Anasayfa / Basın Açıklamaları / TOPLU GÖRÜŞME MASASINDA YAPILAN HATALAR

TOPLU GÖRÜŞME MASASINDA YAPILAN HATALAR

Bugüne kadar 8 kez yapılan toplu görüşmelerde uygulanan hatalı stratejilerin bedelini kamu görevlileri ve emeklileri ödemiştir.Masaya oturan sendikaların affedilemez hataları;
1- Kamu görevlisinin ve emeklisinin sorunlarını siyasi ve ideolojik çekişmelere feda etmeleri,
2- Toplu görüşme öncesinde diyalog kuramamaları,
3- Toplu görüşme masasında Hükümet yerine birbirleri ile meşgul olmaları,
4- Hükümetin karşısına ortak taleple çıkamamaları,
5- Hükümete karşı ortak eylem yapamamaları,
6- Toplu görüşmenin kapsamını belirleyen 28’inci maddede belirtilen mali ve sosyal haklarda iyileştirme yapılması için yoğunlaşma yerine tali ve lüzumsuz konularla 15 günlük süreyi heba etmeleri,
7- Kamu görevlilerinin geçim çığlıklarına kulaklarını kapatıp, 5 TL pazarlığını öne çıkarmaları,
ÜÇ KONFEDERASYON SINIFTA KALMIŞTIR
Masaya oturan konfederasyonun birisi grev hakkı olmadığı için son yıllarda toplu görüşme masasını boykot eden,
Masaya oturan konfederasyonun birisi grev ve toplu sözleşme hakkı olmadığı için toplu görüşme masasında başarısız olduklarını her fırsatta söyleyen,
Bu konfederasyonun birisi, grev ve toplu sözleşme hakkı tanınmadığı takdirde 2010 yılında yapılacak toplu görüşme masasına oturmayacaklarını ifada eden üç konfederasyonun 1 Milyon üyesi bulunmaktadır.
KONFEDERASYONLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Grev ve toplu sözleşme hakkını hak aramanın olmazsa olmaz koşulu sayan üç konfederasyon anayasa değişikliği sürecinde suçüstü yakalanmışlardır. Anayasa değişikliği sürecine müdahil olmadıkları gibi, konfederasyonun birisi grev hakkının yer almadığı anayasa değişikliği metnine EVET demek için sendika bütçesinden ciddi paralar harcamaktadır.
Bu nedenle masaya oturan konfederasyonları kamu çalışanlarına şikâyet ediyorum. Bu hükümetin en büyük şansı masaya oturan konfederasyonlardır. 1 Milyon üyesi bulunan üç konfederasyonun dağınık, savruk ve etkisiz tavrı, aralarındaki siyasi ve ideolojik çekişmeler bu iktidarın en büyük şansıdır. Grev hakkını elde etmek için kılını kıpırdatmayan konfederasyonlar kamu görevlileri için en büyük talihsizliktir.
Bugüne kadar 8 kez yapılan toplu görüşme müzakerelerinde 6 kez uzlaşmazlık, 2 kez de mutabakat metni imzalanmıştır.
2005 ve 2008 Yılında imzalanan mutabakat metni sendika üyelerine ödenen 5 TL tutarındaki toplu görüşme pirimi sayesinde olmuştur.
Yüzde 2–2,5 gibi utanç verici zamlara kitlesel tepki koyamayan konfederasyonlar kamu görevlilerini 8 yıl boyunca hüsrana uğratmışlardır.
TOPLU GÖRÜŞME MASASI BOYKOT EDİLMELİ
Masaya oturan konfederasyonlara kamuoyu önünde bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Kamu çalışanlarına hayal kırıklığı yaşatmak istemiyorlarsa, hükümetin utanç verici zamlarını meşrulaştırmak istemiyorlarsa, 15 Ağustos 2010 Pazar günü başlayacak toplu görüşme masası boykot edilmelidir.
İki yüz bin, üç yüz bin, dört bin üyesi olan üç konfederasyon 8 yıldır bu işi yapamamıştır. Sendika yöneticilerinin risk almadığı bir mücadelenin başarıya ulaşması mümkün değildir.
Bu sendikaların 1 Milyon üyesi var ancak iradeleri yoktur. Bu sendikaların memur sorunları ile meşgul olacak zamanları yoktur. Bunlar para ve enerjilerini EVET-HAYIR kampanyasında veya siyasi mücadelede harcamaktadır. Bunların önceliği memur değil, bağlı oldukları siyasi ve ideolojik merkezlerin tembihleridir.
BASK MASADA OLSA NE YAPARDI
1- KAZANILMIŞ HAKLARI MUTLAKA KORURDU
Toplu görüşme masasına oturmanın olmazsa olmaz koşulu kazanılmış hakların güvence altına alınmasıdır. Kazanılmış hakların güvence altına alınmasını kabul etmeyen bir Hükümetle masaya oturmak yersiz ve gereksizdir.
2- ENFLASYON +REFAH PAYI KAYIPLARINI MUTLAKA TELAFİ EDERDİ
8 yılın sonunda memurların Hükümetten yüzde 12,87 oranında enflasyon farkı alacağı bulunmaktadır. Yüzde 12,87 oranındaki enflasyon farkının alacağının maaşlara yansıtılmasına dair mutabakat olmadan masada kalmayı anlamsız sayar ve çekilirdi.
Ekonomimiz 2003–2008 yılları arasında yüzde 40,20 oranında büyümüştür. Her yıl yüzde 2 oranında refah payı kaybı telafi edilmeden masada oturmazdı.
Masada kalmak için kazanılmış hakların korunması ve kayıpların telafisi şarttır.
Bu hususlar sağlandıktan sonra aşağıdaki taleplerimizin müzakeresine başlardık.
MAAŞ ARTIŞLARI
En düşük memur maaşı kira, gıda, giyecek, yakacak, eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim, aydınlatma ve temizlik gibi zorunlu harcamaları karşılayacak düzeye çıkarılacaktır.
Bu yöntemle belirlenen en düşük maaş tutarına gerçekleşen enflasyon oranı ile yüzde 2 oranında refah payı ilave edilmesi sağlanacaktır.
Enflasyon farkı ödemeleri 6 ayın sonunda değil, her ayın 15’inde ödenecektir.
EK ÖDEMELER
15 Ağustos 2008 tarihinden geçerli ek ödemeden mahrum bırakılan veya eksik ödeme yapılan personele ek ödeme verilmesini, ek ödemelerin emekli aylığına ve ikramiyesine yansıtılmasını temin ederdik.
EK GÖSTERGELER
Her kuruma göre değişen ek gösterge uygulamasına son verilmesi, doğrudan emekli aylığına ve ikramiyesine yansıyan ek gösterge haksızlığı düzeltilmesi sağlanacaktır.
SOSYAL YARDIMLAR
Aile ve çocuk yardımı, yiyecek ve giyecek yardımı, doğum ve ölüm yardımı, tedavi yardımı, cenaze giderleri gerçekçi veriler ışığında yeniden belirlenecektir.
AİLE VE ÇOCUK YARDIMI
Aile ve çocuk yardımı gerçekçi veriler ışığında yeniden belirlenecektir. Buna göre çalışmayan eş için 250 TL. 06 yaş için 200 TL. İlköğretim çağındaki çocuklar için 350 TL, orta öğretim çağındaki çocuklar için 500 TL, yüksek öğrenim çağındaki gençler için 750 TL, yardım yapılması temin edilecektir.
Öğrenimini tamamlasa bile evlenmemiş kız ve erkek çocuklara 350 TL yardım yapılacak ve tedavi giderleri sürdürülecektir.
GİYECEK YARDIMI
Şube müdürü ve daha alt düzeyde görev yapan kamu görevlilerine her yıl 250 TL tutarında giyecek yardımı yapılması temin edilecektir. Giyecek yardımı resmi üniforma giyme zorunluluğu olan memurlara da yansıtılacaktır.
YİYECEK YARDIMI
Kurumdaki mutfak koşuluna bakılmaksızın tüm memurlara (sözleşmeli personel dâhil) yemek yardımı yapılması temin edilecektir. Mutfak imkânı bulunmayan kamu kuruluşlarında çalışan memurlara yemek yardımı nakden ödenecektir.
DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMI İLE CENAZE GİDERLERİ
Doğum yapan memur ailesine (iki çocuğa kadar) bir maaş tutarında doğum yardımı yapılması temin edilecektir.
Memurun vefatı halinde 5 maaş tutarında, memurun bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin vefatı halinde 2 maaş tutarında ölüm yardımı ödenecektir. Bu kişilerin cenaze defin gider için 1000 TL yardım yapılacaktır.
HARCIRAH
Harcırah miktarı; uçak, tren, otobüs, taksi ve benzeri vasıta ücret tutarı ile birlikte üç öğün yemek bedeli 60 TL, konaklama için 50 TL’den az olmayacaktır.
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
Fazla çalışma ücreti günün koşullarına uyumlu hale getirilecektir. 1200 TL, aylık alan bir memurun bir günlük ücreti 40 TL, bir saatlik ücreti 5 TL’dir. Fazla çalışma yaptırılan personele 5 TL saat ücreti ödenecektir.
LOJMAN TAZMİNATI
Bölgesel faktörler dikkate alınarak lojmanda oturan veya oturmayan ayrımı yapmaksızın tüm memurlara kira yardımı yapılması temin edilecektir. Kira yardımının miktarı; görev yapılan yerleşim merkezindeki 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedelinden az olmayacaktır.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
1 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla 1077 TL olan en düşük memur maaşına yüzde 12,87 oranındaki enflasyon kayıpları (138TL) yüzde 12 oranındaki refah payı (145TL) ve 100 TL tutarındaki ek ödeme ilave edilecek ve en düşük memur maaşı 1460 TL olacaktır.
4-B ve 4-C KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR
4-B ve 4-C kapsamında çalışan personel kadroya geçirilecek, maaş ve özlük hakları emsallerine eşitlenecektir.

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir