Anasayfa / Basın Açıklamaları / MEB’de Rotasyon Ertelenmezse Kaos Çıkar

MEB’de Rotasyon Ertelenmezse Kaos Çıkar

13.08.2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmelik ve MEB Personel Genel Müdürlüğünün 23.06.2010 tarihli ve 1872/31131 sayılı yazısı ile 01.07.2010 tarihi itibariyle bulunduğu kurumda beş yılını dolduran okul müdürlerini zorunlu yer değişikliğine (rotasyona) tabi tutulacağı ön görülmüştür.

Okul müdürlüğü için 5 yıl kısa bir süredir. Bir İlköğretim Okulu Müdürünün 1. sınıfa kaydettiği bir öğrencisinin 8 yıl sonra mezun olacağını düşündüğümüzde, bu sürenin 8-10 yıl şeklinde değiştirilmesi daha akılcı ve mantıklı olacaktır.

Rotasyonun objektif ölçütlere bağlanması ve personel arasında herhangi bir nedenle ayırıma yol açacak şekilde uygulanılmasından kaçınılması, görev ve hizmet bölgelerinde süresini dolduran personelin sonraki hizmet yerlerini ve görevleri ile görev unvanlarının net biçimde belirlenmesi gerekmektedir.

Çıkarılan yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlerlik kazandığı, hiçbir kanun ve yönetmelik maddesinin geriye dönük uygulanmayacağı hukuk kuralı olup, uygulanması durumunda hukuka aykırılık teşkil edecektir. Bu nedenle zorunlu okul müdürü atamalarının 13.08.2014 tarihinde başlaması gerekmektedir.

Zorunlu olarak yer değiştirilmeye tabi tutulan yöneticilere 10 adet okul tercihi yapma hakkı verilmekte, ancak ataması yapılamayanların bilgisayar kurası ile atamasının resen yapılacağı yönünde düzenleme yapılmış bulunmaktadır. Bu uygulama objektiflikten, kariyer ve liyakat ilkesinden uzak ve hakkaniyetsiz bir düzenlemedir. Şöyle ki; yıllarca yönetici kadrosunda çalışmış eğitim çalışanlarını kariyer ve liyakat esasları gözetilmeden hak etmedikleri okullara yönetici olarak atanabileceği anlamı çıkmaktadır. Tercihlerine atanamayan yöneticiye ikinci bir duyuru yapılarak atanma hakkı verilmesi gerekli iken bilgisayar kurası ile atama işleminin gerçekleşmesi kabul edilemez. Çünkü zorunlu olarak yer değişikliğine tabi tutulan yöneticiler yıllardır görev yaptıkları kurumların dengi olan ve kurumlarına yakın yerleri tercih etmek istedikleri halde istekleri dışında belki de ikamet etikleri yerden çok uzak yerlere bilgisayar kurası ile atanacaktır.

Bu ve benzeri nedenlerle eğitim iş kolunda en büyük sendika olarak, Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak yapılması düşünülen rotasyon uygulamasının bu haliyle adil, hak ve hukuka uygun olamayacağını, dolayısıyla bir yıl ertelenmesini ve haksızlığa meydan vermeyecek yeni bir düzenlemenin yapılmasının istedik.

Ancak, bugünlerde okul müdürlerine rotasyon uygulaması yapılması yönünde İl Milli Eğitim Müdürlüklerince hazırlıklar, duyurular yapılmaktadır. Rotasyonun bu şekilde uygulanması halinde pek çok haksızlığın yaşanacağını hem kamuoyu ile ve hem de Bakanlıkla paylaştık. Bilgisayar kurası gibi anlaşılmaz bir yöntemle okul müdürlerinin yerlerinin değiştirilmesinin ne kadar anlamsız ve sübjektif olduğu bizzat Bakanlık bürokratları tarafından da Bakana bildirilmesine rağmen, rotasyon uygulamasındaki bu eksiklikleri düzeltmek adına henüz ciddi bir girişimde bulunulmaması anlaşılamamaktadır.

Sayın Bakan, bu sese kulak veriniz, sizlere ulaştırılan gerekçelere sağduyu ile yaklaşınız. Rotasyonu, yaşanacak muhtemel büyük sorunlara rağmen uygulayabilirsiniz. Bu sizin tercihinizdir.

Biz Türk Eğitim Sen olarak bu konuda yaşadığımız tecrübeleri aktarıyor, sorumlu bir sendikanın yapması gerekeni yapıyoruz.

Sayın Bakan, rotasyonun mevcut eksikleri ile uygulanması halinde, yaşanacak kargaşa ve kaosun bütün sorumluluğu size ait olacaktır. Bu uygulama yapıldıktan sonra, uygulamayı ve haksızlıkları tek tek tespit edecek, kamuoyu ile paylaşacak ve hak gasplarının giderilmesi için hukuki süreci başlatacağız.

Bir okul müdürünün sağlam kriterler oluşturularak şu okuldan bu okula verilmesi, Türk Eğitim Sen’i rahatsız etmez. Ancak, başarılı insanların harcanması, hak ettiği değeri görmemesi, hak etmediği muameleye tabi tutulması bizi yakından ilgilendirmektedir.

Başarılı ve namuslu insanlar bu ülkenin geleceği adına korunmalı, değer verilmelidir. Başarısız, dürüst olmayan, işletme körlüğü oluşmuş yöneticilerin tespit edilmesi için onlarca yol vardır. Bu yol, asla, bilgisayar kurası olamaz. MEB gibi önemli ve ciddi bir kuruluş; öğretmen, yönetici, memur, kim olursa olsun, hiçbir personeline böyle anlamsız ve sübjektif yöntemleri uygulama hakkına sahip değildir. Bizden hatırlatması…

Türk Eğitim-Sen

İstanbul Bölge Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir