Anasayfa / Basın Açıklamaları / TOPLU SÖZLEŞME HEMEN ŞİMDİ

TOPLU SÖZLEŞME HEMEN ŞİMDİ

KESK Adana Şubeler Platformu ve kurum temsilcilerinin katılımıyla İnönü parkında 18.08.2010 saat:12.30’da gerçekleştirilen basın açıklamasını KESK Adana Şubeler platformu adına Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Güven BOĞA tarafından gerçekleştirilmiştir.

Sendikalar toplu sözleşme yapmak için vardır. Bu hakkın kullanılamadığı yerde sendikadan da emekçilerin haklarını aradıkları demokratik bir çalışma düzeninden söz edilemez. Siyasi iktidarlar kamu emekçileri sendikalarını yıllardır toplu görüşmelere zorlayarak sendikal hakların gerçekleştiği illüzyonu yaratmaktadır. Devletçi ve yandaş sendikal anlayışlar bu illüzyonun bir parçası oldukları ölçüde kamu emekçilerinin gücünü zayıflatmaktadırlar. KESK olarak bu noktada iki temel görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Bunlar, kamu emekçilerinin toplu sözleşme hakkını savunmak ve yandaş sendikal anlayışları teşhir etmektir

Bilindiği gibi 15 Ağustos’ta başlayan toplu görüşmelere KESK olarak müdahale ettik ve her yıl tekrarladığımız gibi bu yıl da toplu görüşmeleri hukuka aykırı bulduğumuzu toplu sözleşme yapılmasını istediğimizi dile getirdik.

Önerimiz değerlendirilmesi toplu görüşme mantığının iflasının tescilidir. Bundan böyle hiç kimse hukuk dışı toplu görüşme anlayışıyla kamu emekçilerinin önüne çıkmamalıdır.

Bu ülkenin mahkemelerinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde tescil edilmiş toplu sözleşme hakkının hayata geçirilmesi engellenmemelidir.

Buradan diğer konfederasyonlara da seslenmek istiyoruz. Toplu sözleşme olmazsa biz katılmayız dediniz; Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar. Gelin bütün kamu emekçileri konfederasyonları olarak Hükümetle toplu sözleşme masasına oturmak için birlik olalım, görevimizi yapalım kamu emekçilerinin çıkarlarını savunalım.

KESK kamu emekçilerinin kaderini diğer emekçi kesimlerin kaderinden ayrı görmez. O yüzden toplu sözleşme taleplerimizi oluştururken ülkenin tüm emekçilerini, emeklilerini, küçük girişimcileri, esnafı ve işsizleri hesaba katıyoruz.

İşsizlik ülkenin kaderi haline getirilmiştir, 6 milyonu aşan yurttaşımız işsizdir. İstihdama katılım oranının % 49 olduğu bir ülkede işsizlik oranındaki 1-2 puanlık oynamanın hesabını yapanlara bazı gerçekleri hatırlatmakta fayda var:

Ücretiyle geçinenlerin yarısı açlık sınırının altında, neredeyse % 90’ı yoksulluk sınırının altında bir gelire sahiptir. Kredi kartı borçlularının sayısı 1 milyon 908 bin 115 kişiye ulaşmıştır. Gelir dağılımında ve vergideki adaletsizlik skandal boyuttadır.

Bizler 2011 toplu sözleşme döneminde taleplerimizi oluştururken öncelikle siyasi iktidarın ekonomi politikalarının gelirlerimiz üzerinde yarattığı reel gerilemenin üzerinde duruyoruz. Bu reel gerilemeyi hesaplarken enflasyonla birlikte artan hayat pahalılığı olgusunu vurgulamak istiyoruz. 2007 Temmuz seçimlerinden bu yana % 22 civarında gelişen reel kaybımızın hemen seyyanen yapılacak bir zamla kapatılmasını istiyoruz. Bu 300 Liraya tekabül etmektedir.

Bildiğiniz gibi KESK başlangıçtan bu yana 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’na karşı çıkmış, her fırsatta demokratik olmayan bu kanunun değiştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Bunu bugün de savunuyoruz. Ancak şu anda Hükümetin 657 sayılı kanunda yapmak istediği değişikliği reddediyoruz. Çünkü bu değişiklik tasarısı 657’nin demokratikleşmesini getirtmiyor, tersine kamu emekçilerinin iş güvencesini tırpanlamayı hedefliyor. Hükümet bu tasarıyı hemen geri çekmelidir. Bu bizim temel şartımızdır.

Ancak bu şartlar yerine gelirse 2011 yılındaki zam oranları, mali, demokratik taleplerimizi görüşmek, müzakere etmek mümkün olacaktır. Hükümet öncelikle bu talepleri yerine getirmelidir.

Tüm taleplerimizi sizlerle paylaşmadan önce belirtmek isteriz ki, temel talebimiz toplu sözleşmedir. Bunun için bir kez daha kamu emekçileri adına Hükümete sesleniyoruz: Toplu sözleşme hemen şimdi…

· Biz kamu emekçileri; enflasyon hedefine dayalı ücret zammı anlayışını kabul etmiyoruz!

· Biz kamu emekçileri anti demokratik uygulamaları, baskıları kabul etmiyoruz!

· Biz kamu emekçileri 657 sayılı yasanın değiştirilmesini, demokratik bir çerçeveye kavuşturulmasını istiyoruz; fakat iş güvencesini yok eden, kamu hizmetlerinin niceliğini bozan mevcut değişiklik tasarısını kabul etmiyoruz!

· Bizler insanca yaşanacak bir ücret istiyoruz. Bu ücretin ve kamu emekçilerinin mali, sosyal ve demokratik tüm haklarının toplu sözleşme masasında belirlenmesini istiyoruz.18.08.2010

KESK Adana Şubeler Platformu Adına

Güven BOĞA

Eğitim Sen Adana Şube Başkanı

TALEPLERİMİZ

EKONOMİK

Ø HEMEN TOPLU SÖZLEŞME MASASINA OTURULMALI, GREV HAKKIMIZ ENGELLENMEMELİDİR.

Ø REEL KAYIPLARIMIZIN TELAFİSİ İÇİN 300TL SEYYANEN ZAM,

Ø 1650 TL TEMEL ÜCRET,

Ø SOSYAL HAKLAR (YİYECEK, YOL, EĞİTİM ÖDENEĞİ, GİYECEK,KİRA VB)

Ø BRÜT MAAŞ TUTARINDA YILDA İKİ KEZ İKRAMİYE

Ø SAĞLIKTA KATKI VE KATILIM PAYLARI İPTAL EDİLMELİ

Ø EK ÖDEMELER EMEKLİ KESENEĞİ İÇİNE ALINARAK EMEKLİLİĞE YANSITILMALIDIR!

Ø VERGİDE ADALET SAĞLANMALI, EMEKÇİLERİN GELİR VERGİSİ 10 PUAN DÜŞÜRÜLMELİDİR!

Ø AÇLIK SINIRI ALTINDA YAŞAYANLARA “YURTTAŞLIK ÜCRETİ” ÖDENMELİDİR!

ÇALIŞMA YAŞAMINA DAİR

Ø 657 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN TASARI GERİ ÇEKİLMELİ, GÜVENCELİ İŞ, KADROLU İSTİHDAM VE İNSANCA ÜCRETİ ESAS ALAN YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMALIDIR.

Ø 4/B VE 4/CLİLER, 4924 SAYILI KANUNA VE 657 86. MADDESİNE TABİ OLARAK ÇALIŞTIRILANLAR KADROYA ALINMALI, SÖZLEŞMELİ ÇALIŞTIRMAYA SON VERİLMELİDİR.

Ø EĞİTİM VE SAĞLIK BAŞTA OLMAK ÜZERE KAMUSAL HİZMETLER HER DÜZEYDE NİTELİKLİ, ULAŞILABİLİR VE PARASIZ OLMALIDIR!

Ø KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK KALDIRILMALI, EBEVEYN İZNİ VE KREŞ HAKKININ GEREĞİ YAPILMALIDIR!

DEMOKRATİKLEŞMEYE DAİR

Ø EVRENSEL DEĞERLERLE UYUMLU, ÇALIŞMA YAŞAMINI DEMOKRATİKLEŞTİRECEK, TOPLUMSAL BARIŞI SAĞLAYACAK, ÖZGÜRLÜKÇÜ, DEMOKRATİK BİR ANAYASA HAZIRLANMALIDIR!

Ø KAMU EMEKÇİLERİNE SİYASET YAPMA YASAĞI KALDIRILMALIDIR!

Ø BASKI, SÜRGÜN, TUTUKLAMALAR VE GÖREVE SON VERMELER DURDURULMALI, TUTUKLU ARKADAŞLARIMIZ SERBEST BIRAKILMALIDIR!

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir