube Başkanı
19.10.2010

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir