Anasayfa / Basın Açıklamaları / Üniversite Ayniyat Saymanlarının Kadro Belirsizliği Giderilsin

Üniversite Ayniyat Saymanlarının Kadro Belirsizliği Giderilsin

Bilindiği üzere, 832 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca, Sayıştay’a karşı hesap verme sorumluluğu bulunan ve kadro unvanına karşılık çalışan ayniyat saymanlarının görevleri, 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği ile unvana bağlı olmayan taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilmiştir. Bu durum ise ayniyat saymanlarının kadro unvanı itibariyle boşta kalmalarına ve özlük haklarındaki kayıplar nedeniyle mağdur olmalarına sebep olmuştur. 09.08.2006 tarih ve 26254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği uyarınca ayniyat saymanı unvanı Yönetmelikten çıkarılmış, Maliye Bakanlığı merkezinde görevli ayniyat saymanları, aynı birimin şube müdürü unvanına, taşrada görev yapan ayniyat saymanları ise aynı birimin şef unvanına atanmışlardır. Maliye Bakanlığınca, Kurumların da bu yönetmeliği dikkate alarak değişiklik yapmaları gerektiği yolunda görüş bildirilmesine karşılık, kurumlarca bu görüşe uygun hareket edilmemektedir.

Nitekim Üniversiteler için düzenleme yapma yetkisi elinde olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı eş değer kadrolara atanma hakkı vermek bir tarafa, her zamanki gibi çalışanların özlük haklarını daha iyi bir düzeye getirmek yerine 08.03.2000 tarihli ve 23987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünün atanma şartları başlıklı (o) maddesinde ayniyat saymanlarına şube müdürü kadrolarına atanmada sınav şartı getirmiştir. Fakat 07.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (o) bendinde Şube Müdürü kadrolarına başvurmada Ayniyat Saymanı unvanına yer verilmemiştir. Daha önceki yönetmelikler ile uygulamalarda Şube Müdürü kadrolarına başvurabilecek kadrolar içerisinde sayılan Ayniyat Sayman kadrosunun son düzenlemede farklı bir grup içerisinde sayılması verilen hakların geri alınmış anlamı taşıdığından, bu düzenlemenin hukuka aykırı olduğu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı cevabında “ilk yapılan düzenlemede Ayniyat Saymanı kadrosunda bulunanların Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Uzman kadrolarına görevde yükselme suretiyle müracaat edebilmeleri hususunun da göz önünde bulundurulacağı düşünülmektedir” ifadesi kullanılmıştır. Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 4 yıl geçmesine rağmen ayniyat saymanlarının mağduriyetini önlemeye yönelik bir girişimde bulunmamıştır.

Görev ve unvanların belirlenmesinde en temel gösterge maaş ve dereceleridir. Bir Şube Müdürü Daire Başkanından, bir doçent profesörden daha fazla maaş alamayacağı gibi. 1 inci derece bir Ayniyat Saymanı kadrosunda bulunan bir kişinin Özel Hizmet Tazminatı (=ÖHT) % 135, ek göstergesi 2200 iken görevde yükselme sınavına girerek 3 derecedeki ÖHT % 60 olan bir kadroya (şef kadroları 3. dereceli kadrolardır) atanması görevde yükselme mantığı ile bağdaşmayacağı aşikârdır. Düzenleme yapılırken 3 ve üstü derecelerde Ayniyat Sayman kadroları ile Şef kadrolarının göz önünde bulundurulduğu, oysaki 2 ve 1 inci derecelerde bulunan Ayniyat Sayman kadrolarında bulunan kişilerin özlük hakları Şef kadrolarından çok daha farklı olup Şube Müdürü kadroları ile aynı olduğu göz önünde bulundurulmadan, kurumlarda Görevde Yükselme Yönetmeliği hazırlandığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle;

a) Ayniyat saymanı kadrolarının kaldırılmamasına rağmen, görev ve sorumluluklarının sona ermiş olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun genel çerçevesi ve bu kadroda bulunanların kazanılmış özlük hakları göz önüne alındığında; bu kadrolarda bulunan kişilerin, özlük haklarına en uygun başka kadrolara atanmaları yönündeki düzenlemelerin yapılması,

b) Bu düzenleme kesinlikle kurumların insiyatifine bırakılmadan kanun ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilmesi,

c) Düzenleme yapılıncaya kadar; 31.12.2009 tarihine kadar geçmişte özlük hakları ile bir tutulan Şube Müdür kadrolarına verilen hakların verilmesinin sağlanması (ek ödeme oranının %53 den %100 çıkarılması),

d) Yıllarca kurumlarında Ayniyat Birimlerinin amiri konumunda bulunan ve altında şef, ambar memuru, sayman mutemedi gibi kişiler çalıştıran Ayniyat Saymanlarının; Taşınır Mal Yönetmeliği ve Görevde Yükselme Yönetmelikleri ile özlük haklarının ellerinden alınmaya çalışılmasının önüne bir an önce geçilmelidir.

TBMM Genel Kuruluna inen Torba Kanunu ile Üniversite Ayniyat Saymanlarının kadro sorunu ve Yardımcı Doçentlerin lise mezunu düzeyinde emekli olma ayıbı giderilmelidir.

TBMM üyelerine önemle duyurulur.

Türk Eğitim-Sen
İstanbul Bölge Başkanı
Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir