Anasayfa / Basın Açıklamaları / ÖĞRETMEN SORUNLARI ANKETİ – SONUÇ RAPORU

ÖĞRETMEN SORUNLARI ANKETİ – SONUÇ RAPORU

Anadolu Eğitim Sendikası olarak düzenlediğimiz “Öğretmen Sorunları”nın tespitine yönelik anketimiz, 81 ilde 1240 öğretmene uygulanmıştır. Anketin uygulanmasında ve sonuçların ortaya konulmasında bilimsel yaklaşımlardan ve tarafsızlık ilkesinden ödün verilmemiştir.
Denek grubunun Türkiye geneline homojen biçimde yayılmış olması sebebiyle, anketin temsil gücünün yüksek olduğunu ve elde edilen sonuçların genellemeler yapmak açısından sağlıklı veriler taşıdığını –rahatlıkla- söyleyebiliriz.

“Öğretmen Sorunları” anketi, öğretmenlerin ciddi sorunlarla boğuştuğunu ve bu bakımdan meslekleriyle barışık olma düzeylerinin, olması gereken seviyeye ulaşamadığını göstermiştir.

Öğretmenlerin içinde bulundukları sorunlar sadece parasal sebeplerden kaynaklanmamaktadır. Bu sorunların pek çoğu öğretmenlerin sahip oldukları hakların yetersizliğinden ve çalışma koşullarındaki olumsuzluklardan kaynaklanmaktadır. Ankete katılan öğretmenlerin sadece %52’si öğretmenlik mesleğini seçmiş olmalarından ötürü mutsuz olmadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin yalnızca %33’lük kesimi, kendilerini “psikolojik açıdan sağlıklı” görmektedirler.

Anket sonucunda, öğretmenlerin maddi sıkıntılar ve borç yükü altında oldukları ortaya çıkmıştır. Türkiye’de “orta sınıfın sembolü” olarak kabul edilen öğretmenlerin, aslında orta sınıftan alt gelir düzeyi olarak tabir edilen sınıfa gerilediği görülmüştür. Öğretmenlerin %65’i ev, araba, arsa gibi menkul veya gayrimenkul mülklerden herhangi birine sahip değildir ve ek iş yapmak istemektedir. %55’lik kesimin 5.000 TL’nin üzerinde borcu bulunmaktadır. Kamuoyuna ballandıra ballandıra sunulan öğretmen maaş miktarlarının ve ek ders ücretlerinin yetersizliği, öğretmenleri yıldan yıla yoksullaştırmaktadır.

Anketi uygularken sözleşmeli/kadrolu ayrımı yapmamıza ve özellikle her iki öğretmen kesiminin de ortak sorunlarını tespit etmeyi amaçlayan sorular seçmemize rağmen, birçok öğretmenin ankete eklediği ortak düşünce “sözleşmeli öğretmenlere kadro verilmesine yönelik vaatlerin bir an önce yerine getirilmesi”yle ilgili olmuştur. Ayrıca, ankete katılan öğretmenlerin %96’sı gibi ezici bir çoğunluğu, eğitim emekçilerinin kadrolu/sözleşmeli gibi ayrımlara tabi tutulmasından da rahatsız olduğunu belirtmiştir.

Son günlerin tartışma konularından biri haline getirilen “Anadilde Eğitim” hususunda öğretmenlerin büyük çoğunluğu, üniter ve birleştirici devlet anlayışının bir sonucu olan “ortak eğitim dili” gereğindeki farkındalıklarını göstermişler ve eğitim dilinin Türkçe olması zaruretine işaret etmişlerdir. Anadilde eğitim sloganıyla sağlanmak istenen “etnik temelli eğitimle ayrıştırma anlayışı”, öğretmen camiasının karşı durduğu bir husus olarak öne çıkmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının 06.05.2010 tarihinde öğretmenlere getirdiği “zorunlu hizmet affı”, öğretmenlerin %76’sı tarafından olumsuz değerlendirilirken; %77’lik kesim, zorunlu hizmet bölgelerindeki öğretmelere maaş farkı verilmesini ve tayinlerde kolaylık sağlanmasını istemektedir.

Öğretmenler kendilerine sağlanan hak ve imkânları yetersiz bulmanın yanı sıra, haklarını ve olanaklarını geliştirmek için hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimde bulunan mevcut sendikaları da “öğretmenleri temsil bakımından” kusurlu görmektedirler. Öğretmenler, sendikaların oluşum amaçlarına uygun olmayan başka hedefler peşinde koştukları yönünde kanaat bildirmişlerdir.

-ÖĞRETMENLER MESLEK SEÇİMLERİNDEN DOLAYI PEK DE MUTLU DEĞİL!

Ankete katılan öğretmenlerin sadece % 53’ü öğretmenlik mesleğini seçtiği için mutludur.

-ÖĞRETMENLER HAK ETTİKLERİ SAYGIYI GÖRMEDİKLERİNE, EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALAMADIKLARINA İNANIYORLAR!

Öğretmenlerin % 93 gibi ezici bir çoğunluğu emeğinin karşılığını alamadığına inanıyor.

-ÖĞRETMENLER MEB MEVZUATINDAN MEMNUN DEĞİL!

Öğretmenlerin % 93’ü Milli Eğitim Bakanlığı’nın özlük haklarını düzenleyen mevzuatından memnun değil.

-MEB Adil Değil!

Öğretmenlerin % 86 ‘sı , yapılan her türlü atama ve görevde yükselmelerde Milli Eğitim Bakanlığının adaletli olmadığını düşünüyor

-İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜREN MEB VE UYGULAMALARI?

Öğretmenlerin yarıya yakını ,%43 ‘lük kısmı çalıştığı kurumdan istifa etmeyi düşünmüştür.

-PSİKOLOJİK DURUM ?

Öğretmenlerin % 47’si kendini psikolojik olarak sağlıklı bulmadığını belirtmiştir.

-ÖĞRETMENLER ALIM GÜCÜNDEN YOKSUN

Öğretmenlerin % 65 ‘i ev, araba, arsa, tarla gibi orta sınıfa özgü alım gücünü gösteren mallardan hiçbirine sahip değil!

-ASLOLAN ÖĞRETMENLİKTİR!

Öğretmenlerin % 96 ‘sı eğitim emekçilerinin kadrolu, sözleşmeli diye ayrıştırılmasını doğru bulmuyor.

-ZORUNLU HİZMET AFFI

Öğretmenlerin % 76’sı zorunlu hizmet affının getirilmesinden hoşnut değil.

-POZİTİF AYRIMCILIK OLMALI

Öğretmenler, % 77 gibi bir oranla zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara tayin ve maaş yönünde pozitif ayrımcılık yapılmasından yanadır.

-CEP DELİK,CEPKEN DELİK!

Öğretmenler ağır borç yüklerinin altındalar. % 55’inin 5000 TL’den fazla borcu var.

– ÖĞRETMENLER EK İŞ YAPMAYA MECBUR KALIYOR

Öğretmenlerin içinde bulundukları maddi sıkıntılar sonucunda, öğretmenlerin çoğu (% 65’i) ek iş yapmak istiyor.

-ÇOOK ÇALIŞMAM LAZIM ÇOOK!

Öğretmenlerin % 73’ü istedikleri bir il,ilçeye tayinlerinin çıkması için 5 yıldan fazla çalışmaları gerektiğini düşünüyor..

-KILIK KIYAFET

Öğretmenlerin % 45’i mevcut kılık kıyafet yönetmeliğinin esnetilmesi,% 22 ‘si kıyafet serbestliği olması gerektiğini düşünüyor.

-TOPLU TAŞIMA ÖĞRETMENE ÜCRETSİZ OLMALI!

Öğretmenler %86 gibi büyük bir çoğunlukla, toplu taşımanın öğretmenlere de ücretsiz olması gerektiğini düşünüyor.

-OKUL NÖBETİ NASIL OLMALI?

Öğretmenlerin %52’si okul nöbetlerinin isteğe bağlı-ücretli olması gerektiğini, %25’i de zorunlu-ücretli olması gerektiğini düşünüyor.

-OKULLARIN FİZİKİ DONANIMI

Öğretmenlerin %82’si okulların araç-gereç, temizlik, güvenlik gibi fiziksel donanım yönünden yeterli olmadığını düşünüyor.

-ANADİLDE EĞİTİM

Öğretmenlerin % 71’i anadilde eğitimin kabul edilemez olduğunu-eğitim dilinin Türkçe olması gerektiğini, %21’i seçmeli diller kapsamında okutulabileceğini, %6’sı demokratik hak olduğunu ve verilmesi gerektiğini, %2’si de illerde pilot okullar vasıtasıyla denenebileceğini düşünmektedir.

-SENDİKALARA BAKIŞ

Öğretmenlerin % 85’i mevcut sendikaların öğretmenleri yeterince temsil edemediğini düşünüyor.

-ÖĞRETMENLER ÇOK MU KARAMSAR?

Öğretmenlerin % 52’si eğitim sisteminin ve eğitim çalışanlarının durumlarının gelecekte daha kötü olacağı kanısında, % 37’si mevcut şekliyle aynen sürüp gideceğini düşünmekte ve sadece % 7’si daha iyi olacağını düşünmektedir.

Anadolu Eğitim Sendikası

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir