Anasayfa / Basın Açıklamaları / SUSMA HAYKIR: YÖK’E HAYIR! YÖK KALDIRILMALIDIR!

SUSMA HAYKIR: YÖK’E HAYIR! YÖK KALDIRILMALIDIR!

Ülkemizde her geçen yıl sorunları katlanarak artan ve artık sadece adı “milli” olan eğitim sistemimizin çözülmesi gereken temel problemi eğitim sistemini düzenleyen iktidarların; halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak, popülist ve piyasacı anlayışından kaynaklanmaktadır. Biz nice milli eğitim bakanlıkları gördük ki yukarda saydığımız olumsuz niteliklere sahip, ama AKP iktidarında bu olumsuz zihniyet tavan yapmıştır. Cumhuriyet devriminin tüm dünyaya örnek olacak uygulamalarıyla geliştirdiği ancak; Emperyalist dayatmalarla son elli yıldır içi boşaltılarak genel bütün sorunlarımızın temel nedenlerinden biri haline getirilen eğitim sistemimiz artık can çekişmekte, çökme noktasına gelmektedir. Bu çöküşte en büyük paya sahip olan AKP hükümeti eğitim sistemimize, elli yıldır iktidara gelen hükümetlerin verdiği zararın toplamından daha fazla zarar vermiştir.

12 Eylül darbesi her alanda olduğu gibi üniversiteler alanında da özgürlükleri yok etmiştir. Üniversitelerde özgürlükleri kısıtlayan Yüksek Öğretim Kurumu, 6 Kasım 1981 tarihinde kurulmuştur. Geçen 19 yılda, Tam Bağımsız Türkiye ideali etrafında toplanarak bağımsızlık meşalesini taşıyan eğitim emekçileri ve gençlerin özgürlük alanları YÖK ve onun eliyle yönetilen birçok bürokratik kurum tarafından yok edilmiştir. Bugün AKP iktidarı ve sözde bağımsız rektörler, üniversitelerde örgütlenme özgürlüğünü tamamen engelleme çalışmalarına girişmişlerdir. Bir yandan öğrenci kulüpleri kurmayı inanılmaz derecede güçleştiren yönetmelikler çıkarılmakta; “türban” sömürüsünü tekrar kullanarak toplumsal çatışmayı körüklemekte, diğer yandan da üniversitede sivil polislerin sayısı arttırılmaktadır. Böylelikle; zor şartlarda örgütlenme fırsatı bulan gençlerin ve eğitimcilerin de fişlenmesi daha kolay hale gelmektedir.
YÖK Başkanının atanması ile birlikte bir kadrolaşma fırtınası yaşanmıştır. AKP İktidarının ilk yıllarında bir türlü açılamayan kadrolar, Cumhurbaşkanlığının ve YÖK başkanlığının değişmesi ile birlikte “bir şekilde” açılmaya başlamıştır. Üniversite seçimlerinde öğretim üyelerinin demokratik iradeleri hiçe sayılarak sonuncu adayların rektör yapılması, liseden bozma birçok üniversitenin kurulması, fakültelerin fiziki ve akademik imkânları arttırılmadan kontenjanların iki ya da üç katına çıkması planlı bir projenin eseridir. Amaç ise emperyalist politikalara ‘biat’ edebilecek niteliksiz, korkak bir neslin yaratılmasıdır.
Artık görülmektedir ki; AKP iktidarının üretime dönük olmaktan uzak, ezberci, cemaatlerin kıskacında, baskıcı, gerici ve piyasacı eğitim anlayışı iflas etmiştir.

Bu acı tablonun gösterdiği gerçekler doğrultusunda biz diyoruz ki:
* 12 Eylül ürünü olan ve bugün artık cumhuriyet devrimlerine saldırının bir aracı haline getirilen “YÖK gerici örgütlenmesi” kaldırılmalıdır.
* Üniversiteler tamamıyla özerk hale getirilmeli, demokratik ve katılımcı bir ruhla tüm üniversite bileşenlerinin oluşturacağı “üniversiteler arası kurul” türünde bir kurumlaşmaya gidilmelidir.
* Üretime dönük olamayan, paralı ve gerici eğitim anlayışı yıkılarak çağın gerekleri doğrultusunda tüm dünyaya örnek bir projemiz olan köy enstitüleri mantığıyla bölgesel ihtiyaçları ve kalkınmayı, yani üretime dayalı bir eğitim anlayışını hedef alan bir sistem yaratılmalıdır.
* Hayatı sadece 5 şıktan ibaret gösteren ezberci- teste dayalı eğitim ve sınav anlayışından derhal vazgeçilmelidir. Bizler; aydınlanmacı, cumhuriyet devrimcisi eğitim çalışanları olarak; üretime dönük, parasız, laik ve halkçı bir eğitim için; yüksek öğretime sınavsız geçiş sistemini savunuyoruz.
* AKP hükümeti her ile seçim yatırımı olarak gecekondu üniversiteleri dikeceğine, hâlihazırda var olan üniversitelerimizin kalitesini arttırmalıdır.
* Küresel emperyalizme sadık hizmetkârlar yetiştirmek amacıyla kurulan ve emperyalizm tarafından finanse edilen tüm işbirlikçi cemaat üniversiteleri ve yurtları derhal kapatılmalıdır. Eğitim, devletin ulusuna bağlı, vatansever bireyler yetiştirmek için ortaya koyduğu bir süreçtir ki, kesinlikle özele terk edilemez, tamamıyla devletin kontrolünde, parasız ve halkçı olmalıdır. Öğrenciler kim olduğu, neye hizmet ettiği belirsiz yurtlarda barınamaz. Yurt-Kur bir an önce yeniden düzenlenmeli, aktif hale getirilmeli ve yeni devlet yurtları kurulmalıdır. Gençlerimizi bir takım mafya, tarikat ve cemaatlerin ellerine bırakamayız. Buradan Yurt-Kur’a da sesleniyoruz : “Yurt-Kur Uyuma, yurt kur! “
Yukarıda belirttiğimiz tüm sorun, tespit ve önerilerin ışığında AKP hükümetini ve Milli Eğitim Bakanlığını bir kez daha uyarıyoruz: Önerilerimizi dikkate alın ve yanlışlarınızdan vazgeçin. Daha 3 yıl öncesine kadar YÖK’ü kaldırmaktan bahseden AKP iktidarı bugün bu kurumu tümüyle ele geçirip, yüzde yüz gericileştirince dün verdiği sözden vazgeçmiştir. Adeta halkla alay etmektedirler. Türkiye halkıyla dalga geçmeyi bırakın. Türkiye ve dünyada ulusal ve sınıfsal mücadeleler tarihi de göstermiştir ki; halkla, emekçilerle dalga geçenler; halkın, emekçilerin ve üniversite gençliğinin yarattığı mücadele, boykot ve grev dalgalarının altında kalmıştır. Bizler alınteri ile geçinen eğitim çalışanları olarak eğitim başta olmak üzere eşitlikçi, özgür, bilimsel, laik ve halktan yana hakça bir düzenin oluşması için verdiğimiz demokratik mücadelemizden hiç vazgeçmeyeceğiz! Mücadelesini verdiğimiz ve önerdiğimiz bu eğitim modeli, fırsat eşitliği yaratıp piyasalaşmanın önüne geçecektir. Böylece bilimsel, özgür, demokratik üniversite ve parasız eğitimin yolu açılacak; yönetsel, bilimsel ve mali özerkliği olan üniversiteler oluşabilecektir. Bu sürecin önünü açmak için yapılacak ilk iş 12 Eylül ürünü olan YÖK’ün kaldırılması olacaktır.

SUSMA HAYKIR: YÖK’E HAYIR! YÖK KALDIRILMALIDIR!
YAŞASIN PARASIZ, LAİK, BİLİMSEL, ÖZGÜR, DEMOKRATİK VE HALKÇI EĞİTİM MÜCADELEMİZ!!!

05.11.2010
Mehmet BALIK
Şube Başkanı

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir