Anasayfa / Basın Açıklamaları / Üniversitelerin ve Üniversite Çalışanlarının Sorunları Sempozyumuna Katkıya Çağrı

Üniversitelerin ve Üniversite Çalışanlarının Sorunları Sempozyumuna Katkıya Çağrı

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim Sen) olarak, 16–18 Nisan 2010 Tarihlerinde Ankara’da yapacağımız geniş katılımlı bir sempozyumla Üniversitelerin, Üniversitelerde çalışan akademik ve idari personelin sorunlarını tartışmaya açıyoruz.

CUMHURİYETİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ SEMPOZYUMU

16–18 NİSAN 2010

SEMPOZYUMUN AMACI

Toplumsal kalkınmanın taşıyıcı unsuru olan üniversitelerimizin sorunlarını ve üniversite

Çalışanlarının içerisinde bulunduğu mevcut durumu doğru analiz ederek; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 100. yıl vizyonu doğrultusunda üniversitelerimizin işlevine katkıda bulunmak.

BİLDİRİ KONULARI

— Akademik personelin idari ve özlük durumları

— İdari personelin özlük durumları, çalışma koşulları

— Akademik ve idari personelin ücret sorunları

— Akademik personel yetiştirme politikaları

— Akademik ve idari personelin beklentileri

— Üniversite çalışanlarının örgütlenme sorunları

— Sendika-Siyaset-STK ve üniversite yönetimleri ilişkisi

— Sendikaların yönetim sürecine katılımı

— Çalışanların örgütlenme özgürlüğü için gerekli mevzuat düzenlemeleri

— 4688 Sayılı yasanın üniversite çalışanlarının sendikal örgütlenmesi bağlamında

değerlendirilmesi

— Üniversitelerde Bilimsel ve Akademik Sorunlar

— Öğretimi ve akademik kaliteyi tehdit eden unsurlar

— Yüksek öğrenime geçiş sistemindeki problemler

— Orta öğretimdeki eğitim kalitesi ve yüksek öğrenime etkisi

— Orta öğretim-Yüksek öğrenim ilişkisinde yönlendirme ve planlama sorunları

— Üniversite eğitiminin istihdama katkısı ve istihdam politikalarının yüksek öğrenimle uyumu

— Üniversitelerde yönetim anlayışı ve yaşanan sorunlar

— YÖK-Üniversiteler ilişkisi

— Demokratik katılım açısından üniversitelerimizdeki yönetim anlayışı

— Rektör, dekan, yönetim kurulları vb. seçim usulü ve atama problemleri

— Türkiye’nin yüksek öğrenim politikası

— Ülkemizdeki üniversite örgütlemesi bağlamında 2547 sayılı yasanın yeterliliği

— Üniversitelerin toplumsal kalkınmadaki rolü ve gerekliliği

— Yeni kurulan üniversitelerin durumu

— Türkiye üniversitelerinin gelişmiş ülke üniversiteleriyle karşılaştırılması

— Üniversitelere ayrılan bütçenin değerlendirilmesi ve üniversitelerin finansal problemleri

— Üniversite sanayi işbirliği, yaşanan sıkıntılar ve istihdama etkileri

—100. Yılında Gelişmiş Ülke Türkiye” vizyonunda üniversitelerimizin işlevi

BİLDİRİ KOŞULLARI

Her konuşmacıya bildirisini sunması için 15 dakikalık süre verilecektir.

Sempozyum dili Türkçedir.

Bildiri sahiplerinin sempozyum takvimine uyması yapılacak çalışmaların aksamaması açısından son derece önemlidir.

Bildirilerin 20 Mart 2010 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiriler, Bilim Kurulu üyelerinin görüşü alınarak değerlendirilecek ve sonucu sahiplerine 02 Nisan 2010 tarihinde iletilecektir.

Bildiriler A–4 boyutundaki kâğıtlara 1,5 satır aralıkla ve 11 punto yazılmalı, sayfa kenarlarından 2,5´ar cm. boşluk bırakılmalı ve ikinci sayfadan başlayarak (başlık sayfası birinci sayfa olarak dikkate alınmak kaydıyla) sayfa numarası verilmelidir. Bildiriler 6 sayfayı geçmemeli, MS Word programında ve Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır.

Bildirilerde, bildiri sahibinin işyeri adres bilgileri, unvanı ve görevi, telefon ve e-posta bilgileri mutlaka belirtilecektir.

Bildiriler sempozyum@turkegitimsen.org.tr e-posta adresine veya Bayındır 2 Sokak No:46 Kızılay-Ankara adresine CD ortamında iletilecektir.

Sempozyuma Ankara dışından katılacak bildiri sahiplerinin yol masrafı ve konaklama giderleri karşılanacaktır.

Sempozyumun özel bir kayıt ücreti bulunmamaktadır.

SEMPOZYUM GENEL KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Çetin ELMAS

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Erdal AÇIKSES

Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ

Prof. Dr. Vedat BİLGİN

Prof. Dr. Mehmet BİREY

Prof. Dr. Recai COŞKUN

Prof. Dr. Temel ÇALIK

Prof. Dr. Yusuf DEMİR

Prof. Dr. Mustafa ERDEM

Prof. Dr. Mustafa ERKAL

Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU

Prof. Dr. Turgut GÖĞEBAKAN

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Prof. Dr. Yusuf KALENDER

Prof. Dr. Emin KURU

Prof. Dr. Serdar SALMAN

Prof. Dr. M. Saffet SARIKAYA

Prof. Dr. Dursun TAŞÇI

Prof. Dr. İsmail TATLIOĞLU

Prof. Dr. Hasan TUNÇ

Prof. Dr. Cemil YILDIZ

Prof. Dr. Ahmet YÜCEER

Doç. Dr. Güven KAŞIKÇI

Doç. Dr. Turgay UZUN

Doç. Dr. Ali YAKICI

Yrd. Doç. Dr. Levent GÖKREM

Yrd. Doç. Dr. Yusuf KILIÇ

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir PALABIYIK

Yrd. Doç. Dr. Necdet ŞEN

Yrd. Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN

Dr. Barış ÇİFTÇİ

Dr. Nuri KAVAK

DÜZENLEME KURULU

Talip GEYLAN – Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

Cengiz KOCAKAPLAN – Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK – Konya 3 No’lu Şube Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi BOSTAN – İstanbul Bölge Başkanı

Ali YAZICI – Ankara 1 No’lu Şube Başkanı

Murat KESKİNLER – Erzurum 2 No’lu Şube Başkanı

Rıfat ÇELİK – Adana 3 No’lu Şube Başkanı

Turgay ÇAKIR – Trabzon 2 No’lu Şube Başkanı

Timuçin DOĞAN – Eskişehir 2 No’lu Şube Başkanı

Necdet BALPINAR – İzmir 4 No’lu Şube Başkanı

BİLDİRİ GÖNDERİM ADRESİ

1. sempozyum@turkegitimsen.org.tr

2. CD ortamında Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Bayındır 2 Sokak No:46 Kızılay-ANKARA

ÖNEMLİ

1. Bildiri koşulları www.turkegitimsen.org.tr adresinden temin edilecektir.

2. Sempozyumun amacına uygun olmak kaydıyla bildiri konularında sınırlama getirilmemektedir

BİLDİRİLERİN SON GÖNDERME TARİHİ

20 Mart 2010’dur.

SEMPOZYUM AÇILIŞ OTURUMU

16 Nisan 2010 Cuma Saat: 14.00

SEMPOZYUM YERİ

Akar İnternational Hotel GMK Bulvarı No:111 Maltepe-ANKARA

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bildiri sahipleri her türlü haberleşmeyi aşağıdaki adresle yapacaklardır.

Talip GEYLAN-Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

Cengiz KOCAKAPLAN-Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi

Bayındır 2 Sokak No:46 Kızılay-ANKARA

Tel: 0312 4240960

Faks: 0312 4240968

E-posta: sempozyum@turkegitimsen. org.tr

Türk Eğitim-Sen

İstanbul Bölge Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir