Anasayfa / Basın Açıklamaları / Yardımcı Doçentlerin Lise Mezunu Düzeyinde Emekli Olmaları Garabeti Giderilmelidir

Yardımcı Doçentlerin Lise Mezunu Düzeyinde Emekli Olmaları Garabeti Giderilmelidir

Yardımcı doçentlerin özlük hakları ile ilgili sorunlar hâlâ çözülmemiş olarak orta yerde durmakta ve yeni Torba Kanun tasarısında bu sorunlara bir atıfta bile bulunulmamaktadır.

1. Ek Ödenek Adaletsizliği: Bu sorunlardan birisi, 2002 yılında çıkarılan kanun hükmündeki kararname ile profesörlere ve doçentlere tanınan ek ödeneklerin (makam tazminatının) hâsıl etmiş olduğu ücret dengesizliğinin, aradan geçen sekiz yıllık süre zarfında kronikleşmiş olmasıdır. Danıştay’ın vermiş olduğu lehte kararını tatbik etmemek için, bu kararname (profesörlerin ve doçentlerin ek ödenekleri saklı tutulmak kaydıyla) , bu hükümet tarafından iptal edilmiştir.

2. Terfi ve Kıdem Adaletsizliği: Yardımcı doçentlerin özlük haklarıyla ilgili bir başka ve en önemli sıkıntıları da terfileri ve kıdemleriyle ilgilidir. Bilindiği gibi, yardımcı doçentlikte son terfi sınırı, 3. derecenin 8. kademesidir. Hâlbuki buna karşılık, Öğretim Yardımcıları konumunda bulunan öğretim görevlileri, okutman ve uzmanlar en son sınır olan 1’in 4’üne kadar terfi edebilmektedirler. Bu durumda, aynı süre hizmet vermiş olan bir yardımcı doçent, bir öğretim görevlisinden çok daha aşağıda bir emekli ikramiyesi ile emekliye ayrılacak ve çok daha düşük bir emekli maaşı alacak demektir. Bu adaletsizliğin telafi edilmesi hususunda da bugüne kadar gerek akademik personelin haklarını savunmakla görevli olan YÖK ve gerekse de hükümetler bu sorunu hala çözmediği gibi en son hazırlanan Torba Kanun tasarısında da konuya hiçbir şekilde temas edilmemiş olması çok büyük bir utancın devamı yönünde YÖK ve Hükümet arasında gizli bir mutabakatın varlığı gibi bir görüntü vermektedir.

Üniversitelerimizin ve üniversitelerde çalışan akademik ve idari personelin pek çok sorunu bulunmaktadır. Bu sorunların en önemlilerinden biri de yardımcı doçent kadrolarında bulunan öğretim üyelerinin 3. Dereceden yukarı bir dereceye terfi edememe sorunudur. Bu sorun 28 yıldan beri görmemezlikten gelinmektedir. Yardımcı doçent kadrosunda iken emekli olan veya vefat eden bir öğretim üyesinin emeklilik işlemleri, lise mezunu düzeyinde işlerlik kazanmaktadır. Bu büyük bir haksızlık ve zulüm olup, yardımcı doçentlere reva görülen bu haksızlık ve zulme bir an önce son verilmelidir.

Üniversitelerde yardımcı doçentler hariç bütün öğretim elemanları (profesörler, doçentler, öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar) ve üniversite mezunu bütün memurlar birinci dereceye yükselebilmektedirler. Hatta iki yıllık yüksek okul mezunlarının bile birinci dereceye yükselme hakları bulunduğu halde yardımcı doçentlerin bu özlük hakkından mahrum edilme garabeti devam etmektedir. Mesleğinde 25 yıl ve daha fazla kıdeme sahip yardımcı doçentler üçüncü dereceden yukarıya terfi edememektedirler. Bu haksızlığa göz yummanın ve bu adaletsizliği görmezlikten gelmenin hiçbir vicdani izahı bulunmamaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve bunlara dayalı olarak, 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle çıkarılan Kadro Kanunu, ilk çıktığı zaman profesörlerin birinci dereceye, doçentlerin ikinci dereceye, yardımcı doçentlerin de üçüncü dereceye kadar terfi edebilecekleri hükme bağlanmıştı. Zamanla doçentlerin birinci dereceye terfi sorunu çözüldü. Ancak yardımcı doçentlerin terfi sorunu çözümsüzlüğe bırakıldı. Öğrencilerinin bile birinci dereceye inebildiği bu çözülmesi çok basit ve son derece önemli özlük haklarından yaklaşık 28 yıldan buyana yardımcı doçentler mahrum bırakılmış ve mahrum bırakılmaya devam edilmektedir.

Bu haksız derece sınırlamasıyla; yardımcı doçentlerin “göstergesi”, unvan ve kadro olarak alt kategoride bulunan öğretim görevlisinin göstergesinden daha düşük olmasına yol açmıştır. Şöyle ki; Yardımcı doçentler üçüncü dereceden yukarıya terfi edemedikleri için en fazla üçüncü derecenin sekizinci kademesine kadar ilerleyebilmektedirler. “Buna karşılık gelen maaş göstergesi 1380 ve bu süreçte emekli derecesi birinci derecenin dördüncü kademesine kadar ilerlediği için emekli göstergesi 1500 dür. Yani, yardımcı doçente maaşı 1380 göstergeye göre veriliyor, vergi ve diğer kesintiler 1500 göstergeye göre alınıyor. Emekli olunurken de 3. Derecenin 8. Kademesinden emekli ediliyor. Hâlbuki aynı durumdaki öğretim görevlisinin hem maaş ve hem de emekli göstergesi 1500 dür. Açık ve net olan bu haksızlık karşısında hayrete düşen pek çok yönetici veya şahıslar, yani çözüm üretmek konumunda bulunanlar, ne yazık ki, 28 yıldan bu yana çözüm”[1] üretememekte ve bu büyük haksızlığı görmezlikten gelmektedirler.

Bu haksızlığı gören bazı dekan ve rektörler emekliliği gelen yardımcı doçentleri emekli ederken hak kayıplarını asgariye indirmek için onları bir alt derece olan öğretim görevliliğine atayarak emekli etmekteydi. Ancak bu hükümet döneminde öğretim görevlisi kadrosuna atanmak için Maliye Bakanlığının izni şart olduğundan, mağduriyeti biraz daha azaltma girişimi gerçekleşememektedir.

Yardımcı doçentlerin 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan özlük haklarındaki adaletsizlikleri artık giderme vaktidir. Çünkü yardımcı doçentlere reva görülen haksızlık ve zulümler haddini aşmaya başladı. Memurlara günümüze kadar (1979, 1991 ve 2005 yıllarında olmak üzere) üç defa birer üst derece verildi. Ancak yardımcı doçentlerin özlük haklarında 28 yıldan beri bir iyileştirme yapılmadı. Aslında bu uygulama müktesep haklara saygı ve Anayasanın eşitlik ilkesine açıkça aykırı değil mi?

Yardımcı doçentlere 28 yıldan beri, lise mezunu düzeyinde emekli olmayı reva gören hükümleri Torba Kanunla giderme vaktidir. Zulme ve büyük haksızlıklara neden olan 78 Sayılı Kanun hükmündeki ilgili maddeleri değiştirmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Bizden hatırlatması…

Türk Eğitim-Sen
İstanbul Bölge Başkanı
Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir