Anasayfa / Basın Açıklamaları / SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR GRUBU ATAMALARI İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTIK

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR GRUBU ATAMALARI İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTIK

Bilindiği üzere Öğretmenler Vekil-Ücretli- Sözleşmeli-Kadrolu-Uzman-Başöğretmen gibi yakıştırma ve ünvanlarla birbirinden adeta ayrıştırılmış, bir grubun sosyal güvencesi bir diğerinin kaybı durumuna düşürülmüştür.

Atamalarda şu an en vahim durumda olan Sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğünün
sağlanamamasıdır. Anayasa’nın 41. maddesi “aile bütünlüğünü” güvence altına alıyor. İlgili maddeye
göre “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve
refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını
sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.” hükümleri ile ailenin Türk toplumunun temeli
olduğu, devletin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirlerin
alınacağı belirtilmiş ayrıca;
04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği’nin “Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme” başlıklı 23. maddesi (b) bendindeki;
“Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev
yerinde, yerleşim yerinde ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına
bakılmaksızın bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak
istediği yerde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığını belgelendirmesi
gerekmektedir.” hükümlerinde ise hiç şarta bağlı kalınmaksızın eş durumu özründen dolayı yer
değiştirme isteğinde bulunan öğretmenin, eşinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak
çalıştığını belgelendirmesi halinde eşinin yanına eş durumu özrü gurubundan yer değiştirme isteğinin
gerçekleştirilmesi gerektiği kayıt altına alınmıştır.

Ancak tüm bu madde ve Anayasa’ya rağmen sözleşmeli öğretmenler söz konusu olduğunda
ne yazık ki hayata geçirilmiyor. 17 Aralık 2010 tarihinde yapılan Sözleşmeli öğretmenler Özür grubu
atamalarında Özür Durumu mazeretler adeta yok sayılmıştır. Evli olan öğretmenlerimizden kendisi
Kırşehir’de sözleşmeli öğretmen olarak çalışan eşi ve çocuğu Urfa’da, Kahramanmaraş’ta çalışanlar
bulunmaktadır. Bu örneği Türkiye geneline yayarsak 4000’leri bulan ciddi sayıda parçalanmış aile
örnekleri verilebilir.
Adeta üvey evlat konumundaki Sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu öğretmenlerle eşit
koşullara sahip olmalarını, defalarca söz verildiği gibi derhal kadroya geçirilmelerini ve özür
grubundan atamaların başvuru yapan sözleşmeli öğretmen sayısı kadar pozisyon oluşturularak
yapılabilmesi için gerekli normların açılmasını ve mağduriyetin bir an önce giderilmesi için imza
kampanyası başlatmış bulunmaktayız..
Bizler Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nı durumun düzeltilmesi
için göreve davet ediyoruz.

Dilek Yurdugül
Yönetim Kurulu Adına
İl Başkanı

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir