Anasayfa / Basın Açıklamaları / Sağlık SÖZ-SEN; Adım Adım Kadro Projesi Sağlık Bakanlığı’na iletildi

Sağlık SÖZ-SEN; Adım Adım Kadro Projesi Sağlık Bakanlığı’na iletildi

Kurulduğu günden bu güne kadar Sağlık çalışanlarının çalışma şartları hakkında bir çok ilke imza atan Sağlık SÖZ-SEN, şimdi de sözleşmeli çalışmaya yönelik düzenlenmelerin sağlanabilmesi ve sonucunda kadroya geçirilmesini içeren raporu Sağlık Bakanlığı’na iletti.Sağlık Bakanlığı’na iletilen raporda çarpıcı başlıklar yer alıyor.

O Rapordan Çarpıcı Birkaç Madde;

Tek Tip Personel yapılırken hak kaybı olmamalıdır;
“Tek Tip Sözleşmeli” sendikamızca incelenerek şu sonuç çıkmıştır. Eğer “Tek Tip Sözleşmeli” modeli yapılacaksa hem ülkemizin gerçekleri, hem Bakanlığımızın vatanın her yerine götürmekle yükümlüğü olduğu sağlık hizmetlerinin hassasiyeti hem de bu hizmetin verilmesinde esas yükü taşıyan Sağlık Personelinin de menfaatine bazı maddeler “Tek Tip Sözleşmeli” modeline eklenmelidir.
Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 657 4/A Kadrolu personel haricinde kalan bütün sözleşmeli personel “TEK TİP SÖZLEŞMELİ” haline getirilmelidir. Fakat bu işlem yapılırken kötüden iyiye doğru bir yol izlenmelidir. Kazanılmış haklar yok olmamalıdır. Elbette Sağlık Bakanlığı’nın planları da alt üst edilmemelidir.

4/B li Personel 4924 haklarından yararlanmalı: 4/B ’li personel 4924’e tabii personelde olduğu gibi; eş, çocuk ve giyim yardımından yararlandırılmalı ve harcırah kanunundan faydalanmalıdırlar….
Yıllık İzinler: Vekil Ebe Hemşireler Yıllık izin hakkından yararlandırılmalıdırlar.
10 yıl çalışan daimi olmalı: Tek tip sözleşmeli personele geçişte 4924 tabii personelin sözleşmesinde ve 4924 sayılı kanunda bulunan 10 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra emekli olana kadar daimi sözleşmeli olacaktır ibaresinde bir değişiklik yapılmamalı, aynı şart 4/B’ li personele de getirilmelidir….

Eş, sağlık gibi mazeret tayinleri yeniden düzenlenmelidir: Tek Tip Sözleşmeli personel oluşturulurken, bu personelin mazeret tayinleri yeniden düzenlenmelidir. …..

Becayişler düzenlenmeli:Tek tip sözleşmeli kendi aralarında becayiş(karşılıklı yer değişikliği) yapabilmelidir. Becayişler her ay yapılabilmeli dönem şartı kaldırılmalıdır. Dönemin kaldırılmasının Sağlık Bakanlığınca bir engeli yoktur.
Becayişler unvana göre olmalı: Becayişlerde branş göz önünde tutulmalı öğrenim durumu göz önünde tutulmamalıdır. Örneğin; lise laboratuar mezunu ile önlisans tıbbi laboratuar mezunu karşılıklı yer değiştirebilmelidir.
Puan sistemi değişmelidir: Nakil, tayin, eş ve mazeret tayinlerinde yeni bir puanlama sistemine gidilmelidir….
Kadrolu alımlara sadece çalışan sözleşmeliler katılabilmelidir: Her yeni kadrolu alımında; sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan Tek Tip Sözleşmeli personele hak verilmelidir. Sağlık Bakanlığına kadrolu alım olacağında, bu alıma sadece Tek Tip Sözleşmeli personel başvurabilmeli, bu organizasyonu OSYM değil Sağlık Bakanlığı Yapmalıdır. Bu sayede Sağlık Bakanlığında çalışan Sözleşmeli personelin peyderpey kadroya geçişi sağlanacaktır.
“Tek Tip Sözleşmeli Personele” Nakil hakkı verilmelidir: Her yeni sözleşmeli personel alımından önce, halen çalışmakta olan tek tip sözleşmeli personele nakil hakkı verilmelidir….

Sözleşmeler beşer (5 ‘er) yıllık olmalı ve damga pulu alınmamalıdır: “Tek Tip Sözleşmeli” personele her yıl yeniden sözleşme imzalatma geleneğinden vazgeçilmelidir.

“Tek Tip Sözleşmeli” Personel Puanına göre kadroya geçirilmelidir: Personel Puanı 15.000 (on beş bin) olan personel, hiçbir şart gösterilmeden kadrolu personel olmalıdır.

Uygulamalarda Kadrolu Sözleşmeli ayrımı olmamalıdır: Tek tip sözleşmeli personel, Görevde Yükselme sınavına, Unvan değişikliği sınavı gibi haklardan yararlanabilmelidir.

Toplam 16 maddeden oluşan rapordan bazı maddeler, kısa kısa yukarıda anlatılmıştır. Raporun tamamı Sağlık Bakanlığı’na gönderildiği şekilde yakında ilan edilecektir.

SON OLARAK,
Sağlık personelinin sorunlarına yaklaşımlar ve Çözüm önerileri projesi incelendiğinde, Sağlık Personelinin ve sözleşmeli sağlık personelinin sorunlarına akıcı, mantıklı ve uygulanabilir çözümler üretildiği görülecektir.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan farklı statüde ki sözleşmeli personel “Tek Tip Sözleşmeli” yapılmakta, bu işlem yapılırken hiç bir personelde hak kaybı olmamaktadır. Aksine sözleşmeli personelin durumları düzeltilmektedir.
Mevcut hizmet puanı uygulamasının adil olmadığı düşünülerek, personel puanı düşünülmüş ve bu puana hizmet puanı ile birlikte KPSS puanı, sabitlik puanı ve hizmet içi eğitim puanı da eklenerek daha kullanışlı hale getirilmiştir.
Sözleşmeli sağlık personelinin eş, sağlık gibi mazeretlerinin yanı sıra öğrenim durumundan da yer değişikliği yapılabileceği ve bu yapılırken hiçbir birimin açıkta kalmayacağı irdelenmiştir.
Sağlık personelinin sorunlarına yaklaşımlar ve Çözüm önerileri projesi ile sözleşmeli sağlık personelinin birçok sorunu, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık politikalarına ters düşmeyecek şekilde çözüme ulaştırılmıştır.
Bu projede, en çok vurgulanmak istenen ise, vatandaşlarımızın hepsinin sağlığa ulaşılabilirliğinin eşit mesafede olması gerekliliğine göre hazırlanmış olmasıdır. Bir taraftan yurdun her tarafına sağlık hizmeti götürülebilmekte, bir taraftan da sağlık personeli ilerisini görür, planlar yapar ve yer değiştirme olanaklarıyla çalışacaktır.
SAĞLIK SÖZ-SEN olarak hazırladığımız bu projenin, Devletimize ve tüm sağlık çalışanlarına hayırlı olması dileğiyle.
Saygılarımızla sunarız.

SAĞLIK SÖZ-SEN
BASIN YAYIN

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir