Anasayfa / Basın Açıklamaları / TAMGÜNE KARŞI EYLEM-TEKEL İŞÇİLERİ İLE DAYANIŞMA

TAMGÜNE KARŞI EYLEM-TEKEL İŞÇİLERİ İLE DAYANIŞMA

TBMM’ ne getirilen ve Tamgün yasası olarak adlandırılan tasarıya karşı bir araya gelen sağlık alanından 12 örgüt Sağlık Bakanlığı’na yürüdü. 13 Ocak 2010 tarihinde Hacettepe Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık emekçileri 12 örgüt imzalı pankartın arkasında toplanarak, Sağlık Bakanlığı’na yürüdü. TEKEL işçilerinin bir kısmı tarafından Abdi İpekçi parkında karşılanan sağlık emekçileri, işçilerle birleşerek, bakanlık önüne geldi.

12 örgüt adına ortak açıklamayı TTB Merkez Konsey üyesi Ali Çerkezoğlu okudu. Daha sonra SES genel Başkanı Bedriye Yorgun ve Devrimci Sağlık İş genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu birer konuşma yaptılar.

Sağlık Bakanlığı önündeki açıklamaların ardından aynı kitle ile TÜRK-İŞ önüne TEKEL işçileri ile dayanışmaya gidildi. Orada da TTB Merkez Konsey Başkanı, SES Genel Başkanı ve Devrimci Sağlık İş Başkanı dayanışma duygularını ifade eden konuşmalar yaptılar.

BİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK
HALKIN SAĞLIK HAKKINI VE TALEPLERİMİZİ DAHA GÜÇLÜ HAYKIRMAK VE ISRARLI TAKİPÇİSİ OLMAK İÇİN

BİR ARAYA GELDİK.

Sağlık hizmeti ekip hizmetidir. Laborantı, hizmetlisi, radyoloji teknisyeni/teknikeri,sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, hemşiresi, diş hekimi, fizyoterapisti, biyologu, hekimi, ebesi, çevre sağlığı teknisyeni, eczacısı, paramedik, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyeni, psikologu, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, ambulans şoförü….Hepsi ekibin bir parçasıdır.

Her biri olmazsa olmazdır, her biri nitelikli sağlık hizmeti üretimi için çok değerlidir.

SAĞLIK HİZMETİNİ ÜRETEN BİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARI “SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI”NIN MAĞDURU OLMAK İSTEMİYORUZ!

Sağlık çalışanı olarak bizler, 4/a, 4/b, 4/c, 4924, sözleşmeli, taşeron, vekil vb. statülerde adaletsiz ve güvencesiz ücret ile çalışmak istemiyoruz. Emekliliğe dahi yansımayan, iş barışımızı tehdit eden döner sermaye uygulamasına mahkûm edilmek istemiyoruz.
İŞ GÜVENCESİ İSTİYORUZ!
Tüm sağlık çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasını
Her meslek grubuna öz denetimini sağlama imkânı verilmesini
EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI OLAN KALICI VE GÜVENCELİ, YAŞAMIMIZI İNSANCA SÜRDÜREBİLECEĞİMİZ ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARI İSTİYORUZ.
Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündemde olan “Tam Gün” ve Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarılarının taleplerimizin karşılanması bir yana mevcut koşullarımızı bile daha da kötüleştireceğini biliyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın aksi yöndeki bütün söylemlerinin bir kandırmacadan ibaret olduğunu yaşadık, yaşıyoruz.

Sağlık hizmetini üreten sağlık çalışanları olarak, fazla iş yükü ile yıpranmak, radyasyonla çalışan sağlık mensuplarını mağdur eden 25 saatten 35 saate çıkarılan mesai saatlerindeki artışlar, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri nedenlerle sağlığımızı ve hayatımızı kaybetmek istemiyoruz.

“Tam Gün” yasasının derhal geri çekilmesini, bu haliyle asla görüşülmemesini hatırlatıyoruz, bizlerin talepleri temelinde yapılacak çalışmalara davet edilmemizi bekliyoruz.

Toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı olduğu kadar nitelikli, eşit, ücretsiz, yaygın ve ulaşılabilir sağlık hizmeti almasını istiyoruz

SAĞLIKLI VE GÜVENLİKLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!
TOPLUMA EŞİT, ÜCRETSİZ, NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK İSTİYORUZ!
BİZ, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI ÖRGÜTLERİ OLARAK; İNSANCA ÇALIŞMAK, İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ!

Bu süreçte benzer taleplerle yani insanca yaşamak için her türlü baskıya karşı mücadele eden başta TEKEL işçileri olmak üzere bütün çalışanlarla dayanışma içerisinde, birlikte mücadele edeceğimizi duyuruyoruz. Bu amaçla 15 Ocak 2010 cuma günü hep birlikte sağlık hakkı için, sağlık çalışanlarının da talepleri için, TEKEL işçileri ve mücadele eden bütün işçilerle dayanışmak için, kısacası insanca yaşamak için alanlarda olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
DEVRİMCİ SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
SAĞLIK MEMURLARI DERNEĞİ
SAĞLIK TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ SÖZÜ SENDİKASI
SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ
TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir