Anasayfa / Basın Açıklamaları / NİCE NİCE 15’İNCİ YILLARA KESK!

NİCE NİCE 15’İNCİ YILLARA KESK!

KESK’in kuruluşunun 15. yıldönümü tüm emekçilere kutlu olsun dileklerimi iletirken
konfederasyonumuza yönelik provokasyonlar ve komplolar karşısında tüm üyelerimizinuyanık olmasını önemle belirtirim.
Konfederasyonumuz, 11–12 Kasım 1995’te Ankara’da 28 sendikadan 500 delegenin
katıldığı (Delege olarak Niğde yi temsil eden 6 delegeden biriydim!) “Konfederasyonlaşma
Tüzük ve Kuruluş Kurultayı” ardından, 8 Aralık 1995 tarihinde kurulsa da KESK’in tarihi
elbette 15 yıldan ibaret değildir. Emekçilerin Türkiye’de hak ve özgürlükler mücadele tarihi
çok gerilere gitmektedir. Çünkü KESK’in tarihi bir anlamda ülkemizde demokrasinin de
tarihidir.
Kuruluşundan bu yana önümüze çıkartılan tüm engellemelere, baskı ve zorlamalara,
binlerce üyesinin ve yöneticisinin sürgüne gönderilmesine, en son iki sendika genel
başkanının görevden atılmasına, MYK üyelerinin tutuklanmasına, işyerlerinden
uzaklaştırılmalarına, örgütlenme alanlarımızın neredeyse kuşatma altına alınmasına içerden ve
dışardan saldırılara maruz kalmasına rağmen ilkelerinden taviz vermeyen konfederasyonumuz
KESK, bugün artık bir kısmı aramızda olmayan binlerce arkadaşımızın emekleriyle,
ödedikleri bedellerle bugüne gelmiştir.
Değerli Dostlar, Kriz bahane edilerek yeni bir saldırı dalgası geliştiriliyor. Yüz binlerce
emekçi işten atıldı, işten atılmalar devam ediyor. AKP, bırakalım yeni istihdam alanları
açmayı, işsizlik fonunda biriken paralarımıza bile göz dikiyor. Doğalgaz, elektrik, ulaşım, su,
temel gıda maddeleri, haberleşme gibi neredeyse her şeye zam üstüne zam yapılıyor. 1994,
1999, 2001 krizlerinin faturasını emekçilere çıkaran sermaye, yeni krizin faturasını da kendisi
ödemek istemiyor. AKP iktidarı sermayeyi rahatlatmaya, vergi yükünü azaltmaya, borçlarını
silmeye, sıfır faizlerle kredi açmaya gayret ediyor. Torba yasalarla kazanılmış haklarımızı
geri almaya çalışıyor ve bunun adını da “Kriz Reçetesi” koyuyor! 2/B ile ormanlık alanları
ve yeşil alanlarımız talan edilmeye çalışılıyor. Ülkemiz betondan bir yığın haline getiriliyor.
Sağlık ve eğitim başta olmak üzere kamusal hizmetler tek tek ticarileştiriliyor. Saldırı
toplumun geniş bir kesimini hedef alıyor. Geçen yıl yürürlüğe giren SSGSS yasası sosyal
devleti tasfiye etmenin yeni bir aracı olarak işlev görüyor. Sermaye için sınırsız, denetimsiz
dolaşım ve yatırım isteniyor.(Dikensiz gül bahçesi misali) Sağlığımız, bedenimiz, kimliğimiz
şirketlerin rekabet alanı haline getiriliyor. Üretmeyen, iş alanları yaratmayan, sınırsız kâr etme
özgürlüğüne kavuşan spekülatif sermaye dünya çapında bir krize neden olmasına rağmen,
vergilerimiz hala buralara aktarılıyor.
Böylesi bir dönemde kendi iç dinamikleriyle sorunlarını çözmüş sınıfın diğer kesimleriyle
ortak bir zeminde hareket etmenin yollarını ve olanaklarını yaratmış ve kamu emekçileri
hareketine ve Türkiye sendikal emek hareketine önderlik edebilecek sağlamlığa gelmek her
zamankinden daha önemli bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Bu anlamda 08.01.2011
Olağanüstü Genel Kurulumuz (OGK) önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Ancak kapitalizmin
pervasız saldırısına karşı daha güçlü, diri ve kesintisiz bir mücadele anlayışına hem KESK
içinde hem de ülke genelinde ihtiyaç var.
Krizi biz yaratmadık, faturasını da biz ödemeyeceğiz şiarı geçen yılki mücadelemize
damgasını vurdu. Bu yıl faturayı sermayeye ödettirmenin yol ve yöntemlerini ortaya
çıkartmalıyız.
KESK olarak “Başka bir Türkiye, başka bir yaşam, başka bir dünya mümkün” şiarıyla
neo liberal saldırıya karşı emeğin ve ezilenlerin direnişini, dayanışmasını ve mücadelesini
örgütleme kararlığı ve inadını sürdüreceğiz. Farklılıkların bir arada kardeşçe yaşadığı,
adaletin, eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin yeşerdiği, barışçıl ortamların hâkim olduğu bir
Türkiye mücadelemiz; bizi var eden ilkelerimizdendir.
Değerli emekçiler, Sermayenin görülmedik bir açgözlülük ve kuralsızlıkla, krizin
faturasını emekçilere ödetmek istediği, başta IMF ve Dünya Bankası olmak üzere birçok
uluslar arası kuruluşun baskı ve tehdit uyguladığı günümüzde, KESK’in önüne koyduğu ve
bugüne kadar asla taviz vermeden taşıdığı amaçlar, onun emekten yana ve ilkeli yapısını
herkese kabul ettirmiştir.
KESK üyeleri, yıllardır sürdürülen sendikal haklar ve demokrasi mücadelesinin onurlu,

kararlı ve inatçı neferleridir. KESK’in başarısı emekçilerinin başarısıdır. Kamu emekçilerinin
umudunun KESK olduğunu unutmadan, bu umudu daha da büyütme göreviyle karşı
karşıyayız.
Meşru ve fiili mücadele ile elde ettiğimiz sendikal hak ve özgürlükler mücadelemiz;
kararlılığımızın en önemli göstergesidir. Bu nedenledir ki, KESK, kamu emekçilerinin kitlesel
ve emeğin evrensel normları üzerinde şekillenen bir örgüttür.
1- KESK, gücünü fiili ve meşru mücadeleden alır. Baskılara, zorlamalara, yasaklara bu
zeminden karşılık verir.
2- Sermayeden ve devletten bağımsız duran KESK, emekçilerin birliğini ve ortak
mücadelesini savunur.
3- KESK, demokratik işleyişini temel ilkelerinden olarak kabul eder, uygular.
4-KESK, uluslararası düzeyde temsil edilen tek kamu emekçileri konfederasyonudur.
5-KESK, sendikal hak ve özgürlükler mücadelesini demokrasi ve barış mücadelesinin
ayrılmaz bir parçası olarak görür.
6-KESK tarihi, sendikal hak ve özgürlükler ve demokrasi mücadelesi tarihidir.
7-KESK tarihi, baskılara boyun eğmeyenlerin tarihidir.
8- KESK’in tarihi barışa ve kardeşliğe kararlı yürüyüşün tarihidir.
9- KESK’in tarihi kadınların örgütlendiği ve özgürleşmeye yakınlaştığı tarihtir.
Kamu emekçileri, iş yerlerinde, sokaklarda, kısacası yaşamın her alanında neo
liberalizme, yarattığı tahribata, savaşa, kapitalizme, ırkçılığa ve şovenizme, her türlü
ayrımcılığa karşı mücadelesini kararlılıkla yürütecektir.
Değerli Emekçiler, dışardan ve içerden saldırıların yoğunlaştığı ve KESK i etkisizleştirme
programlarının devreye sokulduğu bir dönemde 15. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz.
Türkiye Emek ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitiren emekçilerin aziz hatıraları
önünde bize bıraktıkları mücadele bayrağını ve mekanizmalarını daha ileri,daha yükseğe
çıkarma sözümüzü tekrar ediyoruz.
KESK’in kuruluşunun 15. yıldönümü tüm emekçilere kutlu olsun derken bir kez tüm
KESK üyelerine provokasyonlar ve komplolar karşısında uyanık olmalarını ve dişlerimizle,
tırnaklarımızla kan ve can bedeli bu günlere getirdiğimiz örgütümüze sahip çıkmalarını
isterim.
Göksel Rıza ÖZKAN
Niğde eğitim Sen başkanı
KESK Niğde Dönem Sözcüsü

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir