Anasayfa / Basın Açıklamaları / MEB Bazı Okulları Neden Açık İlan Etmedi?

MEB Bazı Okulları Neden Açık İlan Etmedi?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bahçelievler 1. Akşam Sanat Okulu ve Fatih İlçesi’ne bağlı Ali Kuşçu İlköğretim Okulu Müdürlüklerini münhal (açık) müdürlük olarak duyurmadı. Sendikamız tarafından konu İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine; İl Milli Eğitim Müdürü Muammer YILDIZ, Akşam Sanat okulunun duyuruya çıkarılıp çıkarılmayacağını Milli Eğitim Bakanlığına sorduklarını, MEB’in gelen yazısında, “akşam sanat okullarının duyurusunun bakanlık tarafından yapılacağını, valiliklerin bu konuda yetkili olmadığının” söylendiğini, ifade etti. İstanbul İl Milli Eğitim yetkilileri, Fatih İlçesi’ne bağlı Ali Kuşçu İlköğretim Okulu Müdürlüğünün açık ilan edilmemesinin sebebini de, okulun norm kadrosunun bulunmamasına bağladılar. Eğitim ve öğretim faaliyetinin sürdürüldüğü bir okulda norm kadro nasıl olmaz?

Türk Eğitim Sen olarak, Bahçelievler 1. Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün açık ilan edilmemesi konusunu bakanlık yetkilileri ile de görüştük ve yazıda ileri sürülen görüşün yanlış olduğunu söyledik. Şöyle ki; MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinin 7. Maddesinde – (1) Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranılan genel şartlar şunlardır;

a) Yükseköğrenim görmüş olmak,

b) Okul öncesi eğitim kurumlarına atanacaklarda, okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olmak; halk eğitimi merkezi ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanacaklarda herhangi bir alan öğretmeni olmak; rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olmak; turizm eğitim merkezlerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak, denmektedir.

Ayrıca 05.04.2002 Tarih ve 24717 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri Merkezi (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliği’nin (eski) 42. maddesinde;— “……………………..Eğitim merkezi müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalar ile bunların yer değiştirmelerinde, 98/11668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.” Hükmü yer almaktadır, bu eski yönetmelik de, görüldüğü üzere MEB Yönetici Atama Yönetmeliğine atıf yapmaktadır.

Yukarda 7. Maddesi açıklanan, mevcut yönetmelik incelendiğinde, akşam sanat okullarının farklı bir atama yönetmeliğine tabi olmadığı görülecektir. Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığının İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermiş olduğu görüş yazısı herhangi bir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Bu sakat görüşe dayanılarak İstanbul Bahçelievler 1. Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünü münhal ilan etmemek doğru değildir. Ancak, bu eksik ilan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün değil, Milli Eğitim Bakanlığının hatasıdır.

Yönetmelikleri yayınlayan Milli Eğitim Bakanlığının böylesine doğru olmayan görüşler beyan etmesi ve işleri karıştırması kabul edilebilecek bir kusur değildir. MEB’in bu kusuru bilerek mi, bilmeyerek mi yaptığı tartışılır bir durumdur. Çünkü İstanbul Bahçelievler 1. Akşam Sanat Okulunda vekâleten görevlendirilen Emrullah AYDIN aynı zamanda EĞİTİM BİR SEN İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE BAŞKANIDIR. Bu sakat görüş söz konusu şube başkanının vekâleten görevlendirilmesini devam ettirmek için mi verilmiştir, yoksa gerçekten sehven yanlış bir değerlendirme mi yapılmıştır? Bunu cevabını kamuoyu verecektir. Ancak, Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Emrullah AYDIN’ın yapılan yönetici atama sınavını da kazanamadığını düşündüğümüzde, bu sorunun cevabı açıktır.

İstanbul’da bazı kurucu müdürlere MEB Yönetici Atama Yönetmeliğine aykırı olarak puan

verilmediği ve kurucu müdürlük yaptığı kuruma yönetici adayı olması için başvurularının

alınmadığı şikâyetleri sendikamıza ulaşmış bulunmaktadır. 04.03.2006 tarihli ve 26098 sayılıMilli

Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin

7. Maddesinin h bendine göre kurucu müdürlükte geçen süreler ikinci kademe yöneticilikte geçmiş

sayılır (ikinci kademe yöneticiliği C tipi eğitim kurumu müdürlüğü) denmektedir. Ayrıca aynı

yönetmelikte kurucu müdürlüğün süresinin norm kadro gelince bitmesi şeklinde bir ifade bulunmamaktadır. En temel hukuk ilkelerinden birisi kanun ve yasaların geriye doğru işletilemeyeceği hususudur.

Anayasa Mahkemesinin 23.06.2004 tarih ve 2004/84 sayılı kararının esas incelemesinin 3. bendinde “Hukuk

devletinin sağlamakla yükümlü olduğu hukuk güvenliği, kural olarak yasaların geriye yürütülmemesini

gerekli kılar” kararın gerekçesinin 3. fıkrasında da “Kanunların geriye yürümezliği ilkesi, hukukun

temel kurallarındandır.” denmektedir. Buna göre 13.08.2009 tarih ve 27318 sayılı Milli Eğitim

Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde tanımı getirilen

kurucu müdürlüğün ve kurucu müdürlük süresinin ne zaman biteceği uygulamasının, yönetmeliğin

çıktığı tarihten sonraki süreleri kapsayacağı açık olmasına rağmen hukuk ilkelerine aykırı işlem

yapılmasının mantığı anlaşılamamaktadır.

İstanbul’da pek çok yönetici adayı MEB’in ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki bazı yetkililerin, hak ve hukuka aykırı bu yanlış değerlendirmelerinin ısmarlama, kişiye özel bir değerlendirme olduğunu düşünmektedir. Türk Eğitim Sen olarak, duyuruya çıkarılması gerektiği halde, duyuruya çıkarılmayan, 1. Akşam Sanat Okulu ile ilgili ve hak gaspına yönelik müdahalelerine her türlü hukuki girişimde bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Türk Eğitim-Sen

İstanbul Bölge Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir