Anasayfa / Basın Açıklamaları / TÜM CUMHURİYETÇİ , ATATÜRKÇÜ , ULUSALCI KAMUOYUNA VE KAMU İŞGÖRENLERİNE ÇAĞRIMIZDIR.

TÜM CUMHURİYETÇİ , ATATÜRKÇÜ , ULUSALCI KAMUOYUNA VE KAMU İŞGÖRENLERİNE ÇAĞRIMIZDIR.

Basında ve kamuoyunda, yerel yönetim hizmetleri kolu kamu işgörenlerinin üye olduğu
Yerel iş sendikası Antalya şubesine yönelik, gerçeği yansıtmayan beyanlar üzerine basınaçıklaması zorunlu olmuştur.
Öncelikle YEREL-İŞ ve bağlı olduğu BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU:
Antiemperyalisttir!!!
ABD ve AB emperyalizmine ve işbirlikçi iktidara karşı M. Kemal Atatürk’ün kurduğu
cumhuriyete ve devrimlerine sahip çıkar.
Ulusalcıdır!!
M. Kemal Atatürk’ün medeni bilgilerde kendi el yazısı ile yazdığı millet tanımına
bağlıdır.’’Türkiye cumhuriyetini kuran halka , Türk milleti denir’’
Emekten yanadır!!
Sınıf ve kitle sendikacılığını savunur.
Gerçek dışı yalan yanlış açıklamalar yapanlar imzalanan toplu sözleşmenin AKP’nin
anayasa referandum paketindeki memurlara toplu sözleşme yapma hakkına yönelik
halkı kandırmak için gerçekleştirilen bir oyun olduğunu ispatlayan belge olduğunu iddia
etmekte, yerel iş AKP’nin kopyası demektedir.
Şimdi soruyoruz; referandumda hayır demeyen bir konfederasyon ve sendikası mı
AKP’ ye güç vermiştir, yoksa tüm baskılara rağmen ‘’hayır’’ diyen yerel-iş ve birleşik
kamu iş mi ?AKP iktidarının ABD emperyalizmine hizmet eden, emeğimizi sömüren
uygulamalarına neden hayır diyemediler . Kim AKP’nin kopyası kamuoyunun taktirine
bırakıyoruz.
Gerçek dışı beyanlarla gerçeklerin üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Artık gerçekleri
açıklamak zorunlu olmuştur. Emperyalizmin kağıttan kulesini 2009’da Antalya’da yıkan
Cumhuriyet Halk Partisinden Büyükşehir belediye başkanlığını kazanan başkanımız Prof
Dr. Sayın Mustafa Akaydın başta olmak üzere hem bürokratlarımız hem de yerel yönetim
hizmet kolu işgörenleri yanıltılmıştır.
Cumhuriyetçi, Atatürkçü, devrimci olmayan; demokrat olamayan bir sendika ve
konfederasyon nasıl olur da işbirlikçi AKP hükümeti ile aynı çizgide olabilir. Hem
sendikamızın hem de konfederasyonumuzun bir tek açıklamasında ABD’ye hizmet eden
AKP’yi destekleyen , öven beyan varsa şubeyi fes etmeye hazırız; ancak AKP’nin
hazırladığı anayasaya destek verenler, 2010 referandum sürecinde açıkça hayır demeyip
evete destek verenler acaba ne yapacaklar.?
Bu süreçte KESK genel başkanının istifası üzerine yapılan açıklamalar da evetçi
süreci gözler önüne sermektedir. Mevcut iktidar etnik, dinsel, dilsel temelde politikalar
yürütmekte; ulusumuzu parçalanmaya götürmeye çalışmaktadır
Bu siyasi gelişmeler yaşanırken Birleşik Kamu İş’in dışında Atatürk’e

Cumhuriyete, ulus devlete sahip çıkan başka konfederasyon yoktur.
ulus devtetin temel direklerinden biri olan eğitim öğretim birliğine sahip çıkan Birleşik
Kamu İş tir.
Ancak, hem KESK hem de MEMUR SEN ana dilde eğitim talebini dile getirmektedir.
Genel kurullarında cumhuriyet ve Atatürk’e hakaret eden sendikalar bize AKP’nin kopyası
derken bin kere düşünmelidir.
Birleşik Kamu İş’i ve Yerel iş i AKP’li olmakla suçlayamazlar. Sendikal
mücadelemizde bizler M. Kemal’ in 6 okundan güç alarak ilerliyoruz. Ne ABD ne AB ne
AKP ne de Avrupa insan hakları mahkemesi bizim yolumuz değildir. Hukuk mücadelemiz
de aynı kararlılıkla devem edecektir.
Bu bağlamda cumhuriyete, Atatürk’e, ulus devlete güç veren tüm kamu kurum ve
kuruluşlarının bu gerçekleri görmeleri dileğimizdir. Çünkü ülke bağımsız olursa
demokrasi olur , demokrasi olursa emek mücadelesi olur ! Önce cumhuriyeti ayağa
kaldırmak için herkesi güç birliğine davet ediyorum.

Mehmet BALIK
Antalya Eğitimİş Şube Bşk
Birleşik Kamu İş KONFEDERASYONU Dönem Sözcüsü

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir